LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Halyna Pšeničkina
Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-6107-4079
 
Humanitarinių mokslų (menotyra) daktarė, muzikologė, etnomuzikologė, aukščiausios kategorijos lektorė, dainuojamojo folkloro atlikėja.
Gimė 1986 metų birželio 21 d. Kyjive (Ukraina), gyveno Čerkasų mieste (Ukraina), nuo 2022 metų – Lietuvoje. Baigė muzikos teorijos ir fortepijono studijas Čerkasų S.S. Hulak-Artemovskio valstybiniame muzikos koledže (2005), magistro studijas Ukrainos P.I. Čaikovskio Nacionalinės muzikos akademijos (toliau – UNMA) Muzikos istorijos ir teorijos fakulteto Muzikinės folkloristikos katedroje (Kyjivas, 2010). 2014–2019 metais studijavo šios akademijos Ukrainos muzikos istorijos ir muzikinės folkloristikos katedros aspirantūroje, kur 2020 metais sėkmingai apgynė menotyros kandidato disertaciją tema „Dešiniakrantės Čerkaščinos muzikinio folkloro regioninių tradicijų geografinės ribos (kalendorinių-apeiginių dainų ciklų melodikos aspektu)“. Nuo 2006 metų iki šiol yra surengusi bei dalyvavusi folklorinėse ekspedicijose per 500 Čerkasų, Dnipropetrovsko, Ryvnės, Černyhivo, Kyjivo, Žytomyro, Voluinės, Lvivo, Ivano-Frankivsko sričių gyvenvietėse bei kaimuose. Ten yra padariusi per 25.000 tradicinių dainų audio bei video įrašų. Nuo 2007 metų – folkloro ansamblio „Volodar“ (UNMA, Kyjivas) dainininkė. Nuo 2022 metų – ukrainiečių folkloro ansamblio „Namysto“ (Vilnius) vadovė.
 
 
Mokslinių publikacijų sąrašas
 
Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose
 1. Ukrainiečių muzikinio folkloro įrašai Lietuvoje ir jų ypatybėsRes Humanitariae, 2022, Nr. 30, P. 114–128. ISSN 1822-7708. 
 2. Веснянки Звенигородщини: етнографія, типологія, географіяПроблеми етномузикології. Вип. 17. Київ, НМАУ ім. Чайковського, 2022, P. 130–147. ISSN 2522-4212. 
 3. Іваннікова, Л., Пшенічкіна, Г. Третій міжнародний етномузикознавчий симпозіумНародна творчість та етнологія, № 4 (396), Київ, ИМФЕ. ім. Т. Рильського 2022, P. 106–110. ISSN: 2664-4282. 
 4. Записи українського фольклору в архіві Інституту литовської літератури і фольклору та акції з їх промоціїПроблеми етномузикології. Вип. 17. Київ, НМАУ ім. Чайковського, 2022, P. 162–164. ISSN 2522-4212. 
 5. Пшенічкіна Г. М. Весільні тиради Правобережної Черкащини з 6–7-складовою основою: особливості компонування // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник. Вип. 10. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2015. С. 81–103. ISSN 2522-4212.
 6. Пшенічкіна Г. М. Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічна і географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля // Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 11. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. С. 62–76. ISSN 2522-4212.
 7. Пшенічкіна Г. М. Музыкальная фольклористика юго-восточной Украины: научно-исследовательская деятельность Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки  // Tradicija ir Dabartis : Mokslo darbai. Vol. 11. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2016. P. 279–282.ISSN 2029-3208.
 8. Пшенічкіна Г. М. Свадебные тирады со стихом 5+3 на Правобережной Черкащине // Tradicija ir Dabartis: Mokslo darbai. Vol. 12. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2017. P. 125–147. ISSN 2029-3208.
 9. Пшенічкіна Г. М. Традиційні зимові мелодії у басейні верхньої Самари // Проблеми етномузикології : зб. наук. праць. Вип. 12. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. С. 90–101.ISSN 2522-4212.
 10. Пшеничкина Г. Н. Мелотипология зимних обрядовых напевов правобережной Черкащины // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. № 30. Мінск, 2017. С. 53–64. ISSN 2079-4436.
 11. Пшенічкіна Г. М. «Звенигородщина» Агатангела Кримського та сучасні дослідження обрядової пісенності Правобережної Черкащини // Проблеми етномузикології : збірник наукових праць. Вип. 13. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. С. 82–117. ISSN 2522-4212.
 12. Пшенічкіна Г. М. Первый международный этномузыковедческий симпозиум «Актуальные вопросы восточноевропейского этномузыковедения» в г. Днепр, Украина // Tradicija ir Dabartis: Mokslo darbai. Vol. 13. Klaipėda, Klaipėdos universiteto leidykla, 2018. P. 347–350. ISSN 2029-3208.
 13. Pshenichkina H. Ethnographic Regions in the Territory of Contemporary Cherkasy District by Features of Ritual Folk Songs // Res Humanitariae. Vol. 25. Klaipėda : Klaipėda University Publishers, 2019. P. 144–156. ISSN 1822-7708.
 14. Качор Г. М. Експедиції на Черкащину. З досвіду архівної роботи // Динаміка фольклорного виконавства. Рівне, 2009. С. 93–98.
 15. Качор (Пшенічкіна) Г. М. Весільні пісні з рефреном «рано-рано» на Наддніпрянщині та Поліссі у їх структурному та стилістичному порівнянні // Народна музика Волині та Полісся: проблеми дослідження і популяризації. Рівне, 2014. С. 144–156.
 16. Пшенічкіна Г. М., Мазуренко А. В. ICTM, Study Group on Musics of the Slavic World // Етномузика. Число 13 . Львів, 2017. С. 170–172. ISSN 2523-4846.
 17. Пшеничкина Г. Н. Современные исследования музыкального фольклора юго-восточной Украины сотрудниками лаборатории фольклора и этнографии Днепропетровской академии музыки имени М. Глинки // История, теория и практика фольклора: сборник научных статей по материалам VI Международных научных чтений памяти Л.Л. Христиансена. 1–3 ноября 2017 г. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2020. С. 71-79.  ISBN 978-5-94841-448-5.
 18. Пшенічкіна Г. «25-ліття Кафедри музичної фольклористики та Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології: історія – персоналії – доробок. Біобібліографічний покажчик» // Етномузика. Збірка статей та матеріалів із нагоди ювілею професорки Ірини Довгалюк. Вип. 16. Львів, 2020. С. 207-209. 

 

Sudaryti periodiniai mokslo straipsnių rinkiniai 

 1. Музикознавча думка Дніпропетровщини: наукове видання. Випуск 24 (1, 2023). Упорядник Г.М. Пшенічкіна. Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки, Видавництво «ГРАНІ», 397 с. ISSN 2522-9168; ISSN 2522-915X. DOI 10.33287/2220231.
 2. Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity. T. 11. Mokslo darbai. Sudarė R. Sliužinskas ir H. Pšeničkina (Kijevas). Klaipėda: KU leidykla, 2016, 300 p. ISSN 2029-3208.
 3. Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity. T. 12. Mokslo darbai. Sudarė R. Sliužinskas ir H. Pšeničkina (Kijevas). Klaipėda: KU leidykla, 2017, 392 p. ISSN 2029-3208.
 4. Tradicija ir dabartis / Tradition & Contemporarity. T. 13. Mokslo darbai. Sudarė R. Sliužinskas ir H. Pšeničkina (Kijevas). Klaipėda: KU leidykla, 2018, 368 p. ISSN 2029-3208.
 5. Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Музично-етнографічний збірник. Випуск І. Томаківський район / упоряд. Г. М. Пшенічкіна, А. Я. Любимова. Дніпро : Ліра, 2016. 56 с. : 8 фото. ISBN 978-966-383-790-1; ISBN 978-966-383-794-9.
 6. Актуальнi питання схiдноєвропейської етномузикологiї: Збірник наукових статей / Аctual Issues of Еast-European Ethnomusicology: Scientific Works. Vol. 1. Edited by Halyna Pshenichkina & Rimantas Sliužinskas. Міністерство культури України, Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. Дніпро: Лiра, 2018, 268 с. ISBN 978-966-981-104-2.
 7. Народні пісні сучасної Дніпропетровщини. Музично-етнографічний збірник. Випуск ІІ. Петропавлівський район / упоряд. Г. М. Пшенічкіна, А. Я. Любимова. Дніпро : Ліра, 2019. 150 c. : 27 фото, аудіодиск (60 треків). ISBN 978-966-383-790-1; ISBN 978-966-981-232-2.
 8. Музикознавча думка Дніпропетровщини : Збірник наук. статей. Дніпро: ГРАНІ, 2021. Вип. 21 (2). 531 с. Редактори-упорядники Г. Пшенічкіна, В. Громченко / Musicological Thought of Dnipropetrovsk region: Compilation of the scientific articles. Dnipro: GRANI, 2021. Issue 21 (2). 531 p. Edited by H. Pshenichkina, V. Hromchenko. ISSN 2522-9168 (Online) ISSN 2522-915X (Print) DOI 10.33287/2220210
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt