LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Eligija Garšvienė

Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: eligija@llti.lt

Orcid identifikatorius:

 

Veikla: archyvinės medžiagos skaitmeninimas, metaduomenų parengimas specializuotose duomenų bazėse, nuotraukų ir garso įrašų tvarkymas, personalijų įvedimas ir redagavimas IS Aruodų aplinkoje, liaudies melodijų natografija; melodijų parengimo darbai ilgalaikėje mokslo programoje: „Fundamentinių folkloro šaltinių rengimas ir leidyba: Lietuvių liaudies dainynas“; benradarbiavimas su kitomis institucijomis rengiant parodas; B.Buračo, Z.Slaviūno, A.Mockaus, A.Jonyno, V.Kašinsko, dr. A.Seselskytės, O.Pajedaitės, J.Jėčiaus, prof. V.Vaitkevičiaus ir kitų nuotraukų fondų kuravimas; 

 

Dalyvavimas mokslo projektuose:

 1. 2002-2007 m. „Archyvinių lietuvių liaudies muzikos įrašų restauravimas ir leidyba“.
 2. 2007–2009 m. „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas“.
 3. 2010–2012 m. „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“
 4. 2010 m. „Skaitmeninė Jono Basanavičiaus lietuvių tautosakos biblioteka“: Jono Basanavičiaus Tautosakos bibliotekos (11-13 tomų) vaizdinis adaptavimas IS „Aruodai“
 5. 2012 m. „Fridricho Kuršaičio lietuvių kalbos gramatikos“ (Grammatik der litauischen Sprache, 1876) vertimas ir mokslinis  redagavimas).
 6. 2013-2014 m. „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“.
 7. 2015-2017 m. „Skaitmeninės sutartinės. Zenono Slaviūno sutartinių rinkinių skaitmeninimas ir skelbimas internete“.  „Stasio Paliulio instrumentinės muzikos antologijos skaitmeninimas ir sklaida“
 8. 2017 m. Elektroninis šaltinis „A. R. Niemio lietuvių dainų rinkinių skaitmeninimas ir duomenų bazės kūrimas“.
 9. 2019-2020 m.Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka įgyvendinamas projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“.
 
Tautosakos metaduomenys ir visateksčiai duomenys, įkelti į fundamentinį mokslo šaltinį „Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę“
 1. Lietuvių tautosakos rankraštyno rinkiniai
 2. Lietuvių tautosakos rankraštyno fototeka
 3. Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka 

 

Tautosakos šaltinių publikacijos:
Apžvalga „ Biografinės asmeninių archyvų nuotraukos“, Tautosakos darbai, 2017, t. 54, p. 276-278
 
 

Parengtos šaltinių melodijos:

 1. Veliuoniškių dainos po Antano Juškos, in: Veliuona,  (Lietuvos valsčiai, kn. 7),Vilnius: Versmė, 2001, p. 974–1050.
 2. Ožkabalių dainos, kn. 1, (Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 9), Vilnius: LLTI, 1998. – 391 p.
 3. Ožkabalių dainos, kn. 2, (Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka, t. 10), Vilnius: LLTI, 1998. – 403 p.

 

Natografuotos leidinių melodijos:

 1. Lietuvių liaudies dainynas, t. XIV: Šeimos dainos, kn. 3, parengė J. Ūsaitytė, D. Vaitkevičienė, melodijas parengė Ž. Ramoškaitė, tomo red. kolegija: L. Sauka (vyr. red.), B. Jasiūnaitė (kalbos red.), V. Juodpusis (melodijų red.), B. Stundžienė (red.), Vilnius: LLTI, 1998. – 643 p.
 2. Nepriklausomybės kovų dainos / parengė V. Ivanauskaitė, J. Gudaitė. - Vilnius: LLTI, 1998. - 311 p.
 3. Girtuoklių dainos: Arielkėle tu pilkoji / sudarė Jūratė Gudaitė / įrašus atrinko J. Gudaitė; restauravo S. Sasnauskas, R. Kurkulis. - Vilnius: LLTI, 2002. - [178] p. + CD [34 įrašai].
 4. Lietuvių liaudies dainynas. T. XV: Dainos apie gamtą / parengė G. Dringelis; melodijas parengė A. Nakienė; red. komis.: K. Aleksynas, Ž. Ramoškaitė, L. Sauka (pirm.), Br. Stundžienė; – Vilnius: LLTI, 2000. – 718, [2] p.: gaid. + 1 garso diskas (42 min. 34 sek.) : 32 dainų įrašai / įrašus atrinko A. Nakienė; įrašus restauravo R. Kurkulis, S. Sasnauskas.
 5. Lietuvių liaudies dainynas. T. XVI : Humoristinės-didaktinės dainos. Dainos apie girtuoklystę / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Jurgita Ūsaitytė [et al.]; melodijas parengė Jūratė Gudaitė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2002. – 906 p.: gaid. + 1 garso diskas (CD) [34 įrašai / įrašus atrinko Jūratė Gudaitė; įrašus restauravo Rytis Kurkulis, Skirmantas Sasnauskas].
 6. Lietuvių liaudies dainynas. T. XVII : Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 3 / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2003. – 636 p.: gaid. + 1 garso diskas (CD) [35 įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 7. Suvalkijos dainos ir muzika = Songs and music from Suvalkija / sudarė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; - Vilnius: LLTI, 2003. - 1 knygutė +1 garso diskas (46 min., 53 sek.).
 8. Lietuvių liaudies dainynas. T. XVIII: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 4 / red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]; parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2004. – 573, [3] p.: gaid. + 2 garso diskai (CD) [35 įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 9. Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika = Songs, sutartinės and instrumental music from Aukštaitija / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; kalbą red. Bronė Stundžienė. - Vilnius: LLTI, 2004. - 222, [2] p. + 2 garso diskai (CD) [77 įrašai]. - (1935-1941 metų fonografo įrašai).
 10. Dzūkijos dainos ir muzika = Songs and music from Dzūkija / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; kalbos red. Vilma Daugirdaitė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 125 p. + 1 garso diskas (CD) [44 įrašai]. - (1935-1941 metų fonografo įrašai).
 11. Gili gili upelė: Agotės Žuraulienės atliktų tautosakos kūrinių rinktinė / parengė Edita Korzonaitė, Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 285 p. + 1 garso diskas (CD) [21 įrašas; 51 min.11 s.].
 12. Lietuvių liaudies dainynas. T. XIX: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 5: Antrojo pasaulinio karo ir pokario dainos / parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo red. koleg.: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]; red. komis.: Leonardas Sauka (pirm.) ... [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2005. – 660 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [24 įrašai; 59 min., 12 s. / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 13. Žemaitijos dainos ir muzika = Songs and music from Žemaitija / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; kalbos red. Birutė Jasiūnaitė. - Vilnius: LLTI, 2005. - 118, [2] p. + 1 garso diskas (CD) [43 įrašai]. - (1935-1941 metų fonografo įrašai).
 14. Vaikų dainos / sudarė ir įvadinį straipsnį parašė Živilė Ramoškaitė; redaktorius Kostas Aleksynas. - Vilnius: LLTI, 2007. - 294 p. + 1 garso diskas.
 15. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos, 1908–1942 = The phonograms of Lithuanian ethnographic music, 1908–1942 / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; redaktorius Vitas Agurkis. - Vilnius: LLTI, 2007. - 133 p. + 1 garso diskas (CD).
 16. Pasaka Eglė žalčių karalienė. T. 1: Lietuvių variantai / sudarė ir parengė Leonardas Sauka; redagavo Kostas Aleksynas; melodijas rengė ir redagavo Živilė Ramoškaitė. - Vilnius: LLTI, 2007. - 650 p.
 17. Lietuvių liaudies dainynas, t. XX: Kalendorinių apeigų dainos, kn. 1: Advento-Kalėdų dainos, parengė J. Ūsaitytė, melodijas parengė A. Žičkienė, tomo red. kolegija: B. Stundžienė (vyr. red.), K. Aleksynas (kalbos red.), Ž. Ramoškaitė (melodijų red.), Vilnius: LLTI, 2007. – 752 p.
 18. Lingu palingu balti suoleliai: kalendorinės dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė (tekstas), Aušra Žičkienė (melodijos); kalbos redaktorės Rima Bacevičiūtė, Asta Leskauskaitė; melodijas rinko Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2009. – 274 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [46 garso įrašai / įrašus atrinko Aušra Žičkienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 19. Lietuvių liaudies dainynas. T. XXI : Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 6: Partizanų dainos / parengė Kostas Aleksynas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė (vyr. red.) ... [et al.]. – Vilnius : LLTI, 2009. – 801 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [29  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 20. Paklausykit manę, jauno bernelio: Jauniaus Vyliaus užrašytos suvalkiečių tautosakos rinktinė / sudarė Jaunius Vylius; tekstus parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Aušra Žičkienė ir Rūta Žarskienė; tarminius tekstus redagavo Vilija Sakalauskienė; melodijas redagavo Aušra Žičkienė; natografė Eligija Garšvienė. – Vilnius: LLTI, 2011. – 433 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [40  dainų įrašai / įrašus atrinko Rūta Žarskienė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].   
 21. Lietuvių liaudies dainynas. T. XXIII: Vestuvinės dainos. [Kn.] 7: Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / parengė Vilma Daugirdaitė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; tomo redakcinė kolegija: Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (vyr. red.), Kostas Aleksynas (kalbos red.), Aušra Žičkienė (melodijų red.); redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirm.) … [et al.]. – Vilnius: LLTI, 2011. – 550 p.: nat. + 1 garso diskas (CD) [27  dainų įrašai / įrašus atrinko Živilė Ramoškaitė; įrašus restauravo Skirmantas Sasnauskas].
 22. Vilniaus krašto lenkų laidotuvių giesmės. Antologija. Sudarė ir parengė Irena Masoit, Kristina Syrnicka, Aušra Žičkienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2013. Natografuotos bei paruoštos leidybai 108 melodijos.
 23. Tautinės dainos. T. 1. Užrašė Teodoras Brazys / sudarė Kostas Aleksynas, parengė Kostas Aleksynas ir Živilė Ramoškaitė. Vilnius: LLTI, 2014. – 498 p. – Santr. angl.
 24. Vincas Šlekys. Kapsų dainos, sudarė Jaunius Vylius, parengė Povilas Krikščiūnas ir Aušra Žičkienė. Vilnius–Marijampolė: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. – 352 p. + komp. pl. Natografuota ir parengta leidybai 312 melodijų. 
 25. Alfonsas Motuzas „Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika ir apeigos“ , VDU, Kaunas, 2017. – 177 p.
 26. Aušra Žičkienė. Savaiminė daina. Nežymus būvis, tradicinės struktūros, vietinės reikšmės, globali raiška. Vilnius: LLTI, 2019. 349 p. 
 27. Vydūnas. Raštai, t. 1. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 102-11p.
 28. Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 24Vaišių dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 833 p.: nat. + 1 garso diskas (CD).
 29. Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 22. Vestuvinės dainos[Kn.] 6: Kraičio išvežimo dainos. Išvažiavimo pas jaunąjį dainos / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Kostas Aleksynas, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė;. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 534 p.: nat. + 1 garso diskas (CD).
 30. Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 25. Darbo dainos. [Kn.] 3: Ganymas, medžioklė, žvejyba; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Povilas Krikščiūnas; melodijas parengė Živilė Ramoškaitė; - Vilnius: LLTI, 2020. - 638 p.: nat. + 1 garso diskas (CD).
 31. Lietuvių dainos JAV, įrašytos Elenos Bradūnaitės (1972) = Lithuanian folksongs in the USA recorded by Elena Bradūnas (1972) / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė; vertėja Vaiva Aglinskas. - Vilnius: LLTI, 2022. - 154 p.: iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt