LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  DAINYNO SKYRIUS
Bronė Stundžienė

Humanitarinių mokslų daktarė, docentė

Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja

El. paštas: brone@llti.lt
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0003-3155-2097
 
 
1990 m. apgynė daktaro disertaciją Medžių vaizdas lietuvių liaudies dainose. Paskelbė mokslinių straipsnių liaudies dainų poetikos, tautosakos gyvavimo klausimais, parengė ir paskelbė įvairių regionų, įvairių žanrų tautosakos publikacijų. Yra Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tarybos pirmininkė. Serijinio leidinio Lietuvių liaudies dainynas redakcinės komisijos narė, atskirų tomų redaktorių kolegijos narė; tęstinio leidinio Tautosakos darbai redaktorių kolegijos pirmininkė.
Moksliniai interesai: lietuvių tautosaka, folkloro istorija ir teorija, dainų semantika, šiuolaikinė folklorinė kultūra.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1.  Šiuolaikinė lietuvių folkloristika ir jos metodologiniai horizontai, in: Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012, p. 13-39.
2. Empatiškoji kultūrinio kraštovaizdžio versija: folklorinis aspektas, in: Tautosakos darbai, 2011, t. 42, p. 15-41.
3. Folklorinis vargo naratyvas: Kristinos Skrebutėnienės fenomenas, in: Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 15-41.
4.  Kultūrinės ąžuolo istorijos pėdsakai dainose, in: Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, sudarė Stasys Skrodenis, Šilalė, 2010, p. 8-33.
5. Lithuanian Folk Songs: Its Past and Present in: Ballades and songs – International Studies, vol. 6: From „Wunderhorn“ to the Internet: Perspectives on Conceptions of „Folk Song“ and the Editing of Traditional Songs, WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2010, p. 272-282.
6. Moterų kultūrinė saviraiška: dainų raidos vingiais, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 37, p. 64-82.
7. Folkloro rinkėjo laboratorija: Norbertas Vėlius ir jo rankraščiai, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 15–36.
8. Tradicinės kultūros akiračiai, in: Gimtasai kraštas: Praeities ir dabarties kultūros metraštis, 2008, Nr. 1, p. 56–61.
9. Folkloras kaip naujas kultūrinis tekstas, in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 25–37.
10. Žemaičių folklorinė atmintis, in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 32–53.
11.  Kuo gyvas žemaičių folkloras, in: Liaudies kultūra, 2007, Nr. 1 (112), p. 44-49.
12. Aukštaitės folkloristės akistata su žemaičiais, in: Tautosakos darbai, 2007, t.34, p.220-242.
13. Литовские песни : Образ другого берега, in: Балтийские перекрестки: Этнос, конфессия, миф, текст, СПб: Наука, 2005, p. 295–319.
14. Tautosaka sociologiniu žvilgsniu, in: Tautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 13–22.
15. Iš dainų poetikos: vyno įvaizdis ir jo kontekstas, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 32–56.
16. Vestuvinių ir iniciacinių apeigų sąsajos dainose, in: Tautosakos darbai, 2004, t. 21 (28), p. 13–32.
17. Merkinės dainų istorija: vizija ir tikrovė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 13–32.
18. Moteriškasis pasaulis dainose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p.13–25.
19. Dėl skaičiaus paskirties dainose, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 111–130.
20. Vandens prasmės lietuvių dainose klausimu, in: Tautosakos darbai, 1999, t. 11(18), p. 86–104.
21. Folkloristika šiandien, in: Lituanistika: Tradicijos, dabartis, perspektyvos, Vilnius: LII leidykla, 1999, p. 116–122.
22. Medžių simbolikos savitumas dainose, in: Augalų ir gyvūnų simboliai, Vilnius: Gervelė, 1999, p. 215–236.
23. Laikas liaudies dainose, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 9 (16), p. 152–161.
24. Dėl dainų žanrinės priklausomybės, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 27–31.
25. Family Notion in Lithuanian Folk Songs, in: Nordic – Baltic – Finno – Ugrie Conference: The Family as the Tradition Carrier, vol. 2, Tallin, 1997, p. 166–170.
26. The Depiction of Trees in Lithuanian Folk Songs, in: Journal of the Baltic Institute of Folklore, 1996, vol. 1, No. 1, p. 5–64.
27. Medžių simbolika dainose, in: Darbai ir dienos, 1996, t. 3 (12), p. 37–56.
28. Changes in Contemporary Lithuanian Folklore, in: Contemporary Folklore: Changing World view and Tradition, Tartu, 1996, p. 23–28.
29. Adolfas Sabaliauskas ir senoji liaudies daina, in : Liaudies kultūra, 1996, nr. 2 (47), p. 43-46.
 
Parengti tautosakos šaltiniai ir kiti leidiniai
 
1. Tautosakos darbai, Vilnius: LLTI, 2007, t. 34. – 395 p.
2. Lietuvių folkloro chrestomatija, parengė Bronė Kerbelytė, Bronė Stundžienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996. – 269 p.
3. Smulkioji tautosaka Kazimiero Šaulio veikale „Juodžiūnų tarmė“, in: Tautosakos darbai, 1993, t. 2 (9),  p. 157-196.
4. Tautosakos kūriniai, in: Rusnė, Vilnius: Mintis, 1992, p. 212-237.
5. Linelius roviau, dainavau: Onos Bluzmienės tautosakos ir atsiminimų rinktinė, sudarė ir parengė Bronė Stundžienė [ir kt.], Vilnius: Vaga, 1990. – 312 p.
6. Lietuvių liaudies dainynas, t. 7: Vestuvinės dainos, kn. 2, parengė Bronė Kazlauskienė ir Bronė Stundžienė, melodijas parengė Zofija Puteikienė, Vilnius: Vaga, 1988. – 574 p. 
 
Redaguoti leidiniai
 
1. Homo narrans: folklorinė atmintis iš arti, kolektyvinė monografija, Vilnius: LLTI, 2012. – 523 p.
2. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Vaišių dainos. Lietuvių liaudies dainų katalogas, kn. 8, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010 – 266 p.
3. Lietuvių liaudies dainynas. (T. 10 – kalbos redaktorė, t. 11, 14, 15 – redaktorė, t. 16, 14, 18, 19, 20, 21 – vyr. redaktorė.)
  

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt