LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Kiti dokumentai

LLTI tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

 

LLTI Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

 

LLTI Direktoriaus įsakymas dėl atestavimo ir konkursų pareigoms eiti tvarkos aprašo 22p. pakeitimo 

 

ATESTAVIMO KONKURSŲ reikalavimų aprašas įs.Nr.R1-44 (2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. R1-19 redakcija)

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektorininės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašas

 

Įsakymas dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašo patvirtinimo

 

LLTI Tautosakos archyvo skyriaus darbo ir lankytojų aptarnavimo organizavimo paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas

 

LLTI Mokslinės bibliotekos darbo ir lankytojų aptarnavimo organizavimo paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas

 

LLTI Direktoriaus įsakymas dėl Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbo organizavimo nuo 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

LLTI atestavimo konkurso mokslo darbuotojų pareigoms eiti ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas  (įsigalioja nuo 2025 m. sausio 1 d.)

 

1 projekto priedas: mokslo darbuotojo atestacijos kortelė

 

2 projekto priedas: mokslininko gyvenimo ir akademinės veiklos aprašymas

 

3 projekto priedas: mokslo darbų sąrašas

 

4 projekto priedas: mokslo darbuotojo kadencijos darbo plano projektas 

  

LLTI Mokslinių leidinių įteikimo tvarka 

 

LLTI Vidaus tvarkos taisyklės

 

LLTI Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

 

Nutarimas Nr.R2-15 (PRIEDAS) A.Kalėdos premijos skyrimo nuostatų pakeitimas

 

LLTI Mokslo tarybos nutarimas Nr.R2-15 dėl A. Kalėdos premijos nuostatų pakeitimo

 

LLTI darbuotojų mokslo darbų ir kitų publikacijų registravimo tvarka 

 

LLTI mokslo publikacijų registravimo lapelis (priedas)

 

LLTI Direktoriaus įsakymas Nr. R1-33 dėl rinkimų į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybą

 

LLTI Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

 

Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt