LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Istorija

Institutas įsikūręs pastatuose, 1904–1906 m. inžinieriaus Petro Vileišio pastatytuose pagal Augusto Kleino projektą. Iki 1931 m. šiuose rūmuose gyveno Vileišiai, o nuo 1932 m. jie tapo lietuvių kultūros židiniu: čia buvo įsikūrusi Lietuvių mokslo draugija ir jos biblioteka (1907–1940), „Ryto“ draugija; prie gatvės esančiame name įsteigta spaustuvė, kurioje buvo spausdinamas pirmasis lietuviškas dienraštis Vilniaus žinios, veikė lietuviškų knygų knygynas; 1907 m. surengta pirmoji lietuvių dailės paroda. Nuo 1941 m. rūmai priklausė Lietuvos mokslų akademijai, vėliau – Lietuvių kalbos ir literatūros institutui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui. Pastatai – vietinės reikšmės architektūros paminklas.

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto pirmtakas – 1939 m. įkurtas Lituanistikos institutas, kuriame buvo trys skyriai: lietuvių kalbos (vadovas Antanas Salys), Lietuvos istorijos (Ignas Jonynas) ir lietuvių tautosakos (Jonas Balys). 1941 m. įsteigus Lietuvos mokslų akademiją, šie skyriai buvo įtraukti į jos institutų sudėtį – įsteigti Lietuvių kalbos (direktorius Pranas Skardžius) ir Lietuvių literatūros (direktorius Vincas Mykolaitis) institutai. Po karo, nuo 1945 m. Lietuvių kalbos institutui vadovavo Juozas Balčikonis, o Lietuvių literatūros institutui – Vincas Mykolaitis, nuo 1946 m. – Kostas Korsakas. 1952 m. Lietuvos mokslų akademijos Prezidiumo nutarimu abu institutai buvo sujungti į vieną Lietuvių kalbos ir literatūros institutą, o 1953 m., iš Istorijos instituto perkėlus tautosakos grupę, įkurtas Tautosakos sektorius. Šiam Institutui iki 1984 m. vadovavo Kostas Korsakas. 1984–1993 m. Instituto direktoriumi buvo Jonas Lankutis.
 
 
Dabartinis Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas įteisintas nuo 1990 m. balandžio 16 d., reorganizavus Lietuvių kalbos ir literatūros institutą Lietuvos MA Prezidiumo 1990 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 115. Iki 2001 m. lapkričio mėnesio jam vadovavo akad., prof. habil. dr. Leonardas Sauka. 2001–2008 m. Instituto direktoriumi dirbo prof. habil. dr. Algis Kalėda. Nuo 2008 m. vasario mėnesio Institutui vadovauja dr. Mindaugas Kvietkauskas, o nuo 2018 m. 02 mėn. 02 d. Instituto direktorė yra prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė. 
 

Petras Vileišis

Vileišių rūmų ansamblis

Pirmoji lietuvių dailės paroda

Vileišių rūmų slėpiniai

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt