LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Apie
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra valstybinis mokslinių tyrimų  institutas, vykdantis ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.
 
Pagrindinės instituto mokslinės veiklos kryptys:
 
● Lietuvos ir lietuvių literatūros istorijos tyrimai;
● lietuvių tautosakos ir mitologijos paveldo tyrimai;
● dabartinio lietuvių literatūros ir folkloro proceso tyrimai;
● lietuvių literatūros ir folkloro teoriniai, lyginamieji ir tarpdalykiniai tyrimai.
 
Institutas kaupia, saugo, sistemina ir skaitmenina vieną gausiausių pasaulyje lietuvių literatūros ir tautosakos archyvų, skleidžia žinias apie šį paveldą bei jo tyrimus visuomenėje. Vienas svarbiausių instituto tikslų – moksliniu lygiu rengti ir publikuoti lituanistinio paveldo paminklus, kaupti, sisteminti ir skaitmeninti lituanistinę medžiagą. Instituto bibliotekos ir tautosakos archyvo fondai nuolat pildomi lituanistiniais spaudiniais, archyvine literatūrine ir folklorine medžiaga, jų pagrindu kuriamos lituanistinio paveldo elektroninės duomenų bazės.
 
Be fundamentinių ir taikomųjų tyrimų institutas orientuojasi į tyrimų rezultatų sklaidą. Siekdamas būti literatūros ir folkloristikos mokslų šiuolaikinio teorinio ir metodologinio atsinaujinimo židiniu, institutas organizuoja mokslines konferencijas, seminarus, kultūros renginius, čia skaitomos paskaitos, vyksta pažintinės ekskursijos, teikiamos dalykinės konsultacijos.
 
Institutas vykdo tarptautinę tyrimų plėtrą, siekdamas lietuvių literatūros, raštijos, folklorinio paveldo sklaidos užsienyje ir Lietuvos kultūrinio tapatumo tarptautinio įtvirtinimo. Bendradarbiaujant su užsienio šios srities mokslo centrais, įgyvendinami bendri moksliniai bei šviečiamieji projektai.
 
Šiuo metu institute vykdomos keturios ilgalaikių mokslinių tyrimų programos. Tai programos ,,Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas", ,,Lietuvių folkloro, mitologijos ir šiuolaikinių folklorinių procesų tyrimai", ,,Literatūra kaip socialumo liudininkė: estetika, atmintis, mentalitetas vėlyvuoju sovietmečiu – XXI a. pradžioje", ,,Senosios Lietuvos ir Prūsijos raštijos fundamentiniai tyrimai". 
 
Kartu su universitetais čia vykdomos doktorantūros studijos, rengiami aukščiausios kvalifikacijos literatūrologijos ir folkloristikos specialistai.
 
Institute per metus parengiama ir išleidžiama apie 30 mokslinių, mokslo taikomųjų ir populiarinamųjų leidinių. Rengiami periodiniai mokslo žurnalai „Colloquia“, „Senoji Lietuvos literatūra“, „Tautosakos darbai“. Publikuojamos monografijos, literatūros klasikų akademiniai raštai, įvairiakalbė Lietuvos raštija, lietuvių literatūros dokumentika, folkloro tradiciją reprezentuojantys fundamentiniai tautosakos sąvadai.
 
 
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt