LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Giedrė Buivytė
Humanitarinių mokslų daktarė
Dainyno skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-5500-5237
 
LLTI Dainyno skyriuje dirba nuo 2020 m. 2019 m. apgynė disertaciją Reflexes of Myth in Medieval Germanic Poetry and Lithuanian Folk Songs: Common Indo-European Heritage.
 
Moksliniai interesai: lietuvių dainuojamoji tautosaka, lietuvių liaudies meilės dainos, emocijų raiška dainose, emocijų refleksija gyvenimo pasakojimuose, lietuvių liaudies dainų ir viduramžių germanų poezijos lyginamieji tyrimai.
 
Svarbesnės publikacijos
 
Moksliniai straipsniai
 
  1. Buivytė, G. Arbor Mundi in Traditional Oral Poetry: Old Icelandic and Lithuanian Perspectives, in: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 2022, Vol. 34, p. 151 – 165.
  2. Buivytė, G. Emocijų raiškos kaita lietuvių meilės dainose, in: Tautosakos darbai, 2022, t. 63, p. 105–122. 
  3. Buivytė, G. The Manifestations of Fate in Medieval Germanic Poetry and Lithuanian Folk Songs, in: Current Issues in Literary and Cultural Research, 2021, Vol 26(2), p. 8–21.
  4. Buivytė, G. The Mythical Space of Death and Afterlife as Embedded in the Structure of the Poetic Narrative, in:Current Issues in Literary and Cultural Research, 2017, Vol. 22, p. 220–234.
  5. Buivytė, G. The Dualism of the ‘Sacred’ and the ‘Profane’ in the Poetic Narrative of ‘The Lay of Skirnir’ and Lithuanian Wedding Songs, in: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury, 2016, Vol. 28, p. 257–276.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt