LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Darius Kuolys

Humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Senosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

El. paštas darius.kuolysgmail.com
 
Moksliniai interesai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra ir idėjų istorija, XVI–XVIII a. Lietuvos istoriografija, proginė raštija, poleminė literatūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
1. Res Lituana: kunigaikštystės bendrija. Kn. 1: Respublikos steigimas,  Vilnius: LLTI, 2009. – 255 p. 
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus istorinis pasakojimas: Respublikos kūrimas, in: Albertas Vijūkas-Kojalavičius, Lietuvos istorijos įvairenybės, t. 2, Vilnius, LLTI, 2004, p. 368–412.
2. Lietuvos Respublika: idėjos ištakos, in: Literatūros tyrimų erdvės,(Senoji Lietuvos literatūra, kn. 19), Vilnius: LLTI, 2005, p. 157–198.
3. Istorija ir pilietinė visuomenė, in: Kultūros barai, 2005, Nr. 10 (491), p. 2–5.
4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės palikimas ir lietuviškoji tapatybė, in: Literatūra. Projekto LITTERA darbai: Tapatybė senojoje Lietuvos raštijoje, 2006, Nr. 48 (7), p. 9–14.
5. Pasakojimas apie Respubliką: literatūra ir politika Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydyje, in: Darbai ir dienos, 2007, Nr. 48, p. 151–166.
6. Kovos dėl respublikos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio patirtis, in:  Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 163–260.
7. Maskva i Litva: translatio imperii, translatio rei publicae, in: Belaruski Gistaryčny Agliad, 2007, t. 14, sąs. 1-2 (26-27), p. 3–26.
 
Sudaryta knyga
 
1. Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos, Vilnius: Strateginių studijų centras, Pilietinės visuomenės institutas, Versus aureus, 2007. – 439 p. (Kartu su kitais.)
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt