LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Daiva Krištopaitienė

Tekstologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

El. paštas rizotasone.lt
 
 
Moksliniai interesai: XVIII–XX a. lietuvių literatūra, tekstologija.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografija
 
1. Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės problemos, (Lietuvių tekstologijos studijos, kn. I), Vilnius: LLTI, 2007. – 296 p.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Impresionistinis I. Šeiniaus stilius, in: Lituanistica, 1991, Nr. 4, p. 86–92.
2. Modernistinės tendencijos Kazio Puidos kūryboje, in: Lituanistica, 2000, Nr. 1–2 (41–42), p. 99–111.
3. Neiginio ne/ne- rašymas K. Donelaičio autografuose ir jo raštų leidimuose, in:  Lituanistica, 2003, Nr. 2 (54), p. 72–81.
4. Kristijono Donelaičio raštų fonetikos redagavimas, in: Lituanistica, 2004, Nr. 2 (58), p. 39–49.
5. Kristijono Donelaičio raštų leksika ir jos redagavimas, in: Istorijos rašymo horizontai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 18), Vilnius: LLTI, 2005, p. 252–265.
6. Juozas Ambrazevičius – Donelaičio „Metų“ rengėjas, in: Juozas Brazaitis-Ambrazevičius – literatūrologas: Mokslinės konferencijos, skirtos Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus 100-osioms gimimo metinėms, pranešimai, (Colloquia, [12]), Vilnius: LLTI, 2005, p. 101–108.
7. Kristijono Donelaičio raštų rengimo ir redagavimo principai: ankstesnieji ir 1977 bei 1994 metų leidimai, in: Archivum Lithuanicum, 2005, t. 7, p. 287–302.
8. Kristijonas Donelaitis ir brošiūra apie separacijos naudą (1769): kalbos analizė, in: Archivum Lithuanicum, 2007, t. 9, p. 215–234.
 
Parengta knyga
 
1. Vaižgantas, Raštai, t. 8: Kelionių vaizdai, Vilnius: Pradai, LLTI, 1997. – 488 p.

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt