LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Liaudiško pamaldumo seminarai
2015-05-20 - Lietuviškų kalendorinių švenčių struktūra ir jos savitumai
Prof., habil. dr. Regina Irena Merkienė
Plačiau
2015-04-22 - Į kovą su malda: pokario partizanų dvasinės atspirtys
Prof. dr. Jonas Mardosa, dr. Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, ištraukos iš Justino Lingio filmų „Žibutė – Rozalija Preibytė“ ir „Partizanų vaikai“
Plačiau
2014-05-22 - Liaudiškas pamaldumas – tautos rezistencijos stiprybė
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmas „Žemaičių Kalvarija“ (2013), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Plačiau
2014-04-25 - Liaudiško pamaldumo tradicijos Žemaitijoje
Režisierius Justinas Lingys ir jo filmai „Atlaidai“ (2001) ir „Beržoras“ (2010), moderatorius prof. dr. Jonas Mardosa.
Plačiau
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt