LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Įvykę renginiai

Kovo 6–7 d. Druskininkuose vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams. Šios olimpiados tikslas – patikrinti ir įvertinti lietuvių gimtosios kalbos bendrojo ir viduriniojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 9–10 ir 11–12 klasių mokinių lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko, žinias ir gebėjimus. Olimpiados dalyvių rašto užduotis tikrino ir vertino lietuvių kalbos specialistai iš įvairių Lietuvos akademinių įstaigų, tame tarpe ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto komunikacijos vadybininkė Sonata Grėbliūnaitė ir doktorantė Jurga Dzikaitė.

 

Regimanto Tamošaičio nuotrauka. 

 

Vasario 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko diskusija ,,Mokyklos dėmesio vertos knygos". Renginyje patirtimis dalijosi Instituto mokslininkai ir mokytojai, atvykę iš įvairių Vilniaus mokyklų. Kalbėta apie kūrybiškumo, kritiškumo ugdymą literatūros pamokose, ką aktualaus ir prasmingo šiandienos moksleiviui gali pasiūlyti naujausioji lietuvių literatūra, aptarta etninės kultūros reikšmė modernioje mokykloje. 

 

 

Sausio 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įvyko pirmasis šiais metais mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas seminaras ,,Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?“ Renginyje dalyvavo apie penkiasdešimt mokytojų iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminaro dalyviai klausėsi paskaitų, svarstė, kaip patraukliai šiandienos mokiniui pateikti klasikos tekstą, atverti jame slypinčias prasmes. 

 

 Lituanistams aktualiomis temomis paskaitas skaitė prof. dr. Viktorija Daujotytė ,,Žemaitės Marti“, Akvilė Rėklaitytė ,,Poezija kaip pasivaikščiojimas po parodą“, pamoką vedė ir metodinėmis įžvalgomis dalijosi Vilija Dailidienė ,,Klasikos kūrinio skaitymas klasėje. Žemaitės ,,Marti‘‘, o Rūta Pleskačiauskienė surengė mokslinę ekskursiją po instituto biblioteką ,,Ką naudinga galime rasti LLTI bibliotekoje?“

 

 

 

Sausio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko renginys, skirtas 100-osioms Mamerto Indriliūno gimimo metinėms atminti. Diskusijoje apie M. Indriliūno gyvenimą ir kūrybinę veiklą dalyvavo Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviai ir Vilniaus universiteto studentai. 

 

 

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt