LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Birutė Avižinienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: birute.aviziniene@gmail.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-6932-0019

 

2017 m. apsigynė disertaciją Dialogo raida lietuvių moterų dramaturgijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).

Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūra, dramaturgija, moterų literatūra

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIOS

Mokslo straipsniai

  1. „Literatūra ir jos kūrėjai tarpukario Lietuvos radijo programoje", Colloquia, Nr. 46, 2021, p. 111–134.
  2. „Aldonos Liobytės ir Kazimieros Kymantaitės inscenizacijos“, Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė ir Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 73–86.
  3. „Dviejų Moterų Velnias spąstuose ir lietuviško teatro genezė“, Gimtasai kraštas, Nr. 12, 2017, p. 33–39.
  4. „Viešų lietuviškųjų vakarų repertuaro cenzūra XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Rusijos imperijoje“, Colloquia, Nr. 34, 2015, p. 37–59.
  5.  „Modernėjanti lietuvių dramaturgija. Dviejų Moterų kūryba“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Straipsnių rinkinys, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 51–74.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt