LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Akvilė Rėklaitytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. 8 610 08285  

El. paštas: akvile.rekla@gmail.com 

 

2017 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija (vadovė prof. dr. Brigita Speičytė). Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2017 metų.

 

Moksliniai interesai: XX a. ir XXI a. lietuvių literatūra ir kultūra, literatūros antropologija, literatūros istorija, pasaulio literatūra.

 

 SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 1. Daugialypis Marcelijaus Martinaičio kūrybiškumas, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. (Rengiamą mokslinę monografiją planuojama išleisti 2020).
 2. Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, leidinio rengėja Akvilė Rėklaitytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISBN: 978-609-425-285-3.
 3. Marcelijus Martinaitis, Sutartinė, poezijos rinktinė, sudarytoja Akvilė Rėklaitytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 359 p. + 1 garso diskas (CD), ISBN: 9786094251603.

 

 

Mokslo straipsniai, recenzijos:

 1. „Kultūros alkis, kalbos teatras: Aldonos Liobytės publicistika“, in: Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISBN: 978-609-425-285-3.
 2. „Ką poetas rašo popieriaus skiautėje?“, in: Colloquia, 2018, 41, p. 223–228, ISSN 1822-3737. 
 3. „Marcelijaus Martinaičio kultūros „meistravimas“, in: Colloquia, 2016, Nr. 36, p. 29–50, ISSN 1822-3737. 
 4. Lyrinio subjekto tapatybės problema Marcelijaus Martinaičio eilėraščių rinktinėje K. B. Įtariamas, in: Colloquia, 2014, Nr. 32, p. 76–96, ISSN 1822-3737.
 5. Akvilė Rėklaitytė, „Marcelijaus Martinaičio poezijos antropologiškumas“, in: Literatūra, 2012, 54(1), p. 140–163, ISSN 0258-0802.

 

Publikacijos nerecenzuojamuose leidiniuose:

 1. „Vieno puslapėlio knyga“ [Manto Toločkos eilėraščių knygos Popierinė (Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2019) recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2019, Nr. 3, p. 63, indeksas 5063.
 2. Gintaro kambario grožybė ir puikybė“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 8, p. 65–66, indeksas 5063.
 3. „Nors vieną gyvą žodelį“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 6, p. 68–69, indeksas 5063.
 4. „Kaip skaityti Marcelijų Martinaitį“, in: Gimtasis žodis, 2016, Nr. 6, p. 34–39, ISSN 0235-7151.

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt