LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26: Kalendorinių apeigų dainos. [Kn.] 2: Pavasario-vasaros ciklo dainos / redakcinė komisija: Vilma Daugirdaitė, Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, Bronė Stundžienė (pirmininkė), Živilė Ramoškaitė; parengė Jurgita Ūsaitytė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; tomo redakcinė kolegija: Vilma Daugirdaitė - vyr. redaktorė, kalbos redaktorė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė - kalbos redaktorė, Živilė Ramoškaitė - melodijų redaktorė. - Vilnius: LLTI, 2023. - 563 p.: nat. + 2 garso diskai (CD). - ISBN 978-609-425-368-3
 
Lietuvių liaudies dainynas. [T.] 26
 
26-ajame „Lietuvių liaudies dainyno“ tome skelbiamos su pavasario-vasaros kalendorinių švenčių apeigomis ir papročiais susijusios dainos. Tai antroji kalendorinių apeigų dainų knyga  (pirmoji šio žanro dainų knyga buvo skirta Advento ir Kalėdų šventiniu laikotarpiu skambėjusiai dainuojamajai tautosakai). Skelbiamos teminiu ir stilistiniu požiūriu labai įvairios Užgavėnių, Gavėnios, Jurginių, Velykų, Sekminių ir Joninių dainos. Jų poetiniuose vaizduose įprasmintas žmonių siekis nulemti ūkio ir asmeninę gerovę, paveikti augalų vegetaciją. Visa tomo medžiaga atrinkta iš 2200 dainų tekstų ir 1300 jų melodijų. Iš viso reprezentuojami 167 dainų tipai. Skelbiamos 365 dainos, iš jų 264 publikuojamos su melodijomis. Siekiant išsamiau atspindėti melodinių tipų įvairovę, pridedamos 56 papildomos melodijos.  
 
Tome publikuojamos dainos atrinktos iš įvairių XIX-XXI a. pradžios tautosakos šaltinių. Daugiausia dainų imta iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyvo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos folkloro archyvų fondų. Pasitelkti ir į Lietuvių liaudies dainų katalogą įtraukti spausdinti tautosakos leidiniai, taip pat Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomi tautosakos rinkiniai. Skelbiama medžiaga surinkta Lietuvoje ir šiandien jau už šalies ribų esančiose lietuvių gyvenamose Baltarusijos, Lenkijos vietovėse. Kartu su šiuo tomu leidžiamos dvi kompaktinės plokštelės su 92 autentiškais skelbiamų kūrinių įrašais.  
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt