LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Kristijonas Donelaitis. Raštai. T. 4
Donelaitis, Kristijonas. Raštai. T. 4: Tarnybiniai raštai ir dokumentai: dokumentiniai leidimai ir vertimai / vyriausiasis redaktorius Mikas Vaicekauskas; sudarė, dokumentinius tekstus parengė, iš vokiečių kalbos vertė ir įvadą parašė Vaidas Šeferis. – Vilnius: LLTI, 2022. – cxxiii, 323 p. – ISBN 978-609-425-324-9
 
Kristijonas Donelaitis. Raštai. T. 4
 

Šiame leidinyje publikuojami Kristijono Donelaičio tarnybinių raštų ir dokumentų – ataskaitų, skundų, prašymų ir kitų dalykinio pobūdžio tekstų – dokumentiniai leidimai su vertimu į lietuvių kalbą. Donelaičio tarnybinių raštų ir dokumentų leidimo tikslas – pateikti dokumentiškai tikslius (paraidinius diplomatinius), skaitmeninėmis priemonėmis parengtus ir šiuolaikiniais senųjų grafemų analogais perteiktus tarnybinių raštų ir dokumentų pagrindinių šaltinių perrašus. Donelaičio tarnybinių raštų ir dokumentų vertimų į lietuvių kalbą leidimo tikslas – įgalinti ir palengvinti jų kultūrinę vartoseną Lietuvoje, padaryti juos prieinamus lietuviakalbiams skaitytojams, kurie neturi specialaus germanistinio išsilavinimo. Šiuo leidimu Donelaičio tarnybiniai raštai ir dokumentai skelbiami kaip ypatingos nacionalinės ir tarptautinės reikšmės kultūros paveldas.

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt