LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Liaudiško pamaldumo seminarai
2015-04-22
Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atspirtys
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“
 

 

Šį kartą tęsdami diskusijas liaudiško pamaldumo tema bandysime pasigilinti į Lietuvos laisvės kovotojų – pokario partizanų dvasines nuostatas. Kokie tai buvo žmonės prieš išeidami į mišką? Kokios vertybės jiems buvo svarbiausios? Kas juos stiprino ir padėjo išlikti žmonėmis žiaurioje kovoje ir t.t.? Vėl žiūrėsime ištraukas iš režisieriaus ir operatoriaus JUSTINO LINGIO sukurtų dokumentinių filmų. Dalyvauja etnologas prof. dr. JONAS MARDOSA, folkloristė dr. VITA IVANAUSKAITĖ-ŠEIBUTIENĖ, archeologas dr. VYKINTAS VAITKEVIČIUS ir kt.

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt