LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Atviroji prieiga

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas. Mokslinių publikacijų atvira prieiga yra užtikrinama per atviros prieigos žurnalus ir atviros prieigos archyvus bei talpyklas

 

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija

Vaizdo medžiaga apie atvirąją prieigą 

Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais: mokomoji knyga 

Humanitarinių mokslų informacijos šaltinių paieška

 

ATVIROSIOS PRIEIGOS ŽURNALAI

Užsienio šalių atvirosios prieigos žurnalai:

  • SpringerOpenSpringer leidyklos moksliniai žurnalai
  • Co-Action Publishing – tarptautinis mokslinių žurnalų ir knygų rinkinys (etnologija, filologija, filosofija, istorija, medicina, menas, politologija, sociologija)
  • Core – atvirosios prieigos mokslinės informacijos šaltinių paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiau nei 5 mln. viso teksto dokumentų ir daugiau nei 66 mln. metaduomenų iš įvairių mokslo sričių  
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – atvirosios prieigos leidiniai humanitarinių, socialinių, technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų temomis
  • Elsevier Open Access JournalsElsevier leidyklos moksliniai žurnalai 
  • Highwire Press – Stanfordo universiteto leidyklos HighWire Press mokslinių žurnalų archyvas
  • Wiley Open AccessWiley leidyklos moksliniai žurnalai

 

LIETUVOS ATVIROSIOS PRIEIGOS TALPYKLOS

 

 UŽSIENIO ŠALIŲ ATVIROSIOS PRIEIGOS TALPYKLOS

 

MOKSLO DUOMENŲ TALPYKLOS

  • Zenodo – mokslo duomenų talpykla, finansuojama ES lėšomis
  • DataCite – mokslinių tyrimų duomenų talpykla, siekianti užtikrinti mokslinių tyrimų duomenų matomumą ir nuolatinę prieigą prie jų – duomenų rinkiniams suteikiamas nuolatinis skaitmeninis identifikatorius DOI, vykdoma duomenų rinkinių registracija ir užtikrinama jų paieška
  • Registry of Research Data Repositories – mokslo duomenų talpyklų registras

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt