LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Rimantas Kmita

Humanitarinių mokslų daktaras

Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotojas

El. paštas: rimantas_kmita@yahoo.com

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0001-9233-2421
 

2008 m. apgynė daktaro disertaciją Poezijos modernėjimas totalitarinės tvarkos rėmuose. XX a. 7-9 dešimtmečiai.

Moksliniai interesai: sovietmečio literatūra, literatūros sociologija, šiuolaikinė lietuvių literatūra, literatūros kritika.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 

Monografija

 1. Ugnies giesmės: tūkstantis Sigito Gedos veidų, Vilnius: Tyto alba, 2022.-320 p.
 2. Ištrūkimas iš fabriko: modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7-9 dešimtmečiais, Vilnius: LLTI, 2009,-291 p.
 

Moksliniai straipsniai 

 1. Rimantas Kmita, „Literatūros modernėjimas moderniausioje valstybėje“, Pasakojimas tęsiasi: modernizacijos traukinyje: Lietuvos šimtmetis, 1918-2018 / sudarytojai Giedrė Jankevičiūtė, Nerijus Šepetys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 118-124. ISSN,ISBN,ISMN: 978-609-447-292-3.
 2. Rimantas Kmita, „Barzdoti, liūdni ir su Kafkos tomeliu rankose: auksinis 7-ojo dešimtmečio jaunimas lietuvių prozoje“ Colloquianr. 41, 2018, p. 69- 90  ISSN 1822–3737.
 3. Rimantas Kmita, „Maištas „brandaus socializmo“ sąlygomis. Sigito Gedos atvejis“Colloquia 2015, nr. 34, p. 80-98. ISSN 1822-3737.
 4. Rimantas Kmita „Laikysena ir jos dividentai: Justino Marcinkevičiaus laikysena (iki 1965), in: Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu [kolektyvinė monografija], Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 189-230. ISBN 978-609-425-143-6.
 5. Rimantas Kmita, „Skaitymas sovietmečiu kaip neoficialus literatūrinis gyvenimas“, Nevienareikšmės situacijos: pokalbiai apie sovietmečio literatūros lauką (sudarytojas Rimantas Kmita), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 57-90. ISBN  9786094251436.
 6. Rimantas Kmita, „Pyktis kaip kultūrinė kategorija: ką duotų sengraikiai Sigito Gedos kūrybos interpretacijai“,  Colloqia nr. 30, 2013, p. 56-71. ISSN 1822-3737.
 7. Justino Marcinkevičiaus herojus, in: Colloquia, 2012, Nr. 28, , p. 75-98.       
 8. Nature and Politics: Lithuanian Poetry of the Soviet Period, in: Baltic memory: Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet Period, Vilnius: Institute of Lithuanian literature and Foklore, 2011, p. 163-174.
 9. Rašytojų santykis su valdžia sovietmečiu: metodologiniai sprendimai vokiečių literatūros moksle, in: Literatūra, 2011, Nr. 53 (1), p. 48-64. 
 10. Kosto Korsako literatūros kritika: sukaustytos vaizduotės potencialas, in: Colloquia, 2011, Nr. 26, p. 78–98.  
 11. Jono Juškaičio lyrikos vieta poezijos modernėjime sovietmečiu, in: Colloquia, 2009, Nr. 22, p. 105-126. 
 12. Utopijos apvertimas: ironiškoji lietuvių poezija sovietmečiu, in: Darbai ir dienos, 2008 [T.] 50, p. 229-259. 1.    
 13. Vytauto P. Bložės poezijos kaitos paradoksai, in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 27-45. 
 14. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas, in: Literatūra2007, Nr. 49(1), p. 39-56.

 

Sudarytos knygos

 1. Sovietmečio lietuvių literatūra: Reiškiniai ir sąvokos, sud. Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 429–441. ISBN 978-609-425-246-4.

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt