LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Biblioteka
Elektroniniai ištekliai

Enciklopedijos, žodynai, žinynai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interleksis  –  tarptautinių žodžių žodynas (lietuvių kompiuterinė „Alma littera“ leidyklos išleisto „Tarptautinių žodžių žodyno“, ats. red. A. Kindurys, versija).
 
 

Leidiniai kompaktiniuose diskuose (teirautis LLTI bibliotekoje)

 
  • Lietuvos periodinės spaudos bibliografinė straipsnių bazė 1994 – 2002 m. (archyvas)(CD-ROM) – bazėje yra 768 087 įrašai. 2003 metų įrašais bazė nepildoma, jie kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB)
 
  • Slapyvardžių sąvadas (CD-ROM)jame suregistruoti iki 2007 metų atskleisti lietuvių autorių ir kitataučių autorių slapyvardžiai, vartoti Lietuvos teritorijoje leistoje kitakalbėje spaudoje (lotynų, lenkų, rusų, žydų). Čia apibūdinta 9512 autoriai ir 36200 slapyvardžiai, vartoti nuo XVI a. iki mūsų dienų.
 
  • Lietuvos knygų veikėjai: biografijų žodynas (CD-ROM) tai pirmasis skaitmeninis knygotyros biografikos leidinys. Žodyne aprašyti 1388 Lietuvos ir jos išeivijos knygų pasaulio, taip pat su juo glaudžių ryšių turėję ir turintys kitų šalių, daugiausia Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos asmenys.
 
  • Lietuvių užkalbėjimų šaltiniai: elektroninis sąvadas(CD-ROM)– čia pateikiama unikali lietuvių tautosakos medžiaga – virš 1600 užkalbėjimų, kurie surinkti iš rankraštinių šaltinių ir pavienių XIX–XX a. publikacijų. Didžiąją dalį sudaro rankraštiniai tekstai iš LLTI Lietuvių tautosakos rankraštyno.
 
  • Alkonas: kompiuterinis anglų–lietuvių kalbų žodynas (CD-ROM)
 
  • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (CD-ROM)
 
  • Tikrinių žodžių žodynas (CD-ROM)
 


SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt