LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Projektai

• Nuo 2003 m. biblioteka dalyvauja LABT projekte Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas: integruota bibliotekinė sistema ALEPH-500, kurio tikslas – kurti Lietuvos virtualią biblioteką, automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei priėjimą prie informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų. Sukurtas Lietuvos mokslinių bibliotekų jungtinis katalogas, kuris, kaip viena iš sudedamųjų Lietuvos akademinių bibliotekų bendrojo katalogo dalių, veikia Lietuvos virtualios bibliotekos paieškų sistemoje. Iš projekto lėšų biblioteka aprūpinta bibliotekine įranga (kompiuteriai, skeneriai, spausdintuvai), jau įdiegti katalogavimo ir paieškos moduliai, pradedamas kurti elektroninis rankraščių katalogas. 2006 m. pabaigoje pradėjo veikti cirkuliacijos modulis ir dokumentai išduodami elektroniniu būdu. Šiuo metu įdiegta jau 18-oji bibliotekinės programos ALEPH versija.

 
• Biblioteka dalyvauja ir Lietuvos mokslo ir studijų informacinės sistemos (LieMSIS) projekte. Jo kurio tikslas – sukurti Lietuvos mokslo publikacijų duomenų bazė (PDB), kurioje registruojami 38 mokslo institutų darbuotojų straipsniai, knygos, pranešimai konferencijose, projektai, stažuotės, paskaitos bei kiti mokslinės veiklos faktai.

 

 

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt