LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2024-07-23 - 2024-07-26 Kviečiame į akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“

Plačiau
2024-07-12 - Pagerbėme Mokytojas Dalią Dilytę ir Eugeniją Ulčinaitę, prisiminėme brangią Draugę Eglę Patiejūnienę

Plačiau
2024-07-09 - LLTI leidyklos vadovas Gytis Vaškelis apie poeto Justino Marcinkevičiaus 10-ies tomų Rinktinių raštų rinkinį

Plačiau
2024-07-05 - Tinklalaidėje „Bala žino“ pokalbis apie tai, kaip tradicinė lietuviškoji kultūra veikia šiandien ir kodėl ji svarbi šiuolaikiniam žmogui?

Plačiau
2024-06-25 - Dr. Lina Būgienė išrinkta į ISFNR (International Society for Folk Narrative Research) draugijos vykdomąjį komitetą

Plačiau
2024-06-25 - Doktorantas Martynas Vingrys apie nešvankios tautosakos etapus mūsų istorijoje

Plačiau
2024-06-21 - Apdovanoti Antano Vaičiulaičio premijos laureatai – Andrius Jakučiūnas ir Arminas Bartulis

Plačiau
2024-06-20 - LLTI mokslininkai dalyvauja Tarptautinės pasakojamosios tautosakos tyrėjų draugijos (ISFNR) kongrese

Plačiau
2024-06-19 - LRT Klasikos eteryje startuos LLTI etnologų laida „Bala žino“

Plačiau
2024-06-19 - Dr. Modesta Liugaitė-Černiauskienė ir dr. Austė Nakienė apie išskirtinį tremtinių ir politinių kalinių dainavimo reiškinį

Plačiau
2024-06-17 - Pristatyta Kęstučio Gudmanto parengta knyga „Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikštystės metraštis“

Plačiau
2024-06-14 - Pokalbis apie humanitarinius mokslus su prof. dr. Dalia Satkauskyte

Plačiau
2024-06-12 - Pokalbis su etnologe Gražina Kadžyte

Plačiau
2024-06-07 - Kviečiame teikti siūlymus pranešimams mokslinei konferencijai "Genesis – Vilnius 2025"

Plačiau
2024-06-06 - Kviečiame pasiklausyti pokalbio su prof. dr. Gitana Vanagaite

Plačiau
2024-06-04 - Vroclavo universitete vyko VII tarptautinis lituanistų kongresas

Plačiau
2024-06-03 - Institute svečiavosi ir skaitė pranešimą prof. dr. Sadhana Naithani (Indija)

Plačiau
2024-06-03 - Pasirodė naujas mokslo žurnalo „Senoji Lietuvos literatūra“ numeris

Plačiau
2024-05-28 - XXIII Prigimtinės kultūros seminaras „Ranka rašyti laiškai. pasakojimas, santykis ir savivoka"

Plačiau
2024-05-28 - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto viešas kreipimasis

Plačiau
2024-05-27 - Kviečiame į tarptautinę konferenciją „Ukraina ir Lietuva: istorijos, kalbos, kultūros ir turizmo paralelės“

Plačiau
2024-05-24 - LLTI mokslininkai kvietė į piketą dėl sprendimo uždaryti rašytojų memorialinius muziejus

Plačiau
2024-05-21 - LLTI Dainyno skyriaus folkloristė dr. Jurga Sivickaitė-Sadauskienė apie šiurpo ir siaubo elementus pasakose, literatūroje, kine

Plačiau
2024-05-20 - Peticija „Reikalaujame sustabdyti rašytojų memorialinių muziejų naikinimą!“

Plačiau
2024-05-15 - Dr. Viktorija Jonkutė skaitė paskaitą VDU Lituanistikos katedros studentams

Plačiau
2024-05-08 - Knyga „Mūsų Irena. Atsiminimai apie Ireną Veisaitę“ – metų negrožinė knyga

Plačiau
2024-05-08 - LRT Klasikos radijo teatro prizas – Danutės Kalinauskaitės knygai „Baltieji prieš juoduosius“

Plačiau
2024-05-08 - Gegužės 7 d. vyko Klasikos skaitymai, skirti Spaudos atgavimo 120-mečiui

Plačiau
2024-05-06 - Sveikiname kolegę Eleną Baliutytę-Riliškienę su jubiliejumi

Plačiau
2024-05-03 - Šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenimo ir kankinystės šaltinių knygos pristatymas

Plačiau
2024-05-03 - Profesoriaus Kazio Grigo 100-osioms gimimo metinėms skirtos tarptautinės konferencijos atgarsiai

Plačiau
2024-05-02 - Kviečiame studijuoti Filologijos ar Etnologijos krypties doktorantūroje!

Plačiau
2024-04-30 - Diskusija „Ar ieškosime vietos naujame literatūros istorijų žemėlapyje?“

Plačiau
2024-04-24 - Institute lanksėsi Latvijos Respublikos ambasadorė Lietuvoje Solveiga Silkalna

Plačiau
2024-04-22 - Kviečiame registruotis į XIX akademinį vasaros seminarą „Literatūros salos“

Plačiau
2024-04-17 - Knyga – prasmingiausias paminklas rašytojui. Užsisakykite Justino Marcinkevičiaus 10-ies tomų Rinktinius raštus!

Plačiau
2024-04-15 - Kviečiame skaityti LLTI mokslininkės Jūratės Sprindytės laudaciją knygų dvyliktuko laureatei

Plačiau
2024-04-10 - Rimanto Kmitos ir Akvilinos Cicėnaitės knygos išverstos į lenkų ir vokiečių kalbas

Plačiau
2024-03-29 - Etnologė Gražina Kadžytė apie pamirštas Velykų tradicijas

Plačiau
2024-03-25 - LRT Laidoje „Mes ukrainiečiai“ – folkloro ansamblis „Namysto“

Plačiau
2024-03-15 - Rašytojai Danutei Kalinauskaitei įteikta LLTI premija

Plačiau
2024-03-15 - LLTI lankėsi svečias iš Ukrainos Kyjivo Taraso Ševčenkos universiteto prof. dr. Igor Korolyov

Plačiau
2024-03-13 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institute minėjome estų Gimtosios kalbos dieną

Plačiau
2024-03-07 - LLTI lankėsi Dan Zhou doktorantė iš Japonijos Kwansei Gakuin universiteto

Plačiau
2024-03-01 - Tęsiama parama bendradarbiavimui su pasaulio universitetuose veikiančiais Baltistikos centrais

Plačiau
2024-03-01 - LLTI lankėsi Jogailos universiteto profesorė Alicja Nowak

Plačiau
2024-02-21 - Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatės dr. Daivos Vaitkevičienės kalba

Plačiau
2024-02-19 - LLTI knygos – Kultūros ministerijos kasmetinio Knygos meno konkurso laureatės

Plačiau
2024-02-18 - Paskelbtas kūrybiškiausių 2023 m. knygų dvyliktukas

Plačiau
2024-02-18 - Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija – dr. Daivai Vaitkevičienei

Plačiau
2024-02-14 - Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui – LLTI mokslininkui dr. Rimantui Kmitai

Plačiau
2024-02-06 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lanksėsi Sakartvelo ambasadorė Salome Shapakidze

Plačiau
2024-01-29 - Knyga kaip įvykis – Liudvikas Rėza „Prutena“

Plačiau
2024-01-29 - Kęstučio Keblio premija literatūros kritikui/kritikei – dr. Jurgitai Žanai Raškevičiūtei-Andriukonienei

Plačiau
2024-01-18 - Skelbiame kvietimą tapti Lietuvių tautosakos archyvo bendradarbiais egodokumentikos akcijoje „Ilgai atminčiai“

Plačiau
2024-01-02 - Kviečiame naudotis skaitinių rinktinėmis „Mokomės skaityti lietuviškai“

Plačiau
2023-12-30 - 2023 m. Algio Kalėdos premija – dr. Redai Griškaitei

Plačiau
2023-12-14 - Prof. Ullrich Kockel recenzija LLTI mokslininkų leidiniui "The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition today"

Plačiau
2023-12-14 - LLTI administruojamas Youtube kanalas „Tilidūda dainelės“ pasipildė penkiais naujais animuotais kūriniais

Plačiau
2023-12-13 - 2023 m. Martyno Mažvydo premija – LLTI mokslininkui doc. habil. dr. Vaidui Šeferiui

Plačiau
2023-12-12 - LLTI mokslininkės dr. Austės Nakienės straipsnis paskelbtas prestižiniame leidinyje

Plačiau
2023-12-11 - A. Baranausko literatūrinė premija paskirta prof. Skirmantui Valentui už knygą „Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis = Anykszczũ sziłĕlys“, kurią išleido LLTI leidykla

Plačiau
2023-11-29 - LLTI lankėsi Krokuvos Literatūros instituto leidžiamo mokslo žurnalo redkolegija

Plačiau
2023-11-17 - Vaiva Aglinskas stažavosi Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomeninėje organizacijoje (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje archyvuose)

Plačiau
2023-11-16 - Dr. Dalia Zaikauskienė dalyvavo tarpdalykiniame patarlių tyrimams skirtame kolokviume Portugalijoje

Plačiau
2023-11-14 - Dr. Loreta Mačianskaitė vykdė Škėmos gyvenimo ir kūrybos vietų New Yorke tyrimų programą

Plačiau
2023-11-12 - Dr. Lina Būgienė dalyvavo Jungtinėse Amerikos Valstijose vykusioje metinėje Amerikos folkloro draugijos (American Folklore Society) konferencijoje

Plačiau
2023-11-08 - Instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbėjimo fenomenas“

Plačiau
2023-11-07 - Dr. Halyna Pšeničkina dalyvavo konferencijoje „Ukraina. Europa. Pasaulis. Istorija ir vardai kultūros ir meno refleksijose"

Plačiau
2023-11-03 - Dr. Halyna Pšeničkina dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Devintieji Filareto Kolesos skaitymai“

Plačiau
2023-10-24 - Instituto mokslininkė dr. Jūratė Čerškutė Jungtinėse Amerikos Valstijose dalyvavo Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtame simpoziume

Plačiau
2023-10-24 - LLTI mokslininkės dalyvavo konferencijoje „Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyje”

Plačiau
2023-10-23 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tęsia bendradarbiavimą su Vroclavo universitetu

Plačiau
2023-10-20 - LLTI mokslininkė Viktorija Jonkutė buvo išvykusi į mokslinę komandiruotę Jungtinėse Amerikos Valstijose

Plačiau
2023-10-06 - Instituto direktorė dalyvavo diskusijoje LR Prezidentūroje, kur buvo pristatytas „Aušros“ mėnraščio perleidimo projektas

Plačiau
2023-10-06 - LLTI mokslininkė A. Vaškelienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kunigo pijoro Stanislovo Konarskio 250-osioms mirties metinėms

Plačiau
2023-10-05 - LLTI direktoriaus pavaduotoja Jurga Trimonytė Bikelienė dalyvavo diskusijoje „Lituanistinių mokyklų mokytojai moko(si)? Tobulėjimo galimybės“

Plačiau
2023-09-28 - Institute lankėsi Albanijos moksininkų delegacija

Plačiau
2023-09-27 - Pirmoji premija „Už negrožinės knygos grožį“ įteikta Rimantui Kmitai

Plačiau
2023-08-16 - Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ skelbto konkurso „Metų straipsnis 2022“ trumpasis sąrašas

Plačiau
2023-08-14 - Užsienio universitetų studentai ir lituanistinio švietimo vykdytojai sėkmingai užbaigė vasaros kursus

Plačiau
2023-04-05 - Doc. dr. Žydronei Kolevinskienei įteikta Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premija

Plačiau
2023-04-02 - Pasirašyta dviejų projektų sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Plačiau
2023-02-14 - Išrinktas kūrybiškiausių 2022 m. lietuvių autorių knygų dvyliktukas

Plačiau
2023-02-12 - Čekijoje vyko LLTI organizuotas tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“

Plačiau
2023-01-26 - Pasirodė plačiajai visuomenei skirtas naujas „Gedimino laiškų“ leidimas

Plačiau
2023-01-23 - Tarp „Knygų apdovanojimų“ laureatų – Jūratė Čerškutė ir Rimantas Kmita

Plačiau
2023-01-10 - Išleista knyga „Mūsų Irena. Atsiminimai apie Ireną Veisaitę“

Plačiau
2022-12-20 - Rimanto Kmitos monografija „Ugnies giesmės“ – geriausia lietuvių autorių negrožinė knyga

Plačiau
2022-12-15 - Algio Kalėdos premija – Agnieszkai Emiliai Rembiałkowskai

Plačiau
2022-12-06 - Martyno Mažvydo premija paskirta doc. dr. Žavintai Sidabraitei ir dr. Birutei Triškaitei

Plačiau
2022-12-01 - Pristatytas mėnraščio „Auszra“ (1883–1886) perleidimo projektas

Plačiau
2022-11-22 - Vienuoliktoji Vytauto Kubiliaus premija – Tomui Vaisetai ir Mindaugui Nastaravičiui (LRT Klasikos laidos „Pirmas sakinys“ rengėjams)

Plačiau
2022-10-23 - Projektas „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams“ buvo įvertintas Švietimo mainų paramos fondo konkurse

Plačiau
2022-08-02 - Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ konkurso „Metų straipsnis 2021“ sąrašas

Plačiau
2021-10-01 - LLTI dalyvauja projekte „EXPO 2020“

Plačiau
2020-09-09 - LLTI doktorantė laimėjo LMT konkursą

Plačiau
2020-03-11 - Identifikuoti nauji Kristijono Donelaičio autografai

Plačiau
2020-01-09 - Nyderlanduose išleistas pirmasis Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimas į olandų kalbą

Plačiau
2019-09-26 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tapo partneriu tarptautiniame projekte

Plačiau
2019-09-26 - Nacionalinėje bibliotekoje įteikti liudijimai į UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ įtrauktiems dokumentinio paveldo saugotojams

Plačiau
2019-09-20 - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pareigas pradėjo eiti prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė

Plačiau
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt