LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Klaipėdos krašto dainos ir muzika (1935–2000 metų įrašai)
Sudarė Austė Nakienė, Lina Petrošienė ir Gaila Kirdienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. – 128 p., 38 kūrinių įrašai
 
 

Leidinys (knyga + kompaktinė plokštelė) atspindi gimtinėje ir išeivijoje išsaugotą mažiausio Lietuvos etnografinio regiono dainavimo ir muzikavimo tradiciją. Jį rengiant išklausyti Lietuvos, JAV ir Kanados archyvuose išlikę įrašai ir atrinkti 38 liaudies dainų ir instrumentinės muzikos pavyzdžiai. Leidinio pradžioje skelbiamos karinės-istorinės dainos ir pamario kraštui būdingos žvejų dainos, po jų – meilės, vestuvinės ir šeimos dainos, o pabaigoje – kelios vaikų ir humoristinės dainos.

 

XVIII-XIX a. lietuvininkų liaudies dainos atvėrė lietuvių kalbai ir kultūrai kelią į Vakarų Europą. Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Rėzos suburtas tautosakos rinkėjų tinklas sukrovė neįkainojamą lietuvių dvasinės kultūros aruodą, kurį daugybė žmonių pildė bemaž du šimtus metų. Ir XX a. įvairiuose tautosakos archyvuose buvo sukaupta vertingos medžiagos, šimtmečio viduryje dar būta pateikėjų, galinčių  padainuoti lietuvių liaudies dainų. Tačiau per visą praėjusį amžių taip ir nepaskelbtas nė vienas autentiškos lietuvininkų dainos ar instrumentinio kūrinio garso įrašas. Tai lėmė dėmesio stoka, XX a. pirmosios pusės Klaipėdos krašto ir Lietuvos valstybės, o vėliau – sovietinio režimo politinės peripetijos. Šis leidinys – naujas indėlis į lietuvininkų tradicinės kultūros aruodą. Pagaliau bus galima išgirsti gyvą skambesį to, ką daugelis pažįstame iš raštuose sustingusių žodžių, gaidų arba jų interpretacijų.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt