LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Giedrė Bufienė

Sakytinės tautosakos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja

 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dirba nuo 1993 metų. Yra paskelbusi mokslinių straipsnių iš paremiologijos: patarlių poetikos, patarlių meninių vaizdų raiškos ir tyrimo metodikos klausimais.
 
Moksliniai interesai: paremiologija, frazeologija, semantika.
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Demografinė situacija ir patarlės apie kalbą (sekant vienos diskusijos pėdsakais), in: Tautosakos darbai, 2011, t. 41,  p. 85 – 106.
2. Ąžuolas lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in:  Ąžuolas folklore ir kultūroje, straipsnių rinkinys, sudarė Stasys Skrodenis, Šilalė, 2010, p. 34 – 66.  
3. Priežodis Ant to peilio boba Rygon nujotų: mitologinė vaizdo interpretacija, in: Tautosakos darbai, 2009, t. 38, p. 80–100.      
4. Kepti karveliai patys į burną nelekia: prasminis vienos patarlės varijavimas (gretinant su lenkų kalbos atitikmenimis), in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 26–44.
5. Bačkoj augintas, pro špuntą penėtas: meninio vaizdo raiškos įvairovė, in: Tautosakos darbai, 2003, t. 19 (26), p. 95–106.
6. Boba lietuvių patarlėse ir priežodžiuose, in: Tautosakos darbai, 2002, t. 16 (23), p. 57–72.
7. Adata lietuvių ir kitų Europos tautų patarlėse, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 136–153.
8. Patarlių pasaulėvaizdžio bruožai, in: Tautosakos darbai, 2000, t. 12 (19), p. 173–178.
9. Patarlių vaizdų savitumas, in: Tautosakos darbai, 1998, t. 8 (15), p. 141–148.
10. Paremijų vaizdų tyrimo metodikos klausimu, Lituanistica, 1997, Nr. 3 (31), p. 91–98.
11. Lietuvių patarlė „Obuolys nuo obels netoli krinta“ ir tarptautiniai jos atitikmenys, in: Tautosakos darbai, 1997, t. 6-7 (13-14), p. 111–118.
 
Parengti tautosakos šaltiniai
 
1. Lietuvių patarlės ir priežodžiai, t. 2, parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė, Lilija Kudirkienė, Dalia Zaikauskienė, Vilnius: LLTI, 2008.
 
Recenzijos
 
1. Parankinė knyga paremiologams [rec. kn. – Arvo Krikmann. Proverb Semantics. Studies in Structure, Logic and Metaphor, edited by Wolfgang Mieder, Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2009. – 312 p.], in : Tautosakos darbai, 2010, t. 40, p. 318–324. 
2. Sorbų patarlės – sektinas pavyzdys [rec. kn. – Sorbian Proverbs: Serbske Přisłowa, edited by Susanne Hose in collaboration with Wolfgang Mieder, (Supplement Series of Proverbium, vol. 14), Burlington, Vermont: The University of Vermont, 2004. – 149 p.], in: Tautosakos darbai, 2010, t. 39, p. 281–287.
3. Interviu, kuris virto monografija [rec. kn. – Chilukuri Bhuvanesvar. Down the Proverb Lane: Musings of a Paremiologist. An Interviu with Wolfgang Mieder. A Festschrift for Mieder at 62, Hyderebad, India: The Proverbial Linguistics Group, 2006. – 88 p.], in: Tautosakos darbai, 2008, t. 35, p. 334–340.
4. Patarlių sisteminimo keliai ir klystkeliai [rec kn. – Outi Lauhakangas. The Matti Kuusi International Type System of Proverbs: FF Communications, No. 275, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia / Academia Scientiarum Fenica, 2001. – 158 p.], in: Tautosakos darbai, 2007, t. 34, p. 364–370.
5. Knyga apie patarles visiems [rec. kn. – Wolfgang Mieder. Proverbs: A Handbook, (Greenwood Folklore Handbooks), Westport, Connecticut, London: Greenwood Press, 2004. – 305 p.], in: Tautosakos darbai, 2007, t. 33, p. 303–309.

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt