LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Doktorantūra

 Doktorantūra iki 2010 m.

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantūros reglamentas 

 
Humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04 H)
lietuvių literatūros šakos (H 5903)
Jungtinė doktorantūros komisija
(patvirtinta VU Filologijos fakulteto mokslo tarybos 2003 m. lapkričio 4 d. protokolu Nr. 2)
 
habil. dr. JŪRATĖ SPRINDYTĖ – komisijos pirmininkė
prof. habil. dr. ALGIS KALĖDA
prof. habil. dr. LEONARDAS SAUKA
prof. habil.. dr. REGINA RUDAITYTĖ
doc. dr. DAINORA POCIŪTĖ
doc. dr. RITA TŪTLYTĖ
doc. dr. GIEDRIUS VILIŪNAS 

 
Humanitarinių mokslų srities filologijos krypties (04 H)
folkloro šakos (H 400)
Jungtinė doktorantūros komisija
(patvirtinta VU Filologijos fakulteto mokslo tarybos 2005 m. birželio 27 d. protokolu Nr. 6)
 
prof. habil. dr. LEONARDAS SAUKA – komisijos pirmininkas
prof. habil. dr. VIKTORIJA PAKERIENĖ
prof. habil. dr. KĘSTUTIS NASTOPKA
dr. LINA BŪGIENĖ
dr. AUSTĖ NAKIENĖ