LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Būsimų numerių temos
Colloquia žurnalo Nr. 43 (2019 metų gruodžio mėnuo) bus skirtas Alfonsui Nykai-Niliūnui. 
 
Moksliniuose straipsniuose kviestume svarstyti Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos problemas, egzistencinių pasirinkimų ir kūrybinių ieškojimų sąšaukas, estetinius orientyrus, emigracijos patirtis ir kt. Kviestume pasvarstyti išeivijos kartų kultūrinių panašumų ir skirtumų probleminį lauką, išeivijos archyvų perdavimo, sklaidos, prieinamumo problemas. 
 
Taip pat kviečiame teikti straipsnius į žurnalo įprastas publikacijų, nuomonių, mokslinių recenzijų rubrikas.
Galutinis terminas, iki kurio priimami straipsniai į 43-ią numerį, yra 2019 spalio 1 d.
 
 
 
Colloquia žurnalo Nr. 44 (2020 metų birželio mėnuo) bus skirtas Juozui Tumui-Vaižgantui. 
 
Moksliniuose straipsniuose kviestume svarstyti platų Juozo Tumo-Vaižganto kūrybinį palikimą, jo profesinių, pilietinių pasirinkimų pobūdį, indėlį į lietuvių kultūrą ir literatūrą ir kt. 
Kviestume pasvarstyti kultūros ir literatūros modernizacijos problemas, kanono formavimosi klausimus,
bibliografinių aprašų sudarymo, poreikių, funkcionavimo kultūroje klausimus.
 
 
Taip pat kviečiame teikti straipsnius į žurnalo įprastas publikacijų, nuomonių, mokslinių recenzijų rubrikas.
Galutinis terminas, iki kurio priimami straipsniai į 44-ią numerį, yra 2020 balandžio 1 d.
 
 
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt