LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Dalia Pauliukevičiūtė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja 

El. paštas: dalia.pauliukeviciute@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-6159-7889
 
2019 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją  Lazdynų Pelėdos kūryba: melodraminio režimo problemos ir kontekstai  (vadovė dr. Solveiga Daugirdaitė).
 
Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių ir lenkų literatūra, melodramos studijos, skaitymo istorija, modernybės istorija Lietuvoje, literatūros teorija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Skyriai kolektyvinėse monografijose
„XX a. pradžios lietuvių savišvietos kanonas ir pirmosios rekomendacinės bibliografijos“ in: XX Lietuvių literatūros kanono dirbtuvės: XIX a. pabaiga – XX a. pirma pusė“, (sud. Viktorija Šeina), 2022, 640 p., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, ISBN 9786094253300, p. 127–205.
 
 
Moksliniai straipsniai
  1. „Praeities tykojimas: medžioklė Józefo Weyssenhoffo romane Sabalas ir panelė“, Literatūra vol.  64(1), 2022, Vilniaus universiteto leidykla, p. 45–57.
  2. „Reading Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė’s novel “Lights and Shadows” as sensation fiction“ in: Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā, Nr. 24, 2019, p. 50–61.
  3. „Początkujący czytelnicy w końcu XIX i na początku XX wieku na Litwie: spojrzenie na prasę periodyczną“ in: Wolni i uwłaszczeni. Chłopi a przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne w Europie Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, sud. Dorota Michaluk, į lenkų k. straipsnį vertė Teresa Dalecka, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu // Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 2017, p. 199–216.
  4. „Belaukiant tęsinio: serijiniai romanai ir pirmieji lietuviškos spaudos skaitytojai“, Colloquia 33, 2014, p. 50–72.
  5. „Pasivaikščiojimas po melodraminę vaizduotę: Lazdynų Pelėdos apsakymas „Mano draugė“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Straipsnių rinkinys, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 188–205.
 
 
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt