LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Įvykę renginiai

 

 

Sausio 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko pirmasis šiais metais mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas seminaras ,,Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?“ Renginyje dalyvavo apie penkiasdešimt mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminaro dalyviai klausėsi paskaitų, svarstė, kaip patraukliai šiandienos mokiniui pateikti klasikos tekstą, atverti jame slypinčias prasmes. 

 

 Lituanistams aktualiomis temomis paskaitas skaitė prof. dr. Viktorija Daujotytė ,,Žemaitės Marti“, Akvilė Rėklaitytė ,,Poezija kaip pasivaikščiojimas po parodą“, pamoką vedė ir metodinėmis įžvalgomis dalijosi Vilija Dailidienė ,,Klasikos kūrinio skaitymas klasėje. Žemaitės ,,Marti‘‘, o Rūta Pleskačiauskienė surengė mokslinę ekskursiją po instituto biblioteką ,,Ką naudinga galime rasti LLTI bibliotekoje?“

 

 

 

Sausio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko renginys, skirtas 100-osioms Mamerto Indriliūno gimimo metinėms atminti. Diskusijoje apie M. Indriliūno gyvenimą ir kūrybinę veiklą dalyvavo Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviai ir Vilniaus universiteto studentai. 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt