LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Darius Kuolys

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-1141-9558
 
Moksliniai interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės literatūra, Lietuvos literatūros istorija, Kultūros istorija, Idėjų ir sąmoningumo istorija
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
Monografijos
 1. Res Lituana: kunigaikštystės bendrija. Kn. 1: Respublikos steigimas,  Vilnius: LLTI, 2009. – 255 p. 

 

Knygos

 1. Darius Kuolys, Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinėje literatūroje, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, p. 286. ISSN 5-420-01080-1.
 2. Darius Kuolys, Res Lituana. Kunigaikštystės bendrija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 256. ISBN 978-609-425-021-7.
 3. Darius Kuolys, Apie Respubliką: iš archyvų ir ambonų, Vilnius: Odilė, 2022. p. 567. ISBN 978-609-8222-55-5. 
 
Sudarytos, parengtos knygos
 1. Šešioliktojo amžiaus raštija. Senoji Lietuvos literatūra, 5 knyga, sudarė Rasa Jurgelėnaitė, Algis Samulionis, Darius Kuolys, Vilnius: Pradai, 2000, p. 524. ISBN 9985-943-58-2.
 2. Vytautas Kavolis: asmuo ir idėjos, sudarė Rita Kavolienė, Darius Kuolys, Vilnius: Baltos lankos, 2000, p. 511. ISBN 9955-00-017-1.
 3. Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, sudarė Darius Kuolys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, t. 1, p. 476, t. 2, p. 442. ISBN 9955-475-49-8.
 4. Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos, sudarė Mantas Adomėnas, Arūnas Augustinaitis, Tomas Janeliūnas, Darius Kuolys, Egidijus Motieka, Vilnius: Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas, Versus aureus, 2007, p. 439. ISBN 9955-699-78-7.
 5. Gedimino laiškai, parengė Darius Kuolys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023, p. 64. ISBN 987-609-425-344-
 6. Vytautas Kavolis, Laisvės kultūra, sudarė Darius Kuolys, Vilnius: Odilė, 2023, p. 208. ISBN 978-609-8222-48-7.
 
Akademiniai straipsniai
 1. Darius Kuolys, „Sarmatyzm a piśmiennictwo barokowe Wielkiego Księstwa Litewskiego“, in: Barok. Historia – Literatura – Sztuka, III/2(6), Warszawa 1996, p. 141-154. ISSN 1232-3233.
 2. Darius Kuolys, „Visions of society in 16th century Lithuanian literature“, in: Martynas Mažvydas and Old Lithuania, Vilnius: Pradai, 1998, p. 267-286. ISBN-10: 9986943140.
 3. Darius Kuolys, „Sarbievijus politiniame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teatre“, in: Mathias Casimirus Sarbievijus in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 309-329. ISBN 9986-513-27-8.
 4. Darius Kuolys, „Laisvės sampratos XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje“, in: Seminarai, red. A. Jokubaitis ir A. Kulikauskas, Vilnius: Atviros visuomenės kolegija, Vyturys, 1998, p. 31-38. ISBN 5-7900-0913-1.
 5. Darius Kuolys, „Ponjatie litovca i Litvy v litovskoj pismennosti XVI-XVII vekov“, in: Martinas Mažvidas i duchovnaja kultura Velikogo Knjažestva Litovskogo XVI veka, Vilnius-Moskva: Baltos lankos, 1999, p. 100-115. ISBN 9955-429-10-0.
 6. Darius Kuolys, „Visuomenės raidos projekcijos XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje“, in: Šešioliktojo amžiaus raštija. Senoji Lietuvos literatūra, 5 knyga, Vilnius: Pradai, 2000, p. 9-23. ISBN 9985-943-58-2.
 7. Darius Kuolys, „Lietuvio ir Lietuvos sąvokos XVI-XVII amžių lietuviškuose raštuose“, in: Kultūrų sankirtos, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, Diemedis, 2000, p. 157-170. ISBN 9986-23-072-1.
 8. Darius Kuolys, „Bildungsreform in Litauen“, in: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, Band 4, Peter Lang Europaeischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-  Oxford-Wien, 2001, p. 17-22. ISBN-13: 9783631379608.
 9. Darius Kuolys, „Alberto Vijūko-Kojalavičiaus istorinis pasakojimas: Respublikos kūrimas“, in: Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, t. 2, p. 368-412. ISBN 9955-475-49-8.
 10. Darius Kuolys, „Lietuvos Respublika: idėjos ištakos“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 19 knyga, Literatūros tyrimų erdvės, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 157-198. ISSN 1822-3656.
 11. Darius Kuolys, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas ir lietuviškoji tapatybė“, in: Litaratūra, nr. 48(7). Projekto LITTERA darbai: Tapatybė senojoje Lietuvos raštijoje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2006, p. 9-14. ISSN 0258-0802.
 12. Darius Kuolys, „Pasakojimas apie Respubliką: literatūra ir politika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydyje“, in: Darbai ir dienos, t. 48, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2007, p. 151-166. ISSN 1392-0588.
 13. Darius Kuolys, „Kovos dėl respublikos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio patirtis“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 24 knyga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 163-260. ISSN 1822-3656.
 14. Darius Kuolys, „Maskva i Litva: translatio imperii, translatio rei publicae“, in: Belaruski Gistaryčny Agliad, t. 14, sąs. 1-2 (26-27), Minskas-Vilnius, 2007,  p. 3-26. ISSN 1392-902X.
 15. Darius Kuolys, „Apie laisvę, karą ir dainas“, in: Literatūra, nr. 51 (1), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p. 71-86. ISSN 0258-0802.
 16. Darius Kuolys, „Kaip seksime Lietuvos istorinį pasakojimą?“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 2009 metai, 2, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010, p. 73-96. ISSN 0202-3342. 
 17. Darius Kuolys, „Žalgirio vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 31 knyga, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 13-45. ISSN 1822-3656.
 18. Darius Kuolys, „Liublinas: kovos dėl Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Respublikos“, in: Liublino unija: idėja ir jos tęstinumas, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, p. 280-300. ISBN 978-609-8061-09-3.
 19. Darius Kuolys, „Czesławas Miłoszas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija“, in: Czesławo Miłoszo kūryba: modernioji LDK tradicijų tąsa, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p. 15–40. ISBN 978-609-425-073-6.
 20. Darius Kuolys, „Trys Lietuvos respublikos“, in: Baltos lankos, nr. 37, Vilnius: Baltų lankų leidykla, 2013, p. 34-64. ISSN 1392-0189.
 21. Darius Kuolys, „L'epos di Kristijonas Donelaitis“, in: Quaderni del Premio Letterario Giuseppe Acerbi, nr. 14, Letteratura Lituana, Gilgamesh Edizioni, 2013, p. 59-64. ISBN 978-88-97469-75-9.
 22. Darius Kuolys, „Ugdymas laisvei: Meilės Lukšienės programa“, in: Pedagogika, nr. 111, Vilnius: Edukologija, 2013, p. 40-45. ISSN 139-0340.
 23. Darius Kuolys, „Didikų vaizdinys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raštijoje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, t. 47, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 56-100. ISSN 1822-3656.
 24. Darius Kuolys, „Simono Daukanto pasakojimas – pamatai dėl lietuvystės“, in: Senoji Lietuvos literatūra, t. 48, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 149-191. ISSN 1822-3656.
 25. Darius Kuolys, „Steigtis ir sauga: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės patirtys“, in: Problemos. Priedas 20.11, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020, p. 111-119. ISSN 1392-1126.
 26. Darius Kuolys, „Vytautas Kavolis: Ko vertas liberalizmas?“, in: Darbai ir dienos, nr. 75, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, p. 71-81. ISSN 1392-0588.
 27. Darius Kuolys, „Apie Gedimino laiškus“, in: Gedimino laiškai, parengė Darius Kuolys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2023, p. 7-19. ISBN 987-609-425-344-7.
 28. Darius Kuolys, „Persigrumti su Vytautu Kavoliu“, in: Vytautas Kavolis, Laisvės kultūra, sudarė Darius Kuolys, Vilnius: Odilė, 2023, p. 7-23. ISBN 978-609-8222-48-7.
 29. Darius Kuolys, „Po Liublino (1569): Lietuvos Respublikos vaizdinys Kunigaikštystės literatūroje“, in: Senoji Lietuvos literatūra, t. 53, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022, p. 19–48. ISSN 1822-3656 / eISSN 2783-6800. 
 
Dėstomi dalykai 
Lietuvių literatūros istorija: Viduramžiai, Renesansas, Barokas, Apšvieta (BA)
Bakalauro darbo seminaras (BA)
Literatūra ir politinė mintis (MA)
Lietuvos literatūra ir sąmoningumo istorija (BUS)
 
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt