LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Filmavimai ir fotosesijos
Vileišių rūmų ansamblyje sudaryta galimybė visomis savaitės dienomis rengti filmavimus ir fotosesijas – asmenines ir profesionalias. Instituto direktoriaus įsakymu įkainis už fotosesiją priklauso nuo jos pobūdžio (vestuvių, reklaminė ir kt.) ir dalyvių skaičiaus.
  
 
Dėl laiko filmavimui ar fotosesijai rezervavimo susitarti galima su LLTI ūkio dalies vedėju Mindaugu Linartu, tel.: 8 656 95495, arba el. paštu: linartas@gmail.com (būtina nurodyti atvykimo laiką ir dalyvaujančių asmenų skaičių).  
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Joanos / SwO street Nr. 35, R. Burkutės / FOTO sprendimas ir J. Stacevičiaus / LRT nuotaukos
 
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt