LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
e-LEIDINIAI

Vaižgantas. Raštai [elektroninis leidinys] 124 tomai. 

 

NUORODA Į LEIDINĮ 

 

Vaižgantas. Raštai. T. 25: Laiškai įvairiems adresatams ir įstaigoms. Parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė – Vilnius: LLTI, 2022. – 656 p. – ISBN 978-609-425-345-4.

 

NUORODA Į LEIDINĮ

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: (XIX a. pabaiga - XX a. pirma pusė): kolektyvinė monografija / Ramunė Bleizgienė, Nida Gaidauskienė, Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Šeina, Manfredas Žvirgždas; sudarė Viktorija Šeina. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. - 652 p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-331-7 

 

 

NUORODA Į LEIDINĮ

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Viktorija Šeina. Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių literatūros kanone (1883–1940)

 

 

Šeina, Viktorija. Savas svetimas dainius: Adamas Mickiewiczius lietuvių
literatūros kanone (1883-1940): monografija. - Vilnius: LLTI, 2021. - 302
p.: iliustr. - ISBN 978-609-425-311-9

Ši knyga skirta apmąstyti nevienareikšmiam Adamo Mickiewicziaus (1798–1855)
statusui XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje besiformavusiame lietuvių
literatūros kanone. Analizė parodė, kad daugiausia įtampų tiek aiškinantis
lietuvių literatūros sampratą, tiek ir steigiant jos kanoną anuomet kėlė
lenkakalbių istorinės Lietuvos rašytojų palikimas, o Mickiewicziaus kūryba
yra reprezentatyviausia lenkakalbio istorinės Lietuvos paveldo dalis. Šiuo
tyrimu kaip tik ir siekta nustatyti, kokiais argumentais, prielaidomis ir
kultūrinėmis praktikomis buvo paremtas Mickiewicziaus kūrybos priskyrimas ar
nepriskyrimas lietuvių literatūrai.

 

NUORODA Į LEIDINĮ

  

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

Mokomės skaityti lietuviškai. Lietuvių literatūros tekstų rinktinė vaikams ir paaugliams, besimokantiems lietuvių kalbosNUORODA Į LEIDINĮ (PDF) | Elektroninės knygos formatas (E-PUB)

 

Mokomės skaityti lietuviškai. Lietuvių literatūros tekstų rinktinė suaugusiesiems, besimokantiems lietuvių kalbos


 

 

NUORODA Į LEIDINĮ (PDF) | Elektroninės knygos formatas (E-PUB)

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt