LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Kazys Bradūnas. Kertinė paraštė: Literatūros ir kultūros kritika bei publicistika
Sudarė Gediminas Mikelaitis. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 326 p.
 
 

Kazys Bradūnas (1917–2009) yra daugiau negu poetas. Jis – taip pat žymus išeivijos redaktorius, literatūros ir dailės kritikas, publicistas, kultūrinių renginių organizatorius, sovietines vergijos demaskuotojas.

 
Šioje rinktinėje „Kertinė paraštė. Literatūros ir kultūros kritika bei publicistika“ spausdinami aktualiausi jo straipsniai (daugiausia skelbti „Draugo“ laikraščio kultūriniame priede), suskirstyti į skyrius apie literatūrą, dailę, kultūros reiškiniu vertinimą ir sovietinės okupacijos prievartą Lietuvoje. Tebėra svarbi K. Bradūno mintis: lietuviškumo ir nepriklausomybės išlikimo garantas yra tautos kūrybiškumas.
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt