LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS
Asta Skujytė-Razmienė
Humanitarinių mokslų daktarė
Tautosakos archyvo skyriaus mokslo darbuotoja, skyriaus vadovė
Darbo tel. 8 626 23516
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-4583-2041 

 

2019 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Užkrečiamų ligų samprata XIX a. - XX a. pirmosios pusės lietuvių folklore (vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė). Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2014 metų.

 

Moksliniai interesai: lietuvių etnomedicina ir etnobotanika, mitologija, mirties antropologija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, vaikų ir paauglių literatūra.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus narė nuo 2013 m.

Tarptautinės etnologijos ir folkloro draugijos (SIEF) narė nuo 2019 m. 

Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrinėtojų draugijos (ISFNR) narė nuo 2022 m. 

Žurnalo Rubinaitis redakcinės kolegijos narė nuo 2019 m. 

LLTI Mokslo tarybos narė (2021-2023 m. kadencija)

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

Moksliniai straipsniai:

 1.  Sąmokslas ar bausmė? Maro kilmės teorijos Europoje ir jų atgarsiai Lietuvoje“ (kartu su Milda Kontrime), Tautosakos darbai,   t. 60, 2020, 111-131 p.
 2. „Ligų ir mirusiųjų ryšiai lietuvių folklore“, Būdas, 2020 m. Nr. 5, 40-47 p.
 3. „Atvažiuoja vidurnaktį karieta, ketvertu juodų arklių pakinkyta: keliaujančios epideminės ligos motyvas lietuvių tautosakoje“Būdas, 2020 m. Nr. 2, 5-15 p.
 4. „Maro pavidalai lietuvių ir latvių tautosakoje“Šiaurietiški atsivėrimai, 2019 m., Nr. 2, 44-50 p.
 5. „Literatūros ir fotografijos sąveika Ransomo Riggso trilogijoje‚ Ypatingų vaikų namai‘“, Rubinaitis, 2017 m., Nr. 2 (82), p. 2-6).
 6. Nedaryk kitam blogo, bo pats gausi slogą: slogos ir slogučio ryšiai lietuvių tautosakoje, Tautosakos darbai t. 54, 2017, p. 70-90.
 7. „Ligų samprata ir jų gydymas Pasvalio rajone XX amžiuje“, Šiaurietiški atsivėrimai, 2016 m. Nr. 1, p. 53-58).
 8. Maro ir choleros kilmė lietuvių tautosakoje, Tautosakos darbai, t. 52, 2016, p. 145-166.
 9. „Šis arklys būtų manas, bet laukas“: raitelio ir arklio įvaizdžių reikšmė drugio ligos kontekste, Liaudies kultūra, Nr. 3, 2016 m., p. 26-34.
 10. Gimtinės įamžinimo projektas (apie V. Braziūno, M. Karčiausko, H.A. Čigriejaus poeziją), Šiaurietiški atsivėrimai, 2013 Nr. 1 (34).

 

Recenzijos:

 1. „Prisukamo vilkelio kronikos“ (Rimanto Kmitos knygos „Remyga“ recenzija“) (Metai, Nr. 1, 153-155 p.)
 2. „Dekadanso reveransai“ (Undinės Radzevičiūtės knygos „Grožio ir blogio biblioteka“ recenzija), Metai, Nr. 12, p. 145-147
 3. „Akmenėlis atminimui“ (Mariaus Marcinkevičiaus knygos „Akmenėlis“ recenzija), Rubinaitis, Nr. 4 (96), p. 35-36
 4. Prisukamo princo kronikos“ (Philipo Pullmano knygos „Laikrodžio širdis“ recenzija), Rubinaitis, 2019 m., Nr. 4 (92), p. 31-32).
 5. Baltasis postsovietinis hipsteris ir jo klajonių metai (apie G. Grušaitės romaną „Stasys Šaltoka"), Metai, 2018 m. Nr. 2.
 6. Kitapus pūgos durų (apie R. Stankevičiaus knygą „Pūgos durys“).
 7. Apie galią gydyti ir kenkti (apie Ritos Balkutės knygą „Galia užburti (kenkimo magija 1982–2012 metų įrašuose)“ (Vilnius: Ritos ratas, 2013, 703 p.) ir  DVD „Lietuvių tikėjimai ir žinios apie sveikatą“ (Scenarijaus autorė Rita Balkutė, režisierius Juozas Javaitis. Vilnius: LLKC, 2012), Liaudies kultūra,  2015 m., Nr. 3.
 8. Milžinų nuotykiai, arba naujas padavimų literatūrinimas (apie Kotrynos Zylės knygą „Milžinas Mažylis“), Rubinaitis, 2014, Nr. 3 (71).
 9. Drakonas, tapęs žuvimi (U. Radzevičiūtės „Žuvys ir drakonai“), Metai, 2014 m. Nr. 02.
 10. „Sapnų katytė“: cukruoti džiaugsmai ir abejonių debesėliai“ (K. Kasparavičiaus „Sapnų katytė“), Rubinaitis, 2013 Nr. 1 (65).
 11. Šuoliavimas plona linija (R. Šerelytės „Vėjo raitelis“), Metai, 2013 m. Nr. 03.
 12. Žirafų periodo parkas (K. Navako, A. Žilionytės „Visi laiškai – žirafos“), Metai, 2013 m. Nr. 07.
 13. Šimtas išbandymo puslapių (G. R. R. Martinas „Sostų žaidimai), Literatūra ir menas, Nr. 18 (3425), 2013 m.
 14. Filosofija iš po vaivorykštės (A. Balbieriaus „Vaivorykštė ir neandertalietis“), Metai, 2012 Nr. 11.
 15. Emigrantų išgyvenimo vadovėlis, arba Bohemščikų atsakymas auksiniam jaunimui (A. Fominos „Mes vakar buvom saloje“), Metai, 2012 Nr. 4.
 16. Pasisvečiavus Frankburge (U. Radzevičiūtės „Frankburgas“), Metai, 2011 Nr. 8-9.
 17. Trumpas pasivaikščiojimas ant ilgo molo (G. Radvilavičiūtės „Šiąnakt miegosiu prie sienos“), Metai, 2011 Nr. 6.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt