LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Lina Būgienė

PhD, senior researcher at the Department of Folk Narrative, Institute of Lithuanian Literature and Folklore (ILLF)

Email: lina@llti.lt

 

Works at the ILLF since 1991.

In 1999, defended her PhD thesis “Mythical Meaning of Water in Lithuanian Folk Narratives and Folk Beliefs”.

2010–2015 – head of the Folk Narrative Department at the ILLF.

2015–2019 – vice-director of ILLF.

2015–2020 – member of the Research Council of ILLF.

Since 2017 – head of the long-term institutional research program “Research of Lithuanian Folklore, Mythology, and Contemporary Folklore Processes” (2017-2021).

Since 2020 – coordinator for the ILLF as a partner institution in the international project supported by the Baltic Research Programme: “Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage”, EMP 340 (2020–2023).

Associated member of Folklore Fellows (since 1997). Member of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR) since 1998. Organized the 16th global congress of the ISFNR in Vilnius in 2013.

Member of the editorial board of the folklore research journal Tautosakos darbai / Folklore Studies.

 

Main research interests: research, classification, and publication of folk narratives (folk belief legends, place legends, folk stories); mythical imagery in folklore; autobiographic narratives; narrative analysis of folklore.

  

 

MAIN PUBLICATIONS:

Research study

 1. Mitinis vandens įprasminimas lietuvių sakmėse, padavimuose ir tikėjimuose, Tautosakos darbai, 1999, t. 11 (18), p. 13–85.

 

Collective monograph

 1. Jurga Jonutytė, Lina Būgienė, Aleksandras Krasnovas. Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai, Žeimelis [monografija], Vilnius: VU, 2013, 246 p. ISBN 978-609-417-072-0

 

Research articles

 1. Tarp kaimo ir miesto: tapatybės konstravimas autobiografiniuose pokario vilniečių pasakojimuose, Tautosakos darbai, 2019, t. 56, p. 199–217. 
 2. Lithuanian Folkloristics during the Late Soviet and Post-Soviet Periods: Changes and Challenges, Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces, ed. by Dace Bula and Sandis Laime, Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 29–42.
 3. Ulla Remmer & Lina Būgienė. “Alone among Tsar’s servants”: autobiographical texts of Lithuanian prisoners of war in the First World War, International Forum on Audio-Visual Research (Jahrbuch des Phonogramm Archivs 7), herausg. von Helmut Kowar, red. Gerda Lechleitner und Christian Liebl, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016, Wien, p. 64–85.
 4. The Lithuanian Water Spirits Revisited, Book of Scientific Works of the Conference of Belief Narrative Network of ISFNR 1-4 October 2014, Zugdidi (Annual Scientific Work 2015), Editor-in-Chief Bela Mosia, Zugdidi: Shota Meskhia State Teaching University of Zugdidi, 2015, p. 41–48. 
 5. Istorijos patirtis ir refleksija Valkininkų krašto žmonių pasakojimuoseTautosakos darbai, 2012, t. 44, p. 121–136.
 6. Pasaulio refleksija autobiografiniuose vyrų ir moterų pasakojimuose, Homo narrans: Folklorinė atmintis iš arti [kolektyvinė monografija], Vilnius: LLTI, 2012, p. 69–95.
 7. „Aš jau prisimenu...“ Autobiografiniai lietuvių moterų pasakojimai folkloristo akimisTautosakos darbai, 2011, t. 41, p. 44–62.
 8. The Supernatural Milk-Stealer in Lithuanian Folklore and Its Counterparts in Other National Traditions of the Baltic Sea RegionArchaeologia Baltica, 2011, t. 15, p. 99–104.
 9. Pamario krašto pasakojimai – folkloristo žvilgsniu, Pamarių sakmės, sudarytoja Dalia Kiseliūnaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010, p. 28– 35.
 10. Rytų Lietuvos kultūrinė tradicija: keli užkalbėtojo paveikslo bruožaiTautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 66–79.
 11. Objekto problema šiandienos tautosakos moksle ir naratyvų analizės perspektyvos, Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 38–51.
 12. Nūdienos žemaičių sakmė: tarp anekdoto ir siaubo istorijosTautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 68–78.
 13. Pasakojamoji tautosaka skirtingų kartų žemaičių lūpose: kelios pastabos apie Viekšnių apylinkių pasakojimusTautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 56–71. 
 14. Sakmių tradicija ir individualus pasakotojo repertuarasTautosakos darbai, 2005, t. 22 (29), p. 58–66. 
 15. Making Myths to Live By: Constructing Lithuanian Identity Against the Scandinavian Background, Memories and Visions: Studies in Folk Culture, IV, ed. by Owe Ronström & Ulf Palmenfelt, Tartu, 2005, p. 126–150.
 16. Komunikacinės sistemos kontekstas: sakmių ir patarlių sąveikosTautosakos darbai, 2004, t. 20 (27), p. 13–20.
 17. „Nuo tada netikiu į baidymus“: pasaulėžiūros lūžių atspindžiai sakmėseTautosakos darbai, 2003, t. 18 (25), p. 109–119.
 18. Water in Lithuanian Folklore: Archaic Survivals and Christian Influences, Studies in Folklore and Popular Religion, vol. 2: Papers Delivered at the Symposium on Christian Folk Religion, Tartu, 1999, p. 209–217.
 19. Reading Expressen: Reflections of Fear in Modern Swedish Society, Ethnologia Europaea, 1994, No. 24, p. 167–173.

 

Reviews

 1. Migracija ir tapatybė latvių gyvenimo pasakojimuose [Rec. kn.: Oral History: Migration and Local Identities, edited by Ieva Garda Rozenberga, Mara Zirnite, Rīga: University of Latvia, 2011], Tautosakos darbai, 2013, t. 46, p. 292–298.
 2. Kitokia knyga apie tradiciją [Rec. kn.: Jonutytė J. Tradicijos sąvokos kaita, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011], Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 211–216. 
 3. [Rec. kn.: Anttonen P. J. Tradition through Modernity. Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship. Helsinki: Finnish Literature Society, 2005 (Studia Fennica Folkloristica 15)], Lietuvos etnologija, 2012, t. 12[21], p. 215–221.
 4. Rašytiniai šaltiniai apie šv. Brunoną – folkloristo žvilgsniu [Rec. kn.: 1009 metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. Sudarė, šaltiniotyrinius paaiškinimus ir bibliografiją parengė Inga Leonavičiūtė, Vilnius: Aidai, 2006 (Fontes ecclesiastici historiae Lithuaniae(5)], Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 336–340.
 5. Raganos – laiko ir erdvės ribas įveikiantis įvaizdis [Rec. kn.: Mencej M. Coprnice so me nosile: Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja, Ljubljana, 2006], Tautosakos darbai, 2008, t. 36, p. 310–315.
 6. [Rec. kn.: Vaicekauskas A. Lietuvių žiemos šventės: Bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a.pab. – XX a. pr., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2005]Tautosakos darbai, 2006, t. 31, p. 263–266. 
 7. [Rec. kn.: Uther H.-J. The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson, 3 vols. (FF Communications 284–286.) Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2004], Tautosakos darbai, 2005, t. 30, p. 258–260.
 8. [Rec. kn.: Folklore: Electronic Journal of Folklore, Vol. 20–22. Ed. by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov, Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, 2002]Tautosakos darbai, 2004, t. 20(27), p. 333–337. 
 9. Didžių darbų tąsa [Rec.kn.: Lietuvių mitologija, T. 3. Sudarė Norbertas Vėlius ir GintarasBeresnevičius, Vilnius: Mintis, 2004] Šiaurės Atėnai, 2004 08 21, Nr. 31(713), p. 10. 
 10. [Rec. kn.: Journal of Folklore Research, vol. 39, No2/3, May – December 2002], Tautosakos darbai, 2003, t. 18(25), p. 254–255.
 11. [Rec. kn.: Vaitkevičienė D. Ugnies metaforos: Lietuvių ir latvių mitologijos studija, Vilnius: LLTI, 2001], Tautosakos darbai, 2002, t. 17(24), p. 272–274.
 12. [Rec. kn.: Valk Ü. The Black Gentleman: Manifestations of the Devil in Estonian Folk Religion (FF Communications, No 276), Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2001] Tautosakos darbai, 2002, t. 16(23), p. 320–323. 
 13. [Rec. kn.: Toporov V. Baltų mitologijos ir ritualo tyrimai: Rinktinė. Sudarė Nikolai Mikhailov. Iš rusų k. vertė Erdvilas Jakulis, Vilnius: Aidai, 2000], Tautosakos darbai, 2000, t. 13(20), p. 287–288.

 

Translations

 1. Vilmos Voigt, „Gyvūnų“ serijos knyga, skirta pelėdoms, iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė, Tautosakos darbai, 2012, t. 43, p. 216–222. 
 2. The Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore / Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštynas, parengė /edited by Rūta Žarskienė, Austė Nakienė, Povilas Krikščiūnas, į anglų k. vertė / translated by Lina Būgienė, Vilnius, 2005; antras pataisytas leidimas / 2nd revised edition 2008, 15 p.
 3. Vilmos Voigt, Ar labai tamsūs pasakojamosios tautosakos horizontai?, Tautosakos darbai, 2003, t. 19, p. 51–65.
 4. Dan Ben-Amos, Ar mums reikia idealiųjų tipų (folklore)? Kreipimasis į Lauri Honko, Tautosakos darbai, 2002, t. 17, p. 166–187.
 5. Dan Ben-Amos, „Konteksto“ kontekstas, Tautosakos darbai, 2002, t. 16, p. 234–247.
 6. Jaan Puhvel, Lyginamoji mitologija, iš anglų k. vertė Lina Būgienė, Vilnius: LLTI, 2001, 303 p.

 

Edited publications 

 1. Tautosakos darbai, 2019, t. 58, parengė L. Būgienė, D. Zaikauskienė, 295 p. ISSN 1392–2831.
 2. History, Memory, and Archives: Sensitive Issues. Conference dedicated to the Centenary of Estonia, Latvia, Lithuania, and Finland, Vilnius, 17-19 October 2018. Editor Lina Būgienė. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2018, 32 p. ISBN 978-609-425-238-9
 3. Tautosakos darbai, 2015, t. 49, parengė L. Būgienė, 278 p. ISSN 1392–2831. 
 4. The 16th Congress of the International Society for Folk Narrative Research. Folk Narrative in the Modern World: Unity and Diversity: Program & Abstracts, June 25–30, 2013, Vilnius, Lithuania. Editor: Lina Būgienė. Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2013, 222 p. ISBN 978-609-420-295-7
 5. Tautosakos darbai, 2012, t. 43, parengė L. Būgienė, 256 p. ISSN 1392–2831. 
 6. Tautosakos darbai, 2010, t. 40, parengė L. Būgienė, 359 p. ISSN 1392–2831. 
 7. Tautosakos darbai, 2008, t. 36, parengė L. Būgienė, 350 p. ISSN 1392–2831. 
 8. Tautosakos darbai, 2006, t. 31, parengė L. Būgienė, 317 p. ISSN 1392–2831. 
 9. Tautosakos darbai, 2003, t. 19(26), parengė L. Būgienė, 332 p. ISSN 1392–2831.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt