LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Naujienos
Naujienos
2017-10-12
Sakytinė tradicija ir rašto kultūra: nuo sankirtų iki tyrimų trajektorijų
 
XXIII folkloro konferencija
Sakytinė tradicija ir rašto kultūra: nuo sankirtų iki tyrimų trajektorijų

Reformacijos 500 metų sukakčiai pažymėti

Programa

Tezės

 
PROGRAMA
 
TREČIADIENIS, spalio 18 d.
 
9.30–9.55  Kęstutis Gudmantas
Keletas pastabų apie sakytinę tradiciją Lietuvos metraščiuose
 
9.55–10.20  Liucija Citavičiūtė
Radiniai Goethes ir Schillerio archyve Veimare
 
Kavos pertraukėlė
 
11.10–11.35 Aušra Žičkienė, Lilija Kudirkienė
Dar kartą apie Bridžiaus Gedkanto įrašą XVII a. atminimų albume
 
11.35–12.00  Vilma Daugirdaitė
Rankraštinis tautosakos rinkinys: akiračiai ir akivarai
 
12.00–13.15  Pietų pertrauka
 
13.15–13.40  Bronė Stundžienė
Folkloro situacijos kaita rašto kultūroje
 
13.40–14.05  Aelita Kensminienė
Prozopopėja mįslėse apie raštą: kalbantys daiktai
 
14.05–14.30  Radvilė Racėnaitė
Krikščioniško turinio vaizdiniai interneto folklore:
komizmas ir didaktika skaitmeniniame pasaulyje
 
Kavos pertraukėlė
 
15.00–15.25  Gražina Kadžytė
Šventojo Rašto interpretacijos tautosakoje: sakmės, patarlės, anekdotai
 
15.25–15.50  Rūta Žarskienė
Balsas truba swieta judins ir numirusius pabudins: malda su pučiamaisias instrumentais liaudiško pamaldumo tradicijoje
 
KETVIRTADIENIS, spalio 19 d.
 
9.30–9.55   Jurgita Ūsaitytė
Rašto kultūros ženklai asmeninių dainynų tradicijoje
 
9.55–10.20 Tomas Petreikis
Senosios lietuvių periodikos kultūrinės tapatybės: šrifto ir kalbų pasirinkimai
 
Kavos pertraukėlė
 
11.10–11.35  Rimantas Balsys
Apie tai, kas neturi išnykti: kraštotyrininko Konstantino Bružo rašytinis palikimas
 
11.35–12.00  Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė
Folklorinės refleksijos dailininko raštuose,
arba Besimokant antropologijos iš Stasio Eidrigevičiaus
 
12.00–13.20   Pietų pertrauka
 
13.20–13.45  Jurga Sadauskienė
Salomėjos Nėries „Mūsų pasakų“ psichologizmas: tarp tradiciškumo ir individualumo
 
13.45–14.10  Giedrė Šmitienė
Kartotė? Janinos Degutytės laiškų atvejis
 
14.10–14.35  Modesta Liugaitė-Černiauskienė
Tarptautinės baladžių interpretavimo strategijos: nė vienas tyrėjas nėra vieniša sala
 
14.35–15.00  Povilas Krikščiūnas
Iš pamąstymų apie virtualiosios raštijos tyrimų problemas

 

15.00 Diskusijos

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt