LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Apgintos disertacijos

FILOLOGIJA / LIETUVIŲ LITERATŪRA

 

2023 m. rugsėjo 22 d. JŪRATĖ JASAITYTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apgynė disertaciją tema „Rainerio Marijos Rilke's kūrybos recepcija lietuvių literatūroje“. Mokslinis vadovas – dr. Manfredas Žvirgždas.

 

2023 m. birželio 16 d. KAROLINA BAGDONĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apsigynė disertaciją „Vakarų literatūros recepcija XX a. II pusės lietuvių poezijoje: atviros tapatybės konstrukcijos“. Mokslinė vadovė – prof. dr. Aušra Jurgutienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, humanitariniai mokslai, filologija – H004). Disertacija rengta 2017–2022 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.

 

2021 m. birželio 30 d. KOTRYNA REKAŠIŪTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apsigynė disertaciją tema Masonų draugijų įtaka lituanistiniam sąjūdžiui Prūsijoje (XVIII a. – XX a. pr.) (Filologija 04). Mokslinė vadovė dr. Žavinta Sidabraitė. 

 

2021 m. rugsėjo 16 d. SAULIUS VASILIAUSKAS viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apsigynė disertaciją tema Jaunieji rašytojai sovietmečio literatūros lauke: institucinių darinių vaidmuo (Filologija 04 H). Mokslinis vadovas dr. Rimantas Kmita.

 

2020 m. rugsėjo 15 d. VIKTORIJA JONKUTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apgynė disertaciją tema „Kolektyvinė atmintis XX a. pabaigos tautinio atgimimo laikotarpio lietuvių ir latvių literatūrinėje spaudoje“. Mokslinis vadovas doc. dr. Vigmantas Butkus.

 

2019 m. gegužės 31 d. DALIA PAULIUKEVIČIŪTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties posėdyje apgynė disertaciją tema ,,Lazdynų Pelėdos kūryba: melodraminio režimo problemos ir kontekstai" (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė dr. Solveiga Daugirdaitė. 
 
2017 m. spalio 20 d. BIRUTĖ AVIŽINIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Dialogo raida lietuvių moterų dramaturgijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (LLTI).
 
2017 m. rugsėjo 29 d. AKVILĖ RĖKLAITYTĖ-KRANAUSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Marcelijaus Martinaičio poetinė antropologija“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė doc. dr. Brigita Speičytė (LLTI).
 
2016 m. rugsėjo 23 d. AISTĖ KUČINSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Juozo Tumo-Vaižganto epistolinis diskursas“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė doc. dr. Brigita Speičytė (LLTI).
 
2016 m. liepos 5 d. AKVILĖ ŠIMĖNIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Birutės Ciplijauskaitės literatūrologijos paradigmos“ (Filologija 04 H). Mokslinis vadovas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas (LLTI).
 
2016 m. gegužės 25 d. VIKTORIJA ŠEINA-VASILIAUSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Laikinoji sostinė lietuvių literatūroje“ (Filologija 04 H). Mokslinė konsultantė – doc. dr. Dalia Čiočytė (VU).
 
2015 m. gruodžio 11 d. VILMA POPOVIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Atminties (re)konstravimas lietuvių memuaristikoje: diskurso strategijos“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė: dr. Elena Baliutytė-Riliškienė (LLTI).
 
2015 m. rugsėjo 18 d. RAMUTĖ DRAGENYTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Lietuvių literatūros istorija: teorinis rašymų tyrimas“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Jurgutienė (LLTI).
 
 2015 m. birželio 19 d. GINTA ČINGAITĖ-KIZNIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Komunikacijos strategijos Kazio Sajos dramaturgijoje: žanrinis aspektas“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė prof. dr. Aušra Martišiūtė -Linartienė (LLTI).

 

2014 m. birželio 6 d. JŪRATĖ ČERŠKUTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Dekonstrukcija Ričardo Gavelio prozoje“ (Filologija 04 H). Mokslinis vadovas prof. dr. Aušra Jurgutienė (LLTI).
 
2014 m. gegužės 30 d. ONA DAUKŠIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus religinė poezija“ (Filologija 04 H). Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė (VU).
 
2012 m. spalio 26 d. TAISIJA LAUKKONĖN viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,(Po)sovietinė rusų poezija Lietuvoje: literatūrinio elgesio strategijos“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – dr. Loreta Jakonytė (LLTI).
 
2012 m. rugsėjo 7 d. ASTA VAŠKELIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,XVIII amžiaus Lietuvos lotyniškoji proginė literatūra: genologiniai aspektai“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė (VU).
 
2012 m. birželio 29 d. NERINGA MARKEVIČIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Balio Sruogos kūrinio Dievų miškas rašymo ir redagavimo istorija“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – dr. Mikas Vaicekauskas (LLTI), mokslinis konsultantas prof. dr. Paulius Subačius (VU).
 
2011 m. rugsėjo 15 d. LAURA LAURUŠAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Baltų egzodo romanai: postkolonijinis žvilgsnis“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – doc. dr. Silvestras Gaižiūnas (LLTI).
 
2010 m. rugsėjo 10 d. DOVILĖ KERŠIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Epistolografija Lietuvos Didžiosiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki  literatūrinio laiško “ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903) . Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė (VU).
 
2009 m. rugsėjo 10 d. RAMUNĖ BLEIZGIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Moters tapatybės problema XIX a. pabaigos–XX a. pradžios moterų kūryboje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903) . Mokslinė vadovė – prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU).
 
2008 m. lapkričio 14 d. GITANA NOTRIMAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Istorijos mitologinimas Juditos Vaičiūnaitės ir Sigito Gedos poezijoje“(humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903) . Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka.
 
2008 m. spalio 10 d. ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema „Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII–XVIII amžiuje“(humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903) . Mokslinė vadovė – prof.habil.dr. Eugenija Ulčinaitė (VU).
 
2007 m. birželio 28 d. NERIJUS BRAZAUSKAS viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema „XX a. lietuvių modernistinis romanas: istorinis ir teorinis aspektai“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – prof.habil.dr. Algis Kalėda (LLTI).
 
2006 m. birželio 20 d. RIMA MALICKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema „Dainingumo principas ir transformacijos XX a. lietuvių poezijoje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – prof.habil.dr. Juozapas Girdzijauskas (VU).
 
2006 m. vasario 9 d. EUGENIJUS ŽMUIDA viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje eksternu apgynė daktaro disertaciją tema “Vinco Mykolaičio-Putino lyrikos ontologiniai aspektai” (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas - prof.habil.dr. Juozapas Girdzijauskas (VU).
 
2004 m. rugsėjo 29 d. LORETA JAKONYTĖ-KVEDARIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema “Lietuvių rašytojų savivoka XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas - prof.habil.dr. Vytautas Kubilius.
 
2004 m. birželio 15 d. KRISTINA MAČIULYTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Švietimo idėjos XVIII amžiaus antrosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės proginiuose pamoksluose“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – doc.dr. Darius Kuolys.
 
2004 m. balandžio 6 d. ŽAVINTA SIDABRAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Kristijonas Gotlybas Milkus: gyvenimas ir literatūrinė veikla” (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Mokslinis vadovas – prof.dr. Albinas Jovaišas (VU).
 
2002 m. birželio 27 d. MIKAS VAICEKAUSKAS viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiau„ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Darbo vadovas – prof. habil.dr. Albinas Jovaišas (VU).
 
2002 m. birželio 25 d. LAIMUTĖ TIDIKYTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Julius Kaupas: gyvenimas ir kūryba“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Darbo vadovas – dr. Rimantas Skeivys (LLTI).
 
2002 m. birželio 21 d. RŪTA BRŪZGIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Muzikos formų analogai literatūroje: (Maironio, Aisčio, Putino, Sruogos kūrinių pagrindu)“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Juozapas Girdzijauskas (VU).
 
2000 m. lapkričio 29 d. Vygantas Šiukščius viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Mitopoetika lietuvių prozoje: tekstų interpretacija“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, lietuvių literatūra H 5903). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Juozapas Girdzijauskas (VU).
 
1999 m. gruodžio 10 d. SOLVEIGA DAUGIRDAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Moteriškumo reprezentacija naujausioje lietuvių moterų prozoje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H). Darbo vadovė – prof.habil.dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė (VU).
 
1999 m. lapkričio 24 d. ILONA ČIUŽAUSKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Vaižganto publicistikos raiška“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H). Darbo vadovas – habil.dr. Vytautas Vanagas (LLTI).
 
1999 m. kovo 5 d. IMELDA VEDRICKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Erdvės dimensija A. Škėmos, A. Landsbergio ir B. Radzevičiaus prozoje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Vytautas Kubilius (LLTI).
 
FOLKLORAS / ETNOLOGIJA
 
 
2024 m. gegužės 17 d. GRETA PASKOČIUMAITĖ apsigynė disertaciją „Lietuvos partizaninio karo pasakojimas: trijų kartų tyrimas". Mokslinis vadovas – prof. dr. Vykintas Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, etnologija, H 006). Disertacija rengta 2019-2023 metais Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Mokslinius tyrimus rėmė Lietuvos mokslo taryba.
 
2022 m. lapkričio 29 d. VITA DŽEKČIORIŪTĖ-MEDEIŠIENĖ apsigynė disertaciją tema „Vaikų mitinės baimės lietuvių folkloro praktikose“ (Etnologija). Disertacijos vadovas – dr. Dainius Razauskas, konsultantė – prof. dr. Birutė Jasiūnaitė.
 
2022 m. lapkričio 15 d. RŪTA LATINYTĖ apsigynė disertaciją tema „Dovanojimas kaip tarpasmeninių santykių reiškimosi būdas XX a. pabaigos – XXI a. pradžios lietuvių kasdieninėse praktikose” (Etnologija) (santrauka). Disertacijos mokslinė vadovė – dr. Giedrė Šmitienė. 
 
2022 m. rugsėjo 8 d. IRENA SNUKIŠKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Etnologijos mokslo krypties tarybos posėdyje aspsigynė disertaciją tema Moralinių vertybių esmė ir transformacijos. Melas ir tiesa iš kognityvinės tyrimų perspektyvos (Etnologija). Disertacijos mokslinė vadovė – prof. dr. Kristina Rutkovska. 
 
2022 m. rugsėjo 20 d. ROKAS SINKEVIČIUS apsigynė disertaciją tema Saulės dukros vestuvių motyvai XIX a. pr. – XX a. latvių dainose: tautosakinė ir lyginamoji mitologinė analizė (Etnologija). Disertacijos mokslinė vadovė – dr. Radvilė Racėnaitė. 
 
2022 m. gegužės 12 d. ANDRIUS KANIAVA viešame Jungtinės LLTI, VU ir LMTA doktorantūros Etnologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apsigynė disertaciją tema Pasakojamos vietos. Fenomenologinis žmogaus santykio su vieta tyrimas (Etnologija 006 H). Mokslinis vadovas – prof. dr. Vykintas Vaitkevičius, mokslinė konsultantė – dr. Giedrė Šmitienė. 
 
2021 m. gruodžio 7 d. MODESTA LIUGAITĖ-ČERNIAUSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI, VU ir LMTA doktorantūros Etnologijos mokslo krypties posėdyje apsigynė disertacija tema Folklorinė baladė lietuviškoje tradicijoje (Etnologija). 
 
2019 m. birželio 6 d. ŠARŪNĖ VOLOTKIENĖ viešame Jungtinės LLTI, VU ir LMTA doktorantūros Etnologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apsigynė disertaciją tema I–XVI a. laidosena Žemaitijoje: įkapės ir jų dėjimo paprotys“ (Etnologija). Mokslo vadovas dr. Vykintas Vaitkevičius. 
 
2019 m. rugsėjo 27 d. ASTA SKUJYTĖ-RAZMIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Etnologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apsigynė disertaciją tema ,,Užkrečiamų ligų samprata XIX a.–XX a. pirmosios pusės lietuvių folklore" (Etnologija 07 H). Mokslinė vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė. 
 
2016 m. rugsėjo 9 d. LINA LEPARSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Trakų lokalinio pasaulio refleksijos žmonių pasakojimuose“ (Filologija 04 H). Mokslinė vadovė dr. Daiva Vaitkevičienė (LLTI, 2010-2014), dr. Lina Būgienė (LLTI, 2014-2015).
 
2016 m. vasario 12 d. NIJOLĖ PLIURAITĖ-ANDREJEVIENĖ viešame Jungtinės LLTI, VU ir LMTA doktorantūros Etnologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė disertaciją tema „Lietuvos vaikų žaislai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje“ (Etnologija 07 H). Mokslinė konsultantė – dr. Giedrė Šmitienė (LLTI).
 
2012 m. birželio 29 d. DALIA ZAIKAUSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema ,,Lietuvių paremijos XX–XXI a. sandūroje: tradicija ir inovacija“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, folkloras H 400). Mokslinis vadovas – dr. Lilija Kudirkienė (LLTI).
 
2005 m. gruodžio 7 d. JURGA SADAUSKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Didaktizmas XIX a. lietuvių dainose“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, folkloras H 400). Mokslinis vadovas – prof.habil.dr. Donatas Sauka.
 
2005 m. spalio 7 d. VITA IVANAUSKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Folklorinės tradicijos kaita lietuvių karinėse-istorinėse dainose“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, folkloras H 400). Mokslinis vadovas – prof.habil.dr. Leonardas Sauka (LLTI).
 
2005 m. rugsėjo 29 d. DALIA ČERNIAUSKAITĖ viešame Jungtinės LLTI ir VU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Metaforos raiška lietuvių tautosakoje“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H, folkloras H 400). Mokslinė vadovė – habil.dr. Nijolė Laurinkienė (LLTI).
 
2003 m. balandžio 14 d. RAMŪNAS TRIMAKAS viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje eksternu apgynė daktaro disertaciją „Žmogaus sveikatos samprata lietuvių folklore“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovė – prof.habil.dr. Bronislava Kerbelytė (VDU).
 
2003 m. balandžio 14 d. JURGITA ŪSAITYTĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje eksternu apgynė daktaro disertaciją „Žemės įvaizdis lietuvių folklore“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Stasys Skrodenis (VPU).
 
2003 m. balandžio 11 d. AELITA KENSMINIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių mįslės, jų poetika ir stilistika“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Leonardas Sauka (LLTI).
 
2001 m. gruodžio 12 d. RITA REPŠIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių etiologinės sakmės“ (humanitariniai mokslai, filologija 04 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Norbertas Vėlius (LLTI, 1993-1996), prof.habil.dr. Juozapas Girdzijauskas (VU, 1996-2001).
 
2001 m. gruodžio 10 d. RIMANTAS BALSYS viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Mažosios Lietuvos žvejų dainos: ypatumai ir santykiai su lietuvių bei latvių liaudies dainų tradicijomis“ (humanitariniai mokslai, etnologija (07H), folkloras (H400). Darbo vadovė – prof. habil. dr. Bronislava Kerbelytė (VDU).
 
2001 m. spalio 31 d. ŽIVILĖ ŽALIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių liaudies oracijos: pagrindiniai žanro bruožai“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Stasys Skrodenis (VPU).
 
2001 m. spalio 26 d. AUŠRA ŽIČKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Romualdas Apanavičius (VDU).
 
2001 m. spalio 24 d. VILMA DAUGIRDAITĖviešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių lalavimo dainos: lyginamasis tyrimas latvių, baltarusių, lenkų apeigų ir tautosakos kontekste“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovė – habil.dr. Nijolė Laurinkienė (LLTI).
 
2001 m. birželio 29 d. Austė NAKIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Senasis lietuvių liaudies melodijų sluoksnis. Refreninės dainos ir sutartinės“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovė – habil.dr. Ingrid Rüütel (Estų kalbos institutas).
 
2001 m. kovo 14 d. DALIA VAICENAVIČIENĖviešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių liaudies dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika“ (humanitariniai mokslai, etnologija 07 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – doc.dr. Rimantas Astrauskas (LMA).
 
1999 m. kovo 16 d. LINA BALČIŪTĖ-BŪGIENĖ viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Mitinis vandens įprasminimas lietuvių tautosakoje ir tikėjimuose“ (humanitariniai mokslai, filologija 04H). Darbo vadovas – prof.habil.dr. Norbertas Vėlius (1993–1996), akad. habil. dr. Leonardas Sauka (1996-1999).
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt