LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Struktūra
Eligijus Daugnora

Tekstologijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas

El. paštas e.daugnoragmail.com
 
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Ankstyvoji didaktinė proza: Antanas Tatarė; Petras Gomalevskis; Juozapas Silvestras Dovydaitis; Mikalojus Akelaitis, in: Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, Vilnius: LLTI, 2001, p. 518–525.
2. Iš didaktinės prozos į meninę: Aleksandras Fromas-Gužutis; Antanas Kriščiukaitis-Aišbė; Jonas Gaidamavičius-Gaidys; Liudvika Didžiulienė-Žmona; Keturakis (kartu su Reda Pabarčiene), Antanas Vilkutaitis, Juozas Vilkutaitis, Keturakio kūryba; Stasys Matulaitis; Jonas Grinius; Gabrielė Petkevičaitė-Bitė; Kazimieras Pakalniškis-Dėdė Atanazas, in: Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, Vilnius: LLTI, 2001, p. 531–565.
3. „Genovaitė“: Šaltiniai ir variantai, in: Lituanistica, 2005, Nr. 3 (63), p. 71–78.
4. „Vilkolakio“ riteris, in: Lietuvos scena, 2006, Nr. 4-5, p. 77–78.
5. Religinės dramos artėjimas poetinės dramos link, in: Lietuvos scena, 2008, Nr. 3 (12), p. 39–42.
6. Pasaulis be Dievo naujojoje lietuvių religinėje dramoje, in: Naujasis Židinys–Aidai, 2008, Nr. 9-10, p. 404–408.
 
Recenzijos
 
1. Lietuvių drama ir jos paribiai: [Rec. kn.: Martišiūtė, A. Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, V., 2006], in: Knygų aidai, 2007, Nr. 2, p. 23–26.
2. Kolegiški džiaugsmai ir paabejojimai: [Rec. kn.: Martišiūtė-Linartienė, A. Žemaičių bajorų teatro dramaturgija: Aleksandro Fromo-Gužučio kūryba, V., 2007], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 3, p. 26–30.
 
Parengtos knygos
 
1. Vaižgantas, Raštai, t. 11: Publicistika, 1920–1924, Vilnius: LLTI, 1999. – 542 p. (Kartu su E. Bielskyte.)
2. Vaižgantas, Raštai, t. 12: Publicistika, 1925–1928, Vilnius: LLTI, 2000. – 633 p. (Kartu su E. Bielskyte.)
3. Vaižgantas, Raštai, t. 13: Publicistika, 1929–1933, Vilnius: LLTI, 2001. – 564 p. (Kartu su E. Bielskyte.)
4. Vaižgantas, Raštai, t. 15: Literatūros istorija, 1899–1929, Vilnius: LLTI, 2004. – 550 p. (Kartu su E. Bielskyte.)
5. Vaižgantas, Raštai, t. 17: Literatūros istorija, 1913–1925, Vilnius: LLTI, 2006. – 538 p. (Kartu su E. Bielskyte.)

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt