LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  MODERNIOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Laura Laurušaitė

Humanitarinių mokslų daktarė

Moderniosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas: laura@llti.lt

Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-7295-4263

 

LLTI Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja.
2011 m. apgynė disertaciją „Baltų egzodo romanai: postkolonijinis žvilgsnis“, už kurią skirta pirmoji vieta Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) konkurse „Geriausios disertacijos 2011“.
2013-2015 m. vykdė podoktorantūros studijų projektą „Lietuvių ir latvių (e)migracinė literatūra: imagologinis tyrimas“.
Priklauso šioms mokslo organizacijoms: AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies), Baltic Heritage Network, Lietuvos ir Latvijos forumo asociacijai, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos valdybos narė. Nuo 2019 m. Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos pirmininkė.
 
Moksliniai interesai: lyginamieji literatūrų tyrimai, literatūrinė baltistika, migracijos studijos, postkolonializmas, imagologija.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Mokslo monografijos
 
Laura Laurušaitė, Literatūra, mobilumas, imago: lietuvių ir latvių XXI a. (e)migracijos patirtys, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, 322 p., ISBN 978-609-425-257-0.
 
Laura Laurušaitė, Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, 255 p., ISBN 978-609-425-141-2.
 
Sudarytos knygos
Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2018, 265 p., ISBN 978-1-5275-1102-6.
 
Mokslo straipsniai
 1. Lietuvių ir latvių egzodo romanas: skaitytojo lūkesčių vaidmuo, Lituanistica, 2007, t. 53, Nr. 3(71), p. 81–91.
 2. Baltu trimdas romāns – piedāvājums un pieprasījums, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: populārās un elitārās tendences, Liepāja: LiePA, 2008, Nr. 13, p. 172–181.
 3. The Lithuanian and Latvian Exile Novel: an Attempt at a Post-colonial Perspective, Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940-1968, Rīga: Latvijas universitāte, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008, p. 170–182.
 4. Postkoloniālais un postsociālais: pretruna vai iespēja?, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē: Postsociālisma literatūra, Liepāja: LiePA, 2009 Nr. 14, p. 109–119.
 5. Triksterio amplua baltų egzodo romane, Colloquia, 2011 Nr. 26, p. 118–135.
 6. Mimikrijos pavidalai lietuvių ir latvių išeivijos romanuose, Teksto slėpiniai, 2011 Nr. 14, p. 3048.
 7. Liminalumas kaip baltiškosios tapatybės stiprėjimo veiksnys: lietuvių ir latvių egzodo romanų tyrimas, Kultūrų ir kalbų sankirtų archyvai 4, Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 2012, p. 225238.
 8. Lietuvių ir latvių artefaktai išeivijoje. Literatūrinė reprezentacija, Oikos, 2012 Nr. 14 (2), p. 90103.
 9. Įsivaizduota praeitis: nostalgija baltų egzodo romanuoseActa litteraria comparativa: Tapatybės paieškos baltų literatūrose, 2013 Nr. 6, p. 118–131. 
 10. Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose, Darbai ir dienos, 2014 Nr. 62, p. 229–244.
 11. Ką signalizuoja dabartinės (e)migracijos literatūra? Baltiškos imagerijos slinktys, teminis straipsnių rinkinys Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose ir kultūrose, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 58–76.
 12. Imagological Approach to Lithuanian and Latvian Contemporary Émigré Narratives, Tartu universiteto ir Estijos lyginamosios literatūros asociacijos žurnalas Interlitteraria: The changing Baltics, 2015 m. Nr. 20/1, 168–181.
 13. Užburtas ratas ar vilties diaspora? XXI a. lietuvių ir latvių (e)migracijos procesų palyginimas, Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2016, Nr. 1 (21), p. 90–99.
 14. Correlations between Environment and Social Characteristics in Baltic Émigré Literature: Grey&colorful, black&white”, Poznanės Adamo Mickiewicziaus universiteto mokslo straipsnių rinkinys Perspectives of Baltic Philology III. The Apocalypses of the Baltic Worlds, Poznan: Wydawnictwo, 2017, p. 165–174.
 15. Imagology as Image Geology, Imagology Profiles: The Dynamics of National Imagery in Literature, Newcastleupon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, p. 827. 
 16. Black Balts Abroad: White Racism, Homosexuality and (Non-)Tolerance in Lithuanian and Latvian Emigration Narratives, Interlitteraria: Global Contexts, National Literatures, 2019 Nr. 24(2), p. 290-308. 
 17. Išvietinimo moteriškos reprezentacijos šiuolaikinėje (e)migracijos kūryboje, Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, 2019 Nr. 1(27), p. 127-143.
 
Kitos publikacijos
 1. Postamentas postkolonializmui [Rec. kn.: Dalia Cidzikaitė Kitas lietuvių prozoje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008], Literatūra Nr. 52(1), p. 123–129. 
 2. Skirtumai tarp kultūrų prarastų reikšmę, jei per lengvai juos galėtume išversti [Dėstytoją ir vertėją Karlą Gruodis kalbina Laura Laurušaitė], Colloquia Nr. 28, p. 181191. 
 3. Baltistika Vengrijoje: kontaktai su vengrais atsinaujina, [Lorándo Eötvöšo universiteto Slavų ir baltų filologijos instituto Lituanistikos studijų kuratorę doc. dr. Aranką  Laczházi kalbina Laura Laurušaitė], Lituanistica, 2013 Nr. 59, t. 3, p. 213–217.
 4. Dzintra Elga Irbytė – dviejų kultūrų aistruolė, Žiemgala: Istorijos ir kultūros žurnalas, 2014 Nr. 1, p. 45–47.
 5. Apie literatūrų lyginimą ir gyvybingąją žuvelę [vengrų filologą, baltistą Endre Bojtarą kalbina Laura Laurušaitė], Metai, 2013 Nr. 8–9, p. 118–126.
 6. Lietuvių emigracinės aksiologijos peizažas [Rec. kn.: kolektyvinė monografija Lietuviškumo ribos: tautinių vertybių kaita XX amžiaus pabaigos – XXI amžiaus pradžios lietuvių (e)migrantų autorių literatūroje, Vilnius: Edukologija, 2013], Colloquia Nr. 35, p. 177–183. 
 7. XX amžiaus latvių istorijos kardiograma, Naujasis židinys-Aidai, 2018, Nr. 1, p. 51–55.
 8. Literatūrinės baltistikos kompendiumas [Rec. kn.: Vigmantas Butkus, Literatūrinė baltistika: samprata, raida, perspektyvos, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018], Colloquia, 2019 Nr. 42, p. 187-193.
 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt