LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Duomenų bazės

* Informacija iš duomenų bazių gali būti kopijuojama (perkeliama į kompiuterį, spausdinama) tik mokslinio tyrimo tikslais ir tik nedideliais kiekiais. Griežtai draudžiama tokią informaciją perduoti tretiesiems asmenims, talpinti į internetą ar naudoti komerciniais tikslais.

 

Prenumeruojamos duomenų bazės virtualiems vartotojams per LNB 

 

Jeigu esate registruotas LNB (Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos) vartotojas, per nuotolinę prieigą galite naudotis LNB prenumeruojamomis užsienio duomenų bazėmis už bibliotekos ribų. Registruokitės el. paštu adresu e-info@lnb.lt. Jeigu dar nesate LNB vartotojas, užsiregistruoti galite prisijungę prie portalo www.ibiblioteka.lt      

 

Daugiau informacijos:

 

Nuotolinė prieiga prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamų užsienio duomenų bazių

 

Kaip naudotis nuotoline prieiga prie prenumeruojamų užsienio duomenų bazių ir ieškoti informacijos 

 

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga 

 

 

 LLTI PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS

 

 

Prieigos prie prenumeruojamų duomenų bazių ir jų kolekcijų suteiktos iš Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos vykdomo ES SF projekto „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - trečias etapas“ lėšų. 2021 m. rudenį Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija skyrė 5 mln. eurų mokslo duomenų bazių prenumeratai. 

Už šias lėšas LMBA nariams užprenumeruotos 78 mokslo duomenų bazės. LMBA nariai prie prenumeratos prisidėjo 23 proc. kofinansavimo mokesčiu.

 

 

EBSCO Publishing – viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas, pasiūlytas Lietuvai kaip EIFL projekto dalyvei. Naujiena – Academic Search Ultimate duomenų bazė.

Tai didesnė Academic Search Complete duomenų bazės versija, kurią papildo daugiau nei 3000 viso teksto žurnalų kolekcija. Ši daugiadalykinė akademinė duomenų bazė apima įvairiausius mokslus: socialinius, humanitarinius, švietimą, kompiuterių, inžineriją, fiziką, chemiją, kalbą ir kalbotyrą, meną ir literatūrą, mediciną, etnines studijas ir kt.

Prenumeratos laikotarpis: 2022-01-01 – 2022-12-31

 

EBSCO eIFL.net duomenų bazių paketas

Academic Search Ultimate
Business Source Ultimate 
ERIC
Health Source: Nursing/Academic Edition 
Health Source - Consumer Edition 
MasterFILE Premier 
MEDLINE
Newspaper Source 

 

Paieška EBSCO Publishing duomenų bazėje 

***

Taylor&Francis SHH Library and S&T Library

Čia  pateikiami įvairias mokslo sritis apimantys visateksčiai moksliniai žurnalai. Joje sukaupta daugiau kaip 1990 žurnalų humanitarinių, socialinių, technologijos, biomedicinos ir fizinių mokslų klausimais.

Prenumeratos laikotarpis: 2022-01-01 – 2022-12-31

 

***

JSTOR – tai daugiau kaip 2000 mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai istorijos, literatūros, kalbotyros, meno, muzikos, statistikos, psichologijos, švietimo, ekologijos ir kt. temomis. Turinys

Šia baze galima naudotis užsiregistravus kaip virtualiems vartotojams per LNB nuotolinę prieigą

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt