LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Gitana Vanagaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: gtnvanagaite@gmail.com

Orcid identifikatorius: orcid.org/0000-0002-6985-4413

 

Moksliniai interesai: autobiografija ir autobiografinės studijos, modernioji lietuvių ir italų literatūra, naratologija, hermeneutinės studijos.   

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografijos

 1. Vaižganto asmuo ir kūryba: krikščionybės ir modernybės sąveika, Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2023, 168 p.
 2. Prasmių raiška Vandos Juknaitės kūryboje, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015, 309 p. 

 

Skyriai kolektyvinėse monografijose

 

Moksliniai straipsniai

 1. Vaižganto vaizdinys dokumentiniame filme „Tumo kodeksas“Logos, 2022, nr. 111, p. 168–176. 
 2. Santykis su emigracija Vinco Kudirkos ir Juozo Tumo-Vaižganto publicistikojeColloquia, 2022, nr. 50, p. 63–78.    
 3. Vaižgantas Lietuvos mokykloje,‌ Colloquia, 2021, Nr. 47, p. 55–76. 
 4. Dangui prilenkti prie žemės, arba apie krikščioniškąjį mąstymą Vaižganto publicistikojeRespectus Philologicus, 2021, Nr. 40 (45), p. 86–97. 
 5. Romantiškasis idealizmas ir tautiškumas – svarbūs Juozo Tumo-Vaižganto pasaulėžiūros sandaiColloquia, 2020, Nr. 44, 86–105. 
 6. Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ literatūros istorijoje, kine ir teatreColloquia, 2018, Nr. 41, p. 51–71. 
 7. Lithuanian literature in 1918–1940: the dynamics of influences and originality, ‌Interlitteraria, 2018, Vol. 23(2), p. 340–353. 
 8. Algimanto Mackaus ir Liūnės Sutemos autobiografiniai tekstai, arba apie išdidumą egzilyje, ‌Darbai ir dienos, 2018, Nr. 69, p. 141–149. 
 9. The image of uncivilized Lithuania in the correspondence of representatives of the Holy See, in:‌ Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature. Edited by Laura Laurušaitė, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 186–198.
 10. L’incontro delle intenzioni dell’autore, del lettore e del testo. Il caso di Vanda Juknaitė e Dorota TerakowskaSemiotica generale – semiotica specifica. A cura di Artur Gałkowski e Tamara Roszak, Łódź: Wydawnictwo uniwersytetu Łódźkiego, 2018, p. 179–214. 
 11. Luigi Pirandello’s Works in Lithuania: Why the Dialogue Did Not Take PlaceInterlitteraria, Vol 22, No 2 (2016), p. 216–228. 
 12. Authorʼs Intentions and Literary Interpretation, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: rakstu krājums. Atb. red. Edgars Lāms, Liepāja: LiePA, 2016, p. 304–310.
 13. Vaižganto Laiškai Klimams: laiškas kaip autobiografijaActa litteraria comparativa. Laiškas literatūroje ir kultūroje, 2014–2015, T. 7, p. 172–183. 
 14. Žiūros taškas ir teoriniai bandymai jį apibrėžti, Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2013, T. 15 (2), p. 5–15. 
 15. Vieno atsakymo knyga apie Vincą Krėvę (recenzija), Lituanistica, 2013, Nr. 1 (59), p. 53–57. 
 16. Vandos Juknaitės Stiklo šalis: pasakojimo struktūra literatūroje ir kineColloquia, 2012, Nr. 29, p. 138– 151. 
 17. Fakto ir fikcijos santykis Vandos Juknaitės Išsiduosi. BalsuŽmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2012, T. 14 (2), p. 49–54.
 18. Neišsipildžiusio gyvenimo vaizdas Lazdynų Pelėdos autobiografijojeŽmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2011, T. 13 (2), p. 39–45. 
 19. Jono Šliūpo asmens savivoka autobiografijose, Acta humanitarica universitatis saulensis, 2011, T. 12, p. 123–129.
 20. Dvigubo gyvenimas vaizdas Amerikoje gimusių lietuvių autobiografijose, Teksto slėpiniai,  2011, Nr. 14, p. 63–75.
 21. Пpoза Ванды Юкнайте: диалог с невербализованным бытием, Meninis tekstas: Suvokimas. Analizė. Interpretacija, 2010, Nr. 7 (1), p. 180–187.  
 22. Jono Šliūpo autobiografijos, Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2009, T. 11 (2), p. 23–28.
 23. Prasmės raiškos problema Vandos Juknaitės prozoje, Teksto slėpiniai, 2009, Nr. 12, p. 129–141.
 24. Tapatybės problema tarybinių ir nepriklausomybės metų autobiografijoje, in: Tapatybės problema XX amžiaus lietuvių literatūroje. Mokslo straipsniai ir studijos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2008, p. 83–103
 25. Vaižganto ir Putino kunigystė, Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2007, T. 9 (2), p. 35–44.
 26. Politinis Vinco Krėvės gyvenimo kontekstas ir Alberto Zalatoriaus interpretacija, in: Lituanistikos keleivis: Albertas Zalatorius – literatūrologas, kritikas, pedagogas, kultūrininkasmokslo straipsniai ir šaltiniai, atsiminimai. Sudarytojai Vytautas Martinkus, Eglė Zalatoriūtė, Klaipėda: Eglės leidykla, 2007, p. 114–129.
 27. „Šuns mazgas“ ir savasties istorija, Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2006, T. 8 (2), p. 80–86.
 28. Avangardinės Petro Tarulio novelės “Gyvas stebuklas” logika, Teksto slėpiniai, 2002, Nr.5, p. 35–48.
 29. Eglės Juodvalkės gyvenimo ir ligos istorija, Žmogus ir žodis: mokslo darbai (Literatūrologija), 2002, T. 4 (2), p. 19–24.
 30. Juozo Grušo “Sunki ranka”: kerštas, virtęs nevaldomu pykčiu, Teksto slėpiniai, 2001, Nr.4, p. 71–82.
 31. Pirmosios lietuviškos autobiografijos: tautinės savivokos lemta kultūrinė veikla, Literatūra, 1998, Nr.36 (1), p. 127–140.

 

Metodiniai (studijų) leidiniai

 1. Prasmės raiška Vandos Juknaitės kūriniuose. Mokomoji knyga filologijos studentams, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – 72 p. 
 2. Autobiografijos teorijos pagrindai. Mokomoji knyga filologijos studentams, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. – 52 p. 

 

Kiti literatūriniai straipsniai

 1. Apie visuminį žmogiškumą ir meilės ir tuščių rankų perspektyvos (Vanda Juknaitė Ta dūzgianti ir kvepianti liepa yra)Literatūra ir menas, 2022 kovo 4 d., p. 25–27. 
 2. Juozas Tumas-Vaižgantas, arba Be širdies kartėlio, Metai, 2019, nr. 11, p. 5–9. 
 3. Modernybės ir krikščionybės dermė Juozo Tumo-Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“, Prie Nemunėlio. Rokiškio krašto kultūros žurnalas, 2019, nr. 2 (43), p. 12–17.
 4. Vaižgantas šiandienos mokykloje: problemos ir galimybės, Gimtasis žodis, 2016, Nr. 3, p. 9–15.
 5. Apie tylų stovėjimą tikrovės akivaizdoje (Vanda Juknaitė, Arūnas Baltėnas, Kad pamatytų šitą pasaulį). 
 6. Ori oraus gyvenimo baigtis ir vartotojų visuomenė (Vanda Juknaitė Ponios Alisos gimtadienis. Dvi pjesės)Literatūra ir menas, 2012 balandžio 6 d., p. 10–11. 
 7. Vandos Juknaitės „Išsiduosi. Balsu“ – meilės besišaukianti tikrovė, Gimtasis žodis, 2011, Nr. 2, p. 8–12.
 8. Vandos Juknaitės „Tariamas iš tamsos“ – pasakojimas apie gyvybės širdįMetai, 2011, Nr. 10, p. 72–78. 
 9. Vaižganto „Laiškai Klimams“: tarp laiško ir autobiografijos, Gimtasis žodis, 2008, Nr. 4; 5, p. 9–14; p. 7–12. 
 10. Sunkiai narpliojamas „Šuns mazgas“ (Vytautas Martinkus Šuns mazgas), Šiaurės Atėnai, 2006 gegužės 27 d.
 11. Įsipareigojusi savajam laikui (Vanda Juknaitė Išsiduosi. Balsu), Šiaurės Atėnai, 2003 kovo 8 d. 
 12. Nelietuviškas lietuvės gyvenimas (Eglė Juodvalkė Cukraus kalnas), Literatūra ir menas, 2000 lapkričio 17 d.
 13. Ar tikrai erotinis romanas (Jurga Ivanauskaitė Ragana ir lietus), Literatūra ir menas, 1993 rugsėjo 21 d.
 14. Viskas būdavo kitaip (Vanda Juknaitė Šermenys), Literatūra ir menas, 1991 rugsėjo 14 d.
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt