LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Birutė Avižinienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

2017 m. apsigynė disertaciją Dialogo raida lietuvių moterų dramaturgijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje (vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė).

El. paštas birute.aviziniene@gmail.com

 

Moksliniai interesai: XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių literatūra, dramaturgija, moterų literatūra

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIOS

Mokslo straipsniai

  1. „Aldonos Liobytės ir Kazimieros Kymantaitės inscenizacijos“, Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė ir Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 73–86.
  2. „Dviejų Moterų Velnias spąstuose ir lietuviško teatro genezė“, Gimtasai kraštas, Nr. 12, 2017, p. 33–39.
  3. „Viešų lietuviškųjų vakarų repertuaro cenzūra XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Rusijos imperijoje“, Colloquia, Nr. 34, 2015, p. 37–59.
  4.  „Modernėjanti lietuvių dramaturgija. Dviejų Moterų kūryba“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai. Straipsnių rinkinys, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 51–74.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt