LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Naujienos
2024-02-22 - 2024-02-25 Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto renginiai Vilniaus knygų mugėje

Plačiau
2024-02-19 - LLTI knygos – Kultūros ministerijos kasmetinio Knygos meno konkurso laureatės

Plačiau
2024-02-18 - Paskelbtas kūrybiškiausių 2023 m. knygų dvyliktukas

Plačiau
2024-02-18 - Nacionalinė Jono Basanavičiaus premija – dr. Daivai Vaitkevičienei

Plačiau
2024-02-14 - Vyriausybės kultūros ir meno premija už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui – LLTI mokslininkui dr. Rimantui Kmitai

Plačiau
2024-02-14 - Justino Marcinkevičiaus kūrybos vakaras ir „Raštų“ sutiktuvės

Plačiau
2024-02-13 - International conference "Small Genres of Folklore: Local Contexts and Comparative Parallels". In honour of the 100th anniversary of Kazys Grigas

Plačiau
2024-02-06 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institute lanksėsi Sakartvelo ambasadorė Salome Shapakidze

Plačiau
2024-02-02 - Baigėsi Lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursai

Plačiau
2024-01-31 - Mokslininkėms Aistei Kučinskienei ir Jurgitai Žanai Raškevičiūtei bus įteikta Vaižganto premija

Plačiau
2024-01-29 - Knyga kaip įvykis – Liudvikas Rėza „Prutena“

Plačiau
2024-01-29 - Kęstučio Keblio premija literatūros kritikui/kritikei – dr. Jurgitai Žanai Raškevičiūtei-Andriukonienei

Plačiau
2024-01-24 - Pasirodė naujas LLTI mokslo žurnalo „Colloquia“ numeris!

Plačiau
2024-01-23 - Kviečiame aukštųjų mokyklų studentus, dėstytojus ar mokslo darbuotojus registruotis į Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursus

Plačiau
2024-01-23 - Kviečiame lituanistinio švietimo užsienyje vykdytojus registruotis į kursus

Plačiau
2024-01-18 - Skelbiame kvietimą tapti Lietuvių tautosakos archyvo bendradarbiais egodokumentikos akcijoje „Ilgai atminčiai“

Plačiau
2024-01-08 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas atveria duris užsienio universitetų studentams!

Plačiau
2024-01-02 - Kviečiame naudotis skaitinių rinktinėmis „Mokomės skaityti lietuviškai“

Plačiau
2023-12-30 - 2023 m. Algio Kalėdos premija – dr. Redai Griškaitei

Plačiau
2023-12-14 - Prof. Ullrich Kockel recenzija LLTI mokslininkų leidiniui "The Storytelling Human: Lithuanian Folk Tradition today"

Plačiau
2023-12-14 - LLTI administruojamas Youtube kanalas „Tilidūda dainelės“ pasipildė penkiais naujais animuotais kūriniais

Plačiau
2023-12-13 - 2023 m. Martyno Mažvydo premija – LLTI mokslininkui doc. habil. dr. Vaidui Šeferiui

Plačiau
2023-12-12 - LLTI mokslininkės dr. Austės Nakienės straipsnis paskelbtas prestižiniame leidinyje

Plačiau
2023-12-11 - A. Baranausko literatūrinė premija paskirta prof. Skirmantui Valentui už knygą „Baranauskas, Antanas. Anykščių šilelis = Anykszczũ sziłĕlys“, kurią išleido LLTI leidykla

Plačiau
2023-12-11 - Kviečiame teikti paraiškas tarptautinei mokslinei konferencijai „Literatūra konfliktų epochose: ideologija ir etika“

Plačiau
2023-12-11 - Skelbiame šventinį LLTI leidinių bei marškinėlių išpardavimą!

Plačiau
2023-11-29 - LLTI lankėsi Krokuvos Literatūros instituto leidžiamo mokslo žurnalo redkolegija

Plačiau
2023-11-22 - 13th International Conference of Young Folklorists “Dark Side of Folklore & Folkloristics” CALL FOR PAPER

Plačiau
2023-11-17 - Vaiva Aglinskas stažavosi Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomeninėje organizacijoje (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje archyvuose)

Plačiau
2023-11-16 - Dr. Dalia Zaikauskienė dalyvavo tarpdalykiniame patarlių tyrimams skirtame kolokviume Portugalijoje

Plačiau
2023-11-14 - Dr. Loreta Mačianskaitė vykdė Škėmos gyvenimo ir kūrybos vietų New Yorke tyrimų programą

Plačiau
2023-11-12 - Dr. Lina Būgienė dalyvavo Jungtinėse Amerikos Valstijose vykusioje metinėje Amerikos folkloro draugijos (American Folklore Society) konferencijoje

Plačiau
2023-11-08 - Instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kalbėjimo fenomenas“

Plačiau
2023-11-07 - Dr. Halyna Pšeničkina dalyvavo konferencijoje „Ukraina. Europa. Pasaulis. Istorija ir vardai kultūros ir meno refleksijose"

Plačiau
2023-11-03 - Dr. Halyna Pšeničkina dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Devintieji Filareto Kolesos skaitymai“

Plačiau
2023-11-01 - Visų šventųjų ir Vėlinių dienos proga LLTI mokslininkės apie senąsias tradicijas ir ryšį su mirtimi

Plačiau
2023-10-26 - Kviečiame teikti kandidatus Algio Kalėdos premijai

Plačiau
2023-10-24 - Instituto mokslininkė dr. Jūratė Čerškutė Jungtinėse Amerikos Valstijose dalyvavo Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtame simpoziume

Plačiau
2023-10-24 - LLTI mokslininkės dalyvavo konferencijoje „Liudvikas Adomas Jucevičius ir jo pėdsakai lietuvių kultūros kūrimo kelyje”

Plačiau
2023-10-23 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tęsia bendradarbiavimą su Vroclavo universitetu

Plačiau
2023-10-20 - LLTI mokslininkė Viktorija Jonkutė buvo išvykusi į mokslinę komandiruotę Jungtinėse Amerikos Valstijose

Plačiau
2023-10-18 - Įvyko pirmasis seminaras iš ciklo „Lietuvių literatūros modernizacijos profiliai“

Plačiau
2023-10-15 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įgyvendina podoktorantūros studijų projektus

Plačiau
2023-10-10 - LLTI mokslininkė Viktorija Šeina-Vasiliauskienė pretenduoja gauti Lietuvos mokslo premiją

Plačiau
2023-10-06 - Instituto direktorė dalyvavo diskusijoje LR Prezidentūroje, kur buvo pristatytas „Aušros“ mėnraščio perleidimo projektas

Plačiau
2023-10-06 - LLTI mokslininkė A. Vaškelienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, skirtoje kunigo pijoro Stanislovo Konarskio 250-osioms mirties metinėms

Plačiau
2023-10-05 - Sveikiname Tarptautinės mokytojų dienos proga!

Plačiau
2023-10-05 - LLTI direktoriaus pavaduotoja Jurga Trimonytė Bikelienė dalyvavo diskusijoje „Lituanistinių mokyklų mokytojai moko(si)? Tobulėjimo galimybės“

Plačiau
2023-09-28 - Institute lankėsi Albanijos moksininkų delegacija

Plačiau
2023-09-27 - Pirmoji premija „Už negrožinės knygos grožį“ įteikta Rimantui Kmitai

Plačiau
2023-09-26 - Kviečiame užsieniečius registruotis į kontaktinius ir nuotolinius lietuvių kalbos ir kultūros žiemos kursus

Plačiau
2023-09-01 - Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių diena!

Plačiau
2023-08-16 - Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ skelbto konkurso „Metų straipsnis 2022“ trumpasis sąrašas

Plačiau
2023-08-14 - Užsienio universitetų studentai ir lituanistinio švietimo vykdytojai sėkmingai užbaigė vasaros kursus

Plačiau
2023-06-24 - Netekome ilgametės kolegės Rūtos Žarskienės

Plačiau
2023-06-09 - Instituto bibliotekoje galima įsigyti perleistą mėnraštį „Aušra“

Plačiau
2023-04-13 - Atnaujinta Etnologijos mokslo krypties Doktorantūros komiteto sudėtis

Plačiau
2023-04-05 - Doc. dr. Žydronei Kolevinskienei įteikta Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija) premija

Plačiau
2023-04-02 - Pasirašyta dviejų projektų sutartis su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Plačiau
2023-03-03 - Kviečiame registruotis į vasaros Lietuvių kalbos ir kultūros kursus

Plačiau
2023-03-03 - Pradedama registracija į neformalias lituanistines studijas

Plačiau
2023-02-14 - Išrinktas kūrybiškiausių 2022 m. lietuvių autorių knygų dvyliktukas

Plačiau
2023-02-12 - Čekijoje vyko LLTI organizuotas tarptautinis akademinis seminaras „Baltistų agora: vertimas ir tarpkultūrinė komunikacija“

Plačiau
2023-02-10 - Bus restauruojami Vileišių rūmai

Plačiau
2023-01-26 - Pasirodė plačiajai visuomenei skirtas naujas „Gedimino laiškų“ leidimas

Plačiau
2023-01-23 - Tarp „Knygų apdovanojimų“ laureatų – Jūratė Čerškutė ir Rimantas Kmita

Plačiau
2023-01-10 - Išleista knyga „Mūsų Irena. Atsiminimai apie Ireną Veisaitę“

Plačiau
2022-12-20 - Rimanto Kmitos monografija „Ugnies giesmės“ – geriausia lietuvių autorių negrožinė knyga

Plačiau
2022-12-15 - Algio Kalėdos premija – Agnieszkai Emiliai Rembiałkowskai

Plačiau
2022-12-06 - Martyno Mažvydo premija paskirta doc. dr. Žavintai Sidabraitei ir dr. Birutei Triškaitei

Plačiau
2022-12-01 - Pristatytas mėnraščio „Auszra“ (1883–1886) perleidimo projektas

Plačiau
2022-11-22 - Vienuoliktoji Vytauto Kubiliaus premija – Tomui Vaisetai ir Mindaugui Nastaravičiui (LRT Klasikos laidos „Pirmas sakinys“ rengėjams)

Plačiau
2022-10-23 - Projektas „Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams“ buvo įvertintas Švietimo mainų paramos fondo konkurse

Plačiau
2022-09-13 - Institute lankėsi svečiai iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Plačiau
2022-08-02 - Akademinio vasaros seminaro „Literatūros salos“ konkurso „Metų straipsnis 2021“ sąrašas

Plačiau
2022-06-30 - Vilniuje įvyko II Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas

Plačiau
2022-04-27 - Išrinkta kūrybiškiausia 2021 m. knyga

Plačiau
2022-03-08 - LLTI bendruomenės nariai kviečia padėti kovojančiai Ukrainai

Plačiau
2021-10-01 - LLTI dalyvauja projekte „EXPO 2020“

Plačiau
2020-09-09 - LLTI doktorantė laimėjo LMT konkursą

Plačiau
2020-07-20 - Knygos „Matilda Olkinaitė. Atrakintas dienoraštis“ pristatymas Rokiškio krašto muziejuje

Plačiau
2020-03-11 - Identifikuoti nauji Kristijono Donelaičio autografai

Plačiau
2020-01-09 - Nyderlanduose išleistas pirmasis Kristijono Donelaičio „Metų“ vertimas į olandų kalbą

Plačiau
2019-09-26 - Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas tapo partneriu tarptautiniame projekte

Plačiau
2019-09-26 - Nacionalinėje bibliotekoje įteikti liudijimai į UNESCO programą „Pasaulio atmintis“ įtrauktiems dokumentinio paveldo saugotojams

Plačiau
2019-09-20 - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pareigas pradėjo eiti prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė

Plačiau
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt