LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
  ŠIUOLAIKINĖS LITERATŪROS SKYRIUS
Elena Baliutytė-Riliškienė

Humanitarinių mokslų daktarė (HP)

Šiuolaikinės literatūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja

Darbo tel. (8 5) 262 25 92, mob. tel.: 869205580
El. paštas: elenabaliut@gmail.com
Orcid identifikatorius: https://orcid.org/0000-0002-9842-4324
 
 

Institute dirba nuo 1977 m. 1986 m. apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių tarybinė poezija Didžiojo Tėvynės karo metais“ (disertacija 1993 m. nostrifikuota). 2009 m. atliko habilitacijos procedūrą humanitarinių mokslų srities filologijos kryptyje, pateikusi mokslo darbų apžvalgą „Laiko įkaitė ir partnerė: sovietinė ir posovietinė lietuvių literatūros kritika (1945–2000)“.

 

Moksliniai interesai: literatūros analizės kritiniai metodai, lietuvių literatūra: poezija, esė, dokumentika, sovietmečio kultūra.

 

SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS

 
Monografijos
 
 1. Laiko įkaitė ir partnerė: Lietuvių literatūros kritika 1945–2000, Vilnius: LLTI, 2002. – 296 p. ISBN 9955-475-20-X
 2. Eduardas Mieželaitis tarp Rytų ir Vakarų: Pasivaikščiojimas su Waltu Whitmanu ir staugsmas su Allenu Ginsbergu, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. – 352 p. ISBN 978-609-425-234-1
 
 
Moksliniai straipsniai
 1.  „‘Soviet Discourse‘ and Modernism in Eduardas Mieželaitis‘ Work“, in: Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā: rakstu krajums, 24  / Current Issues in Research of Literature and Culture: Conference Proceedings 24. Atb. red. Edgars Lāms,  Liepāja: LiePA, 2019, p. 62-71. ISSN 2500-9508 
 2.  „Atlydys“, in: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 33-51. ISBN 978-609-425-246-4
 3. „1920-ųjų karta“, in: Sovietmečio lietuvių literatūra: reiškiniai ir sąvokos, sudarytojai Algis Kalėda, Rimantas Kmita, Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 442-452. ISBN 978-609-425-246-4
 4. „Neik su velniu obuoliauti: Fausto mitas Eduardo Mieželaičio kūryboje“, Literatūra, nr. 61 (1), 2019, p. 78-89. ISSN 0258-0802
 5. „Egzistencinio tragizmo poetas“, in: Paulius Širvys, Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu. Poezijos rinktinė, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 6-19. ISBN 978-609-425-279-2; ISSN 2335-7053
 6. „Ar galėtų Mieželaitis pasirodyti „Gyvosios poezijos“ serijoje?“
 7. „Veidas paveikslo kamputyje“, in: Vytautas P. Bložė, Paveikslo restauravimas. Poezijos rinktinė, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 6-19.  ISBN 978-609-425-221-1;  ISSN 2335-7053
 8. „Bandymas įminti Antano A. Jonyno poezijos kodą“, in: Antanas A. Jonynas, Šermukšnis. Pylimo gatvė. Poezijos rinktinė, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017,  p. 7-18. ISBN 978-609-425-187-0; ISSN 2335-7053
 9. Tolstantis, bet vis dar matomas: Eduardo Mieželaičio gyvenimas jo paties ir kitų akimis“, Metai, 2016, Nr. 4, p. 87-105.  ISSN 0134-3211 
 10. „Eduardo Mieželaičio kūrybos lūžiai, arba kaip kontekstas sovietmečiu naikino ir kūrė tekstą , Tarp estetikos ir politikos: lietuvių literatūra sovietmečiu. Kolektyvinė monografija, sudarytoja ir mokslinė redaktorė Dalia Satkauskytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015, p. 259-286. ISBN 978-609-425-143-6
 11. „Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis“, Žmogus ir žodis: Literatūrologija, 2015, t. 17, Nr. 2, p. 22-38. 
 12. „Sigito Gedos pokalbininkai: Eduardas Mieželaitis“, Metai, 2014, Nr.11, p.100 -106. ISSN 0134-3211
 13. „(Ki)toks Mieželaitis: kas likę Žmogaus šešėly?“, Literatūra ir menas, 2014, spalio 3 d. 
 14. „Antrojo pasaulinio karo patirtys Eduardo Mieželaičio kūryboje: konfliktas tarp bolševikinės ideologijos ir skaitytojo lūkesčių“, Teksto slėpiniai, 2013, Nr. 16, p. 70-80.   
 15. „Atlydys – šalnos – šalčiai: XX a. 7 – jo dešimtmečio atmosfera“, Colloquia, 30, 2013, p. 140-160. 
 16. „Eduardo Mieželaičio XX a. 7-ojo dešimtmečio kūryba: tarp himnų žmogui, raudų ir satyros“, Colloquia, 29, 2012, p. 63-80. 
 17. „The Evolution  of Eduardas Mieželaitis‘ Creative Work from the 1960s to the 1980s: From Prometheanism to Quixoticism“, Baltic Memory. Processes of Modernisation in Lithuanian, Latvian and Estonian Literature of the Soviet period, ed. by Elena Baliutytė, Donata Mitaitė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p. 177-187.
 18. „Self-Awareness in Lithuanian Documentary Literature“, Transitions of Lithuanian Postmodernism: Lithuanian Literature in the Post-Soviet Period, ed. by Mindaugas Kvietkauskas, Editions Rodopi B.V., Amsterdam–New York, NY 2011, p.217-240.
 19. „Issues in Soviet Literary Analysis: Reception of the Works of Eduardas Mieželaitis“,  Totalitarism and Literary Discourse: 20th Century Experience, ed. by Irma Ratiani, Cambridge Sholars Publishing, 2011, p. 434-442. 
 20. „Formy samoswiadomości w litewskiej literaturze dokumentu osobistego“,  Zranieni przez czas: Współczesna literatura litewska,  opracowanie i wstęp Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2011, p. 134-151.
 21. Moteriškojo identiteto refleksija J. Vaičiūnaitės, A. Girdzijauskaitės, G. Mareckaitės, S. Lomsargytės-Pukienės, O. Pajėdaitės memuarinėje prozoje“, in Rašytojo asmenybės ir kūrybos ženklai dienoraščiuose, laiškuose, atsiminimuose: Mokslinės konferencijos medžiaga, sudarytoja R. Antanaitienė, Kaunas: Maironio literatūros muziejus, 2011, p. 4-7.
 22. Проблемы исследования литературы советской эпохи: некоторые особенности рецепции творчества Эдуардаса Межелайтиса“, in Totalitarianism and Literary Discourse. 20th century experience, Tbilisi: Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, 2010, p. 317-322.
 23. „Ar lyrikų tautoje išmirs lyrika?“, in Šiuolaikinė lietuvių literatūra: muziejinė vertybė ar sezono mada?, Kaunas: Maironio literatūros muziejus, 2010, p. 4-8.
 24. Laiko įkaitė ir partnerė: sovietinė ir posovietinė lietuvių literatūros kritika (1945 – 2000), Vilnius: LLTI, 2009, 27 p. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų (monografijos ir straipsnių) apžvalga. Humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius, 2009.
 25. „Romantiškasis avangardistas“, in Mieželaitis Eduardas, Barokinė lyra, sudarytoja Elena Baliutytė, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009, p. 5-18.
 26. Savimonės formos Lietuvos dokumentinėje literatūroje“, Literatūra. 2008, 50 (1), p.16-29.
 27. „Рецепция украинской поэзии в независимой Литве“, in Лiтературна компаративiстика, выпуск 3, частiна IIКiiв, 2008, с. 112-123
 28.   „On the world, personally and publicly: Lithuanian essay writing, 2005-2007“, in Lithuanian literature today., Kaunas, 2008, p. 26-36.
 29. Apie pasaulį asmeniškai ir pilietiškai“, [apie 2005–2008 m. išėjusias eseistikos kn.], prieiga per internetą: www.booksfromlithuania.lt ir www.tekstai.lt
 30. „Etninės kultūros intertekstas Vlado Braziūno poezijoje“, in: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 10, p. 10–15.
 31. „Herojaus išbandymas ugnimi, vandeniu, oru ir kitomis stichijomis per būtąjį nebaigtinį“, in: Vladas Braziūnas, Vakar yra rytoj, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2007, p. 6–31.
 32. „Пунктирът на модерната литовска поезия: от средата на XX век до днес“, in: Антология на съвременната литовска поезия, sudarė ir vertė Aksinija Michailova, Sofija, 2007, p. 6–17.
 33. „‘Tyliosios rezistencijos‘ metafora ir prisitaikymo strategijos sovietmečio literatūros kritikoje“, in: Colloquia, 2007, Nr. 19, p. 58–79.
 34. „Literatūros kritikos šauktinis“, in: Vytautas A. Jonynas, Rinktiniai raštai, sudarė Elena Baliutytė, Vilnius: LLTI, 2006, p. xi–xxxvi.
 35. „Antano Venclovos literatūros kritika“, in: Colloquia, 2006, Nr.16, p. 66–80.
 36. „Žanrai postmodernizmo akivaizdoje: esė ir šiuolaikinis eilėraštis“, in: Acta litteraria comparativa,t. 1: Kultūros intertekstai = Cultural intertexts = Interteksti kulturi, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 191–202.
 37. „Fenomen esseistiki v sovremennoj litovskoj literature“, in: Literatura un kultura: Process, mijiedarbiba, problemas, Daugavpils universitate: Saule, 2006, p. 122–128.
 38. „Estetinės ir etinės vertybės Jono Lankučio literatūros kritikoje“, in: Jonas Lankutis literatūros kasdienybėje, Vilnius: LLTI, 2006, p. 23–29.
 39. „Laiškai mums“, in: Vytautas Kubilius, Lauksiu atsakymo: Laiškai, novelės, Vilnius: LRS leidykla, 2006, p. 5–13.
 40. „Pranas Naujokaitis – literatūros istorikas“, in: Šimtamečių literatūrinė karta: Bendrumai, skirtybės, tekstai ir kontekstai, Kaunas, 2006, p. 10–14.
 41. „Liepsnojanti ir žydinti Jono Aisčio poezijos šalis“, in: Jonas Aistis, Užgesę chimeros akys, Vilnius:    LLTI, 2005, p. 6–28
 42. „Perimti lyrikos ugnį: Salomėjos Nėries recepcijos ypatumai“, in: Salomėja Nėris: Tarp dainos ir regėjimo, Vilnius: LLTI, 2005, p. 7–18.
 43. „Pisatel i kritik – založnik vremeni ili partnior?“, in: Cilveka briviba. Cilveka balss: Ojara Vacieša starptautiska zinatniska konference, Riga: Pils, 2005, p. 37–45.
 44. „Rakstnieks un kritikis – laikmeta kilnieks vai sabiedrotais?“, in: Cilveka brivibaCilveka balss: Ojara Vacieša starptautiska zinatniska konference, Riga: Pils, 2005, p. 46–52.
 45. „Osnovnije tendenciji razvitija litovskoj literaturnoj kritiki i literaturovedenija v 90-ije g. XX v.“, in: Aktualas problemas literaturas zinatne, 2004, Nr. 9, p. 100–114.
 46. „Erschließungen feministischer Sinnzusammenhänge in der phänomenologischen Kritik von Viktorija Daujotytė“, in: Feministica lettica, 2003, Nr. 3, p. 15–26.
 47. „Sovietmečio lietuvių literatūros kritika kaip socialinis reiškinys“, in: Lituanistica, 2003, Nr. 1 (53),  p. 108–120.
 48. „Literatūrologija kaip būtinoji gintis: Vytauto Kubiliaus fenomenas“, in: Darbai ir dienos2002, Nr. 29, p. 255–270.
 
 
Recenzijos
 1.  „Atsigręžk į save“ [apie Z. Mažeikaitės Esanti],  Metai, 2019, Nr. 12, p. 136-138. ISSN 0134-3211
 2. „Nesufalsifikuoti tekstai“ [apie A. Andriuškevičiaus kn. Sufalsifikuoti dienoraščiai], Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 1, p. 63-64. ISSN 1392-6845   
 3. „Tarybų Lietuvos kaimas iš arti“ [apie V. Toleikio kn.], Naujasis židinys – Aidai, 2018, Nr. 3, p. 68-69. ISSN 1392-6845
 4. „Romano link?“ [apie G. Kazlauskaitės kn. Singerstraum], Literatūra ir menas, 2017 03 03, p. 14-16. 
 5. „Poetinės teleportacijos“ [apie A. Andriuškevičiaus kn. Beveik visi eilėraščiai], Knygų aidai, 2016, Nr. 1, p. 20-23. ISSN 2029-7238
 6. „Sovietmečio imperijos vaizdas žvelgiant pro Lietuvos rašytojų etninės savivokos ‚langą‘“ [apie V. Ivanausko kn., Įrėminta tapatybė: Lietuvos rašytojai tautų draugystės imperijoje] , Colloquia, 36, 2016, p. 137-145. 
 7. „‚Velnių priėdusi‘ rašytoja, įvertinta keturiasdešimčia kupranugarių, apie save“ [apie V. Palčinskaitės kn. Atminties babilonai, arba aš vejuosi vasarą], Knygų aidai, 2016, Nr. 4, p.19-22. ISSN 2029-7238
 8. „Apie puikybę, kurčią asiliuką bei vandenis, medžius ir vėjus“ [apie D. Kajoko kn. Apie vandenis, medžius ir vėjus], Knygų aidai, 2015, Nr. 3, p. 26-29. ISSN 2029-7238
 9. „Kas tas Rapolas Mackonis?“ [apie A. Lapinskienės kn. Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis], Metai, 2015, Nr. 2, p.147-150. 
 10. „Ledo litva, akmens atmintis, aš ir Gediminas“ [apie S. Valento kn. Kalbos stigmos poezijoje: (Prō)nōmen], Colloquia, Nr. 32, 2014, p. 170-179.  
 11. „Aukštųjų energijų spindulinė diagnozė: už punktyrų stuburas“ [apie E. Ališankos poezijos kn. Stuburo tik punktyrai ]„Skaitymo metų programa“:
 12. „Lyrikos mįslė“ [apie A. Marčėno Tuščia jo]  www.skaitymometai.lt 
 13. „Kasdienybės grafika“ [apie E. Karnauskaitės Užpustomi] 
 14. „Skambantys tekstai“ [apie S. Paliulytės Sonatos ] 
 15. „‘Kelionė‘ jambo, hegzametro ir verlibro ritmu“. [apie Gailiaus Penkiapėdžio sugrįžimas]
 16. „Aštrios stiklo puselės prieš stiklinius karoliukus“  [apie G. Kazlauskaitės Meninos]
 17. „Choro ir solo partijos knygoje ‚Mo‘“  [apie M. Nastaravičiaus Mo] 
 18. „Žaizdinimaisi aštriais paviršiais“ [apie K. Navako 100 du: eilėraščiai ]
 19. „Kas šiapus veidrodžio?“  [apie V. Stankaus Iš veidrodžio, už
 20. Studija apie Renatos Šerelytės kūrybos socialumą“ [apie L. Jakonytės kn. Karvės kuolas Pilies gatvėje: Renatos Šerelytės kūrybos studija], Literatūra,  53 (1), 2011, p. 135-140.
 21. „Sigitas Geda: kolektyvinė portreto mozaika“ [apie kn. Rytai – Vakarai. Komparatyvistinės studijosX. Sigitas Geda: Pasaulinės kultūros lietuvinimas], in: Colloquianr. 27, 2011, p. 161-173.
 22. „Neprarasti gyvenimo“ [apie M. Martinaičio kn. Mes gyvenome], in: Ūkas: Knygų balsai, aidai ir atgarsiaiVilnius: Naujasis židinys–Aidai, 2010, p. 95-100.
 23. „Kūrybinės sąmonės rekonstrukcijos“ [apie V. Daujotytės, kn. Gyvenimas prie turgaus: Monografija apie Joną Strielkūną], in: Colloquia. Nr. 23, 2009, p. 174-180.
 24. Poetinės kalbotyros įvadas“ [apie S. Valento kn., S. Mė(lynojo)nulio lingvistika Vlado Braziūno ir Sigito Gedos poezijoje, V., 2007], in: Colloquia, 2008, Nr. 20, p. 173–181.
 25. „Būtieji kartiniai – ne vienkartiniai“ [apie A.Marčėno kn. Būtieji kartiniai: apžvalgos, įžvalgos, peržvalgos], in: Knygų aidai, 2008, Nr. 5, p. 8–12.
 26. „Naujųjų pasakojimų naujieji mitai“ [apie A. Peluritytės-Tikuišienės kn. Senieji mitai, naujieji pasakojimai: Apie naujausią lietuvių literatūrą], in: Literatūra, 2007, Nr. 49 (1), p. 78–82.
 27. „Dantinga ir stilinga literatūros kritikos knyga“ [apie M. Šidlausko kn. Orfėjas mokėjo lietuviškai], in: Literatūra ir menas, 2006 liepos 14.
 28. „Ilona Gražytė-Maziliauskienė: kritikė-egzistencialistė“ [apie I. Gražytės-Maziliauskienės kn. Idėjų inventorius: Literatūros kritika, sudarė S. Daugirdaitė], Metai, 2005, Nr. 11, p. 146–150.
 29. „Knyga apie lietuvių Persefonę“ [apie kn.: Moteris su lauko gėlėmis: Knyga apie Nijolę Miliauskaitę: Atsiminimai, pokalbiai, laiškai, sudarė G. Ramoškaitė-Gedienė], in: Metai, 2004, Nr. 10, p. 145–149.
 30. „Lietuvių lyrikos konstantos“ [apie A. Peluritytės-Tikuišienės kn.  Lietuvių lyrikos tradicija: pasaulėvaizdžio dominantės Maironio, Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Henriko Radausko kūryboje], in: Darbai ir dienos, 2003, Nr. 36, p. 301–303.
 31. „Semiotika estezės talkoje [apie K. Nastopkos kn. Reikšmių poetika: Semiotikos bandymai], in: Metai, 2003, Nr. 11, p. 146–150.
 32. „Prasmės pėdsakais“ [apie K. Nastopkos kn. Išsprūstanti prasmė], in: Metai, 2000, Nr. 3, p. 91–97.
  
Sudarytos knygos
 1. Paulius Širvys, Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu,  serija „Gyvoji poezija“, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019, ISBN 978-609-425-279-2; ISSN 2335- 7053;                                 
 2. Antanas A. Jonynas, Šermukšnis. Pylimo gatvė, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu,  serija „Gyvoji poezija“, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, 262 p. ISBN 978-609-425-187-0   ISSN 2335-7053
 3. Vytautas P. Bložė, Paveikslo restauravimas, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu, serija „Gyvoji poezija“, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017, 320 p. ISBN 978-609-425-221-1  ISSN 2335-7053
 4. Eduardas Mieželaitis: Eilėraščiai,  poezijos rinktinė su E. Baliutytės pabaigos žodžiu, serija „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“, Kaunas: Naujasis lankas, 2016, 72 p. ISSN 2335-2213
 5.  Eduardas Mieželaitis, Barokinė lyra, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 359 p.
 6. Vladas Braziūnas, Vakar yra rytoj, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu, serija „Gyvoji poezija“, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 312 p.
 7. Vytautas A. Jonynas, Rinktiniai raštai, su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu, Vilnius: Lietuvių    literatūros ir tautosakos institutas, 2006. – 716 p.
 8. Jonas Aistis, Užgesę chimeros akys, poezijos rinktinė su E. Baliutytės įvadiniu straipsniu, serija „Gyvoji poezija“, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005. – 76 p.

 

 

 
 
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt