LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Struktūra

 Padaliniai

SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS

 

Vadovas doc. dr. Mintautas Čiurinskas         mob. tel. +370 656  68283

                                  

NAUJOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS

 

Vadovas dr. Vigmantas Butkus                mob. tel. +370 633 75846 

                                        

ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS

 

Vadovė dr. Donata Mitaitė                      
 mob. tel. +370 614 36997

                             

TEKSTOLOGIJOS SKYRIUS

 

Vadovas dr. Mikas Vaicekauskas          mob. tel. +370 656 68281

                                  

 TAUTOSAKOS ARCHYVO SKYRIUS

 

Vadovė dr. Rūta Žarskienė                   +370 5 262 5892

                                            

 DAINYNO SKYRIUS

 

Vadovė dr. Jurgita Ūsaitytė      
  mob. tel. +370 608 18232

                                  

SAKYTINĖS TAUTOSAKOS SKYRIUS

 

L. e. p. vadovė dr. Radvilė Racėnaitė          +370 656 68284 

                                     

BIBLIOTEKA

 

Vedėja Rūta Pleskačiauskienė              +370 5 262 2592
biblt  

                                       

LEIDYBOS CENTRAS

 

Vadovas Gytis Vaškelis                       +370 5 212 5332
knyga