LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Akvilė Rėklaitytė

Humanitarinių mokslų daktarė

Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

Darbo tel. 8 610 08285  

El. paštas: akvile.reklaityte@llti.lt 

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-8314-1073 

 

2017 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija (vadovė prof. dr. Brigita Speičytė). Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 2017 metų.

 

Moksliniai interesai: XX a. ir XXI a. lietuvių literatūra ir kultūra, literatūros istorija, literatūros antropologija, lyginamosios literatūros studijos.

 

 SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografijos
 1. Meistraujantis žmogus: Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institas, 2021, ISBN: 9786094252976.

 

Mokslo straipsniai, recenzijos:

 1. Meaning Twist: National Images in Lithuanian Poetry of the Late Soviet PeriodLetonica, no. 51, 2023, p. 72–95.
 2. „Atgimimo poezija. Kas šaukė tautą, kas ją vedė?“, in: Colloquia, 2021, 47, p. 97–125, ISSN 1822-3737, 
 3. „Kultūros alkis, kalbos teatras: Aldonos Liobytės publicistika“, in: Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISBN: 978-609-425-285-3.
 4. „Ką poetas rašo popieriaus skiautėje?“, in: Colloquia, 2018, 41, p. 223–228, ISSN 1822-3737. 
 5. „Marcelijaus Martinaičio kultūros „meistravimas“, in: Colloquia, 2016, Nr. 36, p. 29–50, ISSN 1822-3737. 
 6. Lyrinio subjekto tapatybės problema Marcelijaus Martinaičio eilėraščių rinktinėje K. B. Įtariamas, in: Colloquia, 2014, Nr. 32, p. 76–96, ISSN 1822-3737.
 7. Akvilė Rėklaitytė, „Marcelijaus Martinaičio poezijos antropologiškumas“, in: Literatūra, 2012, 54(1), p. 140–163, ISSN 0258-0802.

 

Publikacijos nerecenzuojamuose leidiniuose:

 

 1. Poezijos atradimai. Apie Gvido Latako poeziją, Naujasis židinys – Aidai, 2023, Nr. 2, p. 70–71, indeksas 5063.
 2. Įspūdingų laikų poezija. 2022 metų poezijos knygų apžvalga, Poezijos pavasaris, 2023, Vilnius: Rašytojų klubas, 2023, p. 13–20. 
 3. Dance macabre: devintojo dešimtmečio avangardo poetika“, Naujasis židinys – Aidai, 2022, Nr. 6, p. 20–28, indeksas 5063. 
 4. „Poezijos paukštė kaip Trojos arklys“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2022, Nr. 5, p. 31–40, indeksas 5063.
 5. „Mačernio klausimai lietuvių literatūros mokslui“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2021, nr. 6, p. 60–61, indeksas 5063.
 6. „Apie Marcelijaus Martinaičio kūrybą: nuo medžio iki eilėraščio meistravimo“, in: Rasupis, Raseinių krašto Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2020, p. 103–108, ISSN 2538-9033.
 7. „Vieno puslapėlio knyga“ [Manto Toločkos eilėraščių knygos Popierinė (Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 2019) recenzija], Naujasis židinys-Aidai, 2019, Nr. 3, p. 63, indeksas 5063.
 8. Gintaro kambario grožybė ir puikybė“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 8, p. 65–66, indeksas 5063.
 9. „Nors vieną gyvą žodelį“, in: Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 6, p. 68–69, indeksas 5063.
 10. „Kaip skaityti Marcelijų Martinaitį“, in: Gimtasis žodis, 2016, Nr. 6, p. 34–39, ISSN 0235-7151.

 

Sudarytos arba parengtos knygos:
 
 1. Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė, sud. Solveiga Daugirdaitė, Kęstutis Urba, leidinio rengėja Akvilė Rėklaitytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISBN: 978-609-425-285-3.
 2. Marcelijus Martinaitis, Sutartinė, poezijos rinktinė, sudarytoja Akvilė Rėklaitytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 359 p. + 1 garso diskas (CD), ISBN: 9786094251603. 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt