LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Mokyklinė lituanistika
Mokyklinė lituanistika

RENGINIAI MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, STUDENTAMS

 

 • 2019 m. sausio 25 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko seminaras mokytojams Antika. Biblija. Lietuvos literatūra. Kaip sudominti mokinius? 
 • 2019 lapkričio 29 d. vyko seminaras Tautosaka ir pasipriešinimo literatūra. Jaunimui aktualus kultūros kodas.
 • 2020 m. sausio 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko mokytojų kvalifikacijai tobulinti skirtas seminaras Literatūros kūrinys. Kaip jį atverti?. Paskaitą skaitė prof. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Akvilė Rėklaitytė, Vilija Dailidienė, Rūta Pleskačiauskienė surengė mokslinę ekskursiją po instituto biblioteką. 
 • 2020 sausio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko renginys, skirtas 100-osioms Mamerto Indriliūno gimimo metinėms atminti. Diskusijoje apie M. Indriliūno gyvenimą ir kūrybinę veiklą dalyvavo Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviai ir Vilniaus universiteto studentai. 
 • 2020 m. vasario 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko diskusija Mokyklos dėmesio vertos knygos. Renginyje patirtimis dalijosi Instituto mokslininkai ir mokytojai, atvykę iš įvairių Vilniaus mokyklų. Kalbėta apie kūrybiškumo, kritiškumo ugdymą literatūros pamokose, ką aktualaus ir prasmingo šiandienos moksleiviui gali pasiūlyti naujausioji lietuvių literatūra, aptarta etninės kultūros reikšmė modernioje mokykloje. 
 • 2020 m. kovo 6–7 d. Druskininkuose vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 9–12 klasių mokiniams. Šios olimpiados tikslas – patikrinti ir įvertinti lietuvių gimtosios kalbos bendrojo ir viduriniojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 9–10 ir 11–12 klasių mokinių lietuvių kalbos, kaip mokomojo dalyko, žinias ir gebėjimus. Olimpiados dalyvių rašto užduotis tikrino ir vertino lietuvių kalbos specialistai iš įvairių Lietuvos akademinių įstaigų, tame tarpe ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto komunikacijos vadybininkė Sonata Grėbliūnaitė ir doktorantė Jurga Dzikaitė.
 • 2020 lapkričio 18 d. vyko renginys su Vroclavo universitetu Lietuvos jubiliejinių metų poetai. Poezijos skaitymo pradmenys. Paulius Širvys.
 • 2020 m. gruodžio 16 d. vyko renginys su Vroclavo universitetu Lietuvos jubiliejinių metų poetai. Poezijos skaitymo pradmenys. Henrikas Nagys (II dalis).
 • 2021 sausio 8 d. vyko seminaras Kuo svarbi tautosaka ir mitologija šiuolaikiniam mokiniui?
 • 2021 vasario 5 d. vyko seminaras Tragiškoji Vytauto Mačernio karta.
 • 2021 kovo 5 d. vyko seminaras Mokyklos dėmesio vertos knygos.
 • Siekdami plačiau supažindinti moksleivius su lietuvių rašytojų kūryba, asmenybėmis ir jų įamžinimu, Instituto mokslininkai parengė kelias edukacines paskaitas 9–12 klasių moksleiviams: dr. Živilės Nedzinskaitės paskaita „Dvi XVII a. Lietuvos asmenybės: žodyno autorius ir Šiaurės Horacijus", dr. Viktorijos Šeinos paskaita „Rašytojų įamžinimas tarpukario Lietuvoje", doc. dr. Žydronės Kolevinskienės paskaita „O aš esu tik Kunčinas – negirdimas, nematomas?"
 • 2022 m. balandžio mėnesį Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas paskelbė konkursą moksleiviams Lietuviškos istorijos: pasakojimai apie kalbą.
 • 2022 m. sausio 28 d. vyko seminaras, skirtas Algimanto Mackaus jubiliejiniams metams atminti. Dalyvavo LLTI direktorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, PLB Kultūros komiteto pirmininkė Jūratė Caspersen, Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, VDU lektorius Ramūnas Čičelis, LLTI bibliotekos rankšraštyno vedėjas Virginijus Gasiliūnas, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vilma Vaivadienė, LMTA lektorė Rita Juodelienė, moderavo LLTI direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai Jurga Trimonytė Bikelienė. 
 • 2022 m. balandžio 21 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras-diskusijoja Lituanistinio švietimo problemos Lietuvoje. Renginyje dalyvavo Seimo narė, prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, VLKK pirmininkas Antanas Antanaitis, Jurga Trimonytė-Bikelienė, Daiva Stukienė, Vida Lisauskienė, Aurelija Tamulionienė, Rasuolė Vladarskienė, Aurelija Dvylytė, Aurelija Gritėnienė. Seminarą organizavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių kalbos institutas.
 •  2022 m. lapkričio mėnesį Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas su partneriais Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija ir Lituanistų sambūriu paskelbė moksleiviams skirtą konkursą Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis.
 • 2022 m. lapkričio 3 d. vyko seminaras lietuvių kalbos mokytojams Lietuvių klasika mokykloje. Paskaitas skaitė mokytoja Rita Černiauskienė (Kad rašytojas nenutoltų...), prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė (Klasikinė dramaturgija mokykloje), dr. Darius Kuolys (Pašnekesiai su klasikais: ko iš jų tikėtis mūsų dienomis?), mokytoja ekspertė Vida Lisauskienė (Klasikos tekstų interpretavimas: aktualios reikšmės).
 • 2022 m. lapkričio 25 d. vyko seminaras lietuvių kalbos mokytojams Kuo svarbi literatūra mokiniui: mokyklos dėmesio vertos knygos. Paskaitas skaitė dr. Jūratė Čerškutė (Šiuolaikinė lietuvių litratūra: dvyliktuko aspektas) ir dr. Darius Kuolys (Mokyklos dėmesio vertos lietuviškos knygos: kaip jas rinktis?).
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt