LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje
Leonardas Sauka. Lietuvių tautosakos mokslas XX amžiuje. Vilnius: LLTI, 2016. 622 psl.
 
 

Solidžiame akademiko profesoriaus Leonardo Saukos veikale folkloristo žvilgsiu pirmą kartą apžvelgiamas pastarasis tautosakos mokslo šimtmetis. Aptariamos dvidešimt šešios jau anapilin išėjusios personalijos, turėjusios didžiausią įtaka tautosakos mokslo formavimuisi, raidai, lietuvių tautosakos šaltinių kaupimo, sisteminimo, leidimo ir populiarinimo istorijai. Čia pristatomos ne tik tokios gerai humanitarams žinomos asmenybės kaip Jonas Basanavičius, Balys Sruoga, Algirdas Julius Greimas, Kazys Grigas, Norbertas Vėlius, Donatas Sauka, bet ir mažiau žinomi vardai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių dar mažai tėra sulaukę dėmesio: Zigmas Kuzmickis, Margarita Vymerytė, Juozas Baldžius, Antanas Mockus ir kiti. Personalijoms skirtos knygos dalys dėstomos pagal jose aptariamų asmenų gimimo metus ir atsižvelgiant į jų veiklos pradžią ir intensyvųjį laikotarpį. Po laisvoko stiliaus įžangėlių dedamos biografijos žinios, aptariami nuveikti darbai. Skyrių gale pridedami naudotos literatūros ir šaltinių sąrašai.

 

Autoriaus siekta ne vien enciklopediškai aprašyti mokslininkų veiklą, bet ir įvertinti jų darbus šių dienų akimis. Skaitytoją turėtų patraukti ir tai, kad šalia biografinių bei bibliografinių faktų nešykštima medžiagos apie mokslininkų gyvenamą laiką, jiems tekusius iššūkius, išbandymus. Nupiešti tokį visapusišką tautosakininkų ir tautosakos mokslo raidos vaizdą autoriui padėjo tiek ilgametė patirtis, tiek ir asmeninė pažintis su dauguma aprašytųjų.

 

Knyga bus įdomi įvairių sričių tyrėjams, pedagogams, plačiajai visuomenei. Ji patraukia ne tik medžiagos gausa ir įvairumu, bet ir dideliu tikėjimu folkloristikos reikšmingumu.

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt