LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Giedrė Bufienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1993 metų. Sakytinės tautosakos skyriaus patarlių grupėje su kitais rengia Lietuvių patarlių ir priežodžių sąvado t. II–III. Yra paskelbusi mokslinių straipsnių iš paremiologijos: patarlių poetikos, patarlių meninių vaizdų raiškos ir tyrimo metodikos klausimais.
 
Moksliniai interesai: paremiologija, frazeologija, semantika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Demografinė situacija ir patarlės apie kalbą (sekant vienos diskusijos pėdsakais), in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41,  p. 85 – 106.
2. Ąžuolas lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in:  Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, sudarė Stasys Skrodenis, Šilalė, 2010, p. 34 – 66.  
3. Priežodis Ant to peilio boba Rygon nujotų: mitologinė vaizdo interpretacija, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 80–100.      
4. Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis), in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 26–44.
5. Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 95–106.
6. Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 57–72.
7. Adata lietuvių ir kitų Europos tautų patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 136–153.
8. Patarlių pasaulėvaizdžio bruožai, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 173–178.
9. Patarlių vaizdų savitumas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 141–148.
10. Paremijų vaizdų tyrimo metodikos klausimu, Lituanistica, 1997, Nr. 3 (31), p. 91–98.
11. Lietuvių patarlė „Obuolys nuo obels netoli krinta“ ir tarptautiniai jos atitikmenys, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6-7 (13-14), p. 111–118.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.
 
Recenzijos
 
1. Parankinė knyga paremiologams [rec. kn. – Arvo Krikmann. Proverb Semantics. Studies in Structure, Logic and Metaphor, edited by Wolfgang Mieder, Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2009. – 312 p.], in : Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 318–324. 
2. Sorbų patarlės – sektinas pavyzdys [rec. kn. – Sorbian Proverbs: Serbske Přisłowa, edited by Susanne Hose in collaboration with Wolfgang Mieder, (Supplement Series of Proverbium, vol. 14), Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2004. – 149 p.], in: Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 281–287.
3. Interviu, kuris virto monografija [rec. kn. – Chilukuri Bhuvanesvar. Down the Proverb Lane: Musings of a Paremiologist. An Interviu with Wolfgang Mieder. A Festschrift for Mieder at 62, Hyderebad, India: The Proverbial Linguistics Group, 2006. – 88 p.], in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 334–340.
4. Patarlių sisteminimo keliai ir klystkeliai [rec kn. – Outi Lauhakangas. The Matti Kuusi International Type System of Proverbs: FF Communications, No. 275, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fenica, 2001. – 158 p.], in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 364–370.
5. Knyga apie patarles visiems [rec. kn. – Wolfgang Mieder. Proverbs: A Handbook, (Greenwood Folklore Handbooks), Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2004. – 305 p.], in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 303–309.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt