LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Katalogai

LLTI elektroninis katalogas

 

Pagrindinis elektroninis katalogas pradėtas kurti 1998 m. Jame galima rasti knygas lotyniškais rašmenimis į biblioteką patekusias nuo 1998 metų. Į katalogą įvesta ir daugiau kaip pusė pagrindinio kortelinio knygų fondo aprašų. Katalogas nuolat papildomas naujai gautų ir skaitytojams aktualių anksčiau gautų knygų aprašais. Šiuo metu jį sudaro 3890 bibliografinių įrašų, 60327 egzempliorių leidinių.

 

Neradę reikiamo leidinio elektroniniame kataloge, ieškokite jo kortelių kataloguose ir užsakykite jį tradiciniu būdu užpildę užsakymo lapelį.

 
Naujos knygos (atnaujinama kas 2 mėn.)
 

LLTI mokslo publikacijų duomenų bazė 

Paieškos langelyje Bibliotekos ištekliai  pasirinkti Mokslo publikacijos (LLTI eLABa PDB).

Norėdami prisijungti, prisijungimo langelyje eilutėje Vartotojo ID surinkti savo LLTI bibliotekos skaitytojo e-formuliaro numerį (pvz., LLTI-13), eilutėje Slaptažodis surinkti tik skaičius (pvz., 13).

Kiekvienais metais į instituto PDB įvedamos praėjusių metų paskelbtos mokslo publikacijos, redaguojami ankstesni įrašai, tvarkomos mokslininkų personalijos. Bazė pradėtas pildyti 2006 m. Įvesta 4160 bibliografinių mokslo publikacijų įrašų.

 
Pradėtas pildyti 2009 m. Įvesti: Kazio Būgos, Vaclovo Biržiškos, Kristijono Donelaičio, Ričardo Gavelio, Eduardo Mieželaičio, Vinco Maciūno, Alfonso Maldonio, Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus (išskyrus laiškus) rankraštinių fondų, Lietuvių rašytojų draugijos fondo bibliografiniai įrašai. Kataloge jau saugomi 6098 bibliografiniai įrašai. 
 
 
 
Čia saugomi skaitmeninti Bibliotekos rankraštyno ir fototekos fondų dokumentai. Bazė pradėta kurti 2022 m. pagal analogišką Tautosakos archyvo rankraštyno skaitmeninę vaizdų bazę. Konvertuota vykdyto projekto VEPS-3 metu suskaitmeninta ir aprašyta dalies fondų medžiaga (metaduomenų įrašai ir vaizdai), duomenų įvedimo programa pritaikyta pagal bibliotekos aprašų poreikius, sukurta informacinės paieškos sistema. Darbas tęsiamas pagal sudarytą dokumentų skaitmeninimo planą. Šiuo metu bazėje saugoma per 1000 metaduomenų įrašų ir apie 26000 vaizdų. Vaizdai pateikiami JPEG formatu, naudotojas gali tik susipažinti su objektais mokslinių tyrimų ar edukacijos tikslais. Norint gauti geresnės kokybės vaizdą arba jį publikuoti, būtinas raštiškas LLTI direktoriaus leidimas. 

Elektroninių dokumentų kopijavimo ir naudojimo teises saugo LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

 
 
Korteliniai katalogai ir kartotekos
 
Neradę knygos elektroniniame kataloge, ieškokite korteliniame kataloge. Bibliotekoje yra:
 
• abėcėlinis knygų katalogas
• Lietuvių mokslo draugijos knygų originalus katalogas
• periodinių leidinių katalogas
• abėcėlinis ir dalykinis rankraščių katalogas
• fotonuotraukų kartoteka
• kartografinių leidinių kartoteka
• smulkių spaudinių kartoteka

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt