LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
Fotosesijos
Vileišių rūmų ansamblyje sudaryta galimybė visomis savaitės dienomis rengti fotosesijas – asmenines ir profesionalias. Instituto direktoriaus įsakymu įkainis už fotosesiją priklauso nuo jos pobūdžio (vestuvių, reklaminė ir kt.) ir dalyvių skaičiaus.
 
Dėl laiko fotosesijai rezervavimo kreiptis į LLTI ūkio dalies vedėją, tel.: 8 656 95495, arba el. paštu: linartas@gmail.com (būtina nurodyti atvykimo laiką ir dalyvaujančių asmenų skaičių). 
 
 
Nuotrauka: FOTO sprendimas, fotografė Rūta Burkutė

 

LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt