LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  SENOSIOS LITERATŪROS SKYRIUS
Dovilė Keršienė

Humanitarinių mokslų daktarė

Senosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja

El. paštas dovile.kersienegmail.com  
 
2010 m. apgynė daktaro disertaciją Epistolografija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVI amžiuje: nuo ars dictaminis iki literatūrinio laiško.
 
Moksliniai interesai: Viduramžių ir Renesanso epistolografija ir epistolika.
 
SVARBESNĖS PUBLIKACIJOS
 
Moksliniai straipsniai
 
1. Leonas Gineitis: matytasis ir nematytasis gyvenimas, arba Ateivio biografija, in: Literatūros istorija ir jos kūrėjai, (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 17), Vilnius: LLTI, 2004, p. 75–111.
2. Tęstinumo prasmės: Jurgio Lebedžio vieno teksto istorija, in: Senosios raštijos profiliai,(Senoji Lietuvos literatūra, kn. 20), Vilnius: LLTI, 2005, p. 33–280.
3. Cicerono laiškai ir Renesanso humanistinės epistolografijos tradicija, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 24, p. 63–99.
4. Saliamono Risinskio laiškų rinkinys: theatrum vitae humanae, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2008, kn. 26.
5. „Viduramžių epistolografijos tradicija Europoje: ars dictaminis genezė, raida, turinys“, Senoji Lietuvos literatūra, 30, Vilnius: LLTI, 2010, p. 15–55.
6. „XIV–XVI a. LDK valdovo laiškas: tradicija ir modernėjimo procesai“, Senoji Lietuvos literatūra, 33, Vilnius: LLTI, 2012, p. 15–52.
7. „Theatrum politicum: trys Pranciškaus Akvaviviečio laiškai“, Senoji Lietuvos literatūra, 34, Vilnius: LLTI, 2012, p. 59–119.
8. „Illustrissima princeps, serenissima regina et domina clementissima: LDK valdovių, didikių epistolika (XIV a. pab.–XV a. pirmoji pusė)“, Senoji Lietuvos literatūra, 38, Vilnius: LLTI, 2014, p. 149–190.
9. „Some medieval epistolic language features in the Latin letters of Vytautas the Great“, Literatūra, 58, 2016, p. 57–74.
10. „Ultima serva: Lietuvos didžiosios kunigaikštiesnės Elenos Aleksandrienės epistolika“, Senoji Lietuvos literatūra, 43, Vilnius: LLTI, 2017, p. 73–117.
 
Bibliografija
 
1. Albino Jovaišo bibliografija (1959–2006), in: Senoji Lietuvos literatūra, 2006, kn. 22, p. 69–118. (Kartu su M. Vaicekausku)
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt