LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Alma Lapinskienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Naujosios literatūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas alma
 
 
Moksliniai interesai: lietuvių literatūros istorija; tarpukario Vilniaus lietuvių literatūra ir literatūrinis gyvenimas; XX a. pirmosios pusės Vilniaus kultūrinis gyvenimas; komparatyvistika (lietuvių baltarusių literatūriniai ryšiai).
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Monografijos
 
1. Перазовы сяброўскiх галасоў, Мiнск: Навука i тэхнка, 1988. – 245 p. (Kartu su A. Maldžiu.)
2. Lietuvių – baltarusių literatūriniai ryšiai, Vilnius: Vaga, 1989. – 285 p. (Kartu su A. Maldžiu)
3. Vilniaus lietuvių literatūra 1920–1940, Vilnius: LLTI, 2008.
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Periodika – „Viltis“ – literatūra, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1940, Vilnius: LLTI, 1998, p. 95–101.
2. Tarpukario Vilniaus lietuvių literatūros bruožai, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900– 1940, Vilnius: LLTI, 1998, p. 130–136.
3. The Interrelation of Nations and Literatures in Vilnius at the Period Between the Wars, in: Mis on see ISE: Tekst, tagapõhi, isikupära, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 1999, p. 382–389.
4. Vilniaus lietuvių spauda 1939–1944 metais, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939–1945,Vilnius: LLTI, 1999, p. 103–113.
5. Litewskie życie literackie w międzywojennym Wilnie, in: Życie literackie i literatura w Wilnie XIX–XX wieku,Kraków, 2000, p. 177–185.
6. Беларуская i лiтоўская лiтаратуры мiжваеннай Вiльнi, in: Беларусiка Аlbaruthenica,[t.] 20, Мiнск, 2001, p. 275–279.
7. „Vilniaus žinios“ – pirmasis lietuvių dienraštis, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Vilnius: LLTI, 2001, p. 20–27.
8. Jonas Basanavičius – Lietuvių mokslo draugijos steigėjas, in: Dr. Jonas Basanavičius, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2003, p. 148–153.
9. Tarpukario Vilniaus lietuvių ir baltarusių literatūrų raida kultūrinės situacijos fone, in: Lituanistica, 2004, t. 58, Nr. 2, p. 61–65.
10. Petro Vileišio „Vilniaus žinios“, in: Žodžio laisvė, Vilnius: LLTI, 2004, p. 162–169.
11. Nuo „Varsnų“ iki „Versmės“, in: 7 Vilniaus dailės ir literatūros vienkartiniai leidiniai, Vilnius: LLTI, 2004, p. 7–14.
12. Ona Miciūtė – Vilniaus krašto lyrikė, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Moterų indėlis 1900 – 1945,Vilnius: LLTI, 2005, p. 143–151.
13. Poeto vilniečio „Toks gyvenimas“, in: Lituanistica,2006, t. 67, Nr. 3, p. 81–94.
14. Kunigų Jono Skruodžio ir Vinco Zajančkausko literatūriniai darbai, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Dvasininkų vaidmuo 1900–1945, Vilnius, LLTI, 2006, p. 164–171.
15. Dionizo Poškos „Mužiko žemaičių ir Lietuvos“ vertimai, in: Žemalė – D. Poškos gimtasis kraštas,Vilnius: VDA leidykla, 2007, p. 181–186.
16. Kelio pradžia – tarpukario Vilniuje (95-osios Albino Žukausko gimimo metinės), in: Lituanistica, 2007, t. 53, Nr. 2 (70), p. 79–91.
17. Antanas Venclova – slavų literatūros vertėjas, in: Antanas Venclova epochų vėjuose,Vilnius: LLTI, 2007, p. 84–92.
18. Ад Скарыны да „Нашай нiвы“, in: „Naša niva“ Vilniaus kultūros kontekste, Vilnius: VPU leidykla, 2007, p. 33–36.
19. Vilniaus lietuvių meno ir literatūros draugija, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Draugijų reikšmė 1900–1945,Vilnius: LLTI, 2008,
 
Parengtos, sudarytos knygos
 
1. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 19001940, Vilnius: LLTI, 1998. – 307 p.
2. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1939–1945, Vilnius: LLTI, 1999. – 228 p.
3. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, Vilnius: LLTI, 2001. – 193 p.
4. 7 Vilniaus dailės ir literatūros leidiniai, faksimilinis leidinys, Vilnius: LLTI, 2004. – 353 p.
5. Petras Vileišis, Rinktiniai raštai, Vilnius: LLTI, 2004. – 634 p.
6. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Moterų indėlis 1900–1945, Vilnius: LLTI, 2005. – 216 p.
7. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Dvasininkų vaidmuo 1900–1945, Vilnius: LLTI, 2006. – 247 p.
8. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: Draugijų reikšmė 1900–1945, Vilnius: LLTI, 2008.
 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt