LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Leidiniai
Naujausi leidiniai
Vilką minim, vilkas čia. Lietuvių situaciniai posakiai
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. Sudarytojos: Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, mokslinė redaktorė Dalia Zaikauskienė, recenzavo prof. dr. Giedrė Čepaitienė, dr. Daiva Vaitkevičienė, tarminius tekstus redagavo Milda Norkaitienė, santrauką į anglų kalbą vertė Diana Bartkutė Barnard. 541 psl.
 
 

 Šioje knygoje sudėti vadinamieji situaciniai posakiai yra artimi patarlėms ir ypač priežodžiams, tačiau jie vis dėlto kitokie. Jais nėra reiškiama kokia idėja, nieko neapibendrinama, jie atsiradę kaip reakcija į bent kiek išskirtinę ar nusistovėjusias gyvensenos normas ne visiškai atitinkančią situaciją, –  tai ir yra paskata juos vadinti situaciniais posakiais. Kokio pobūdžio situacija, kokia proga ar pretekstas buvo akstinas posakiui atsirasti – yra vienas iš kriterijų jų apibrėžimui ir grupavimui. 

 

Knyga skiriama pirmiausia visuomenei. Knygos leidėjai tikėtųsi talkos – jei suinteresuotas skaitytojas, knygoje neradęs savo krašte vartojamo šio pobūdžio posakio, jį nusiųstų į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą (adresu Antakalnio g. 6,  Vilnius, arba elektroniniu paštu daliaz@llti.lt), būtų pasiektas dar vienas šios publikacijos tikslas.

 

Svarbu ne vien pasaulio tvarka, ne vien teisingumas. Svarbu ir gražumas, kuris reiškiasi visokiais pavidalais. IŠ tų pačių dalykų, matomų sąsajų žmogus vis semiasi motyvų ir vaizdų išlieti savo apmaudui, parodyti palankumą ir pasigėrėjimą, nuostabą ar nepritarimą. Pasiima iš jau kadai sekamos pasakos ar sakmės, iš kasdienės patarlės kokį fragmentą, atlaužia kokią skiltelę, skaidulėlę, ir įkelia į savo situaciją, į tą valandą, tą staiga ištikusį momentą, kai norisi ar tiesiog reikia ką savaip pasakyti. Gal ne visada dailiai ir korektiškai, bet taikliai.

 

Lilija Kudirkienė

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt