LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Apie
Profesinė sąjunga

 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO DARBUOTOJŲ

PROFESINĖ SĄJUNGA

 

LLTI darbuotojų profesinė sąjunga įsteigta 2014 m. pavasarį,  tai – pirmoji humanitarinių mokslų instituto darbuotojų profesinė sąjunga, liudijanti didėjantį Lietuvos mokslininkų susitelkimą ir pilietiškumą. Šiuo metu ją sudaro 36 narys: mokslo darbuotojai, doktorantai, bibliotekininkai. 
 
Pirmininkė – dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė.
 
Tarybos nariai: Gytis Vaškelis, dr. Živilė Nedzinskaitė, Asta Skujytė-Razmienė, dr. Ramunė Bleizgienė, dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė.
 
Kaip pirmąjame spaudoje skelbtame pokalbyje apie profsąjungos įkūrimą sakė R. Bleizgienė, viena aktualiausių paskatų jungtis į vieningą darbuotojų organizaciją buvo mokslininkų atlyginimo klausimas. „Mūsų darbo užmokestis – tik truputį (šimtu ar dviem šimtais litų) viršijantis minimalų Lietuvos darbo užmokestį tikrai netenkina čia dirbančiųjų. [...] Mokslininkams šio fakto absurdiškumas yra toks akivaizdus, kad mes tiesiog pristingam žodžių. Tačiau dabartinė situacija – kai iš valdžios institucijų negaunam nė menkiausio signalo, kad jie mato ir suvokia, kokioj absurdiškoj situacijoj yra atsidūrę mokslininkai, rodo, kad turim surasti trūkstamų žodžių, t. y. argumentų, įrodyti, kad mums tokia padėtis netinka ir mes darysime viską, kad ją pakeistume.“ Plačiau – paspaudus šią nuorodą.
 
2014 m. rugsėjį įvykusiame instituto profesinės sąjungos tarybos ir administracijos susitikime sutarta  kasmet rengti visuotinius darbuotojų susirinkimus, kuriuose būtų galima apžvelgti praėjusių metų pasiekimus, sužinoti ateinančių metų planus, aptarti instituto biudžeto formavimo klausimus. 2015 m. sausio mėnesį sukviestame susirinkime iš instituto direktoriaus ir vyriausiosios buhalterės ir buvo sužinota, kokios lėšos skiriamos patalpų išlaikymui, darbuotojų atlyginimams, naujų darbo vietų kūrimui, daugiausiai mokslinės produkcijos sukūrusių darbuotojų skatinimui. Sužinota, kad:
 
LLTI darbuotojų atlyginimų vidurkiai neišskaičiavus mokesčių (galutinė darbuotojo gaunama suma yra apytikriai 26% mažesnė ‒ ji nurodyta skliaustuose) 2014 m. buvo:
 
administracijos – 780 € (~ 577 €),
 
vyriausiųjų mokslo darbuotojų ‒ 834 € (~617 €),
 
vyresniųjų mokslo darbuotojų ‒ 627 € (~463 €),
 
mokslo darbuotojų ‒ 520 € (~384 €),
 
jaunesniųjų mokslo darbuotojų ‒ 471 € (~348 €)
 
bibliotekos, leidybos centro ir kt. darbuotojų – 446 € (~330 €).
 
2015 m. spalio 5 d. LLTI darbuotojų profesinė sąjunga išsiuntė kreipimąsi LR Prezidentei, Ministrui Pirmininkui, Švietimo ir mokslo ministrei, Finansų ministrui, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Švietimo ir kultūros komitetui prie LR Seimo:
 „Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų profesinė sąjunga nori atkreipti aukščiausių šalies pareigūnų ir visuomenės dėmesį į keletą metų besitęsiančią žeminančią mokslininkų, tyrėjų, mokslo infrastruktūros darbuotojų padėtį, kurioje jie atsidūrė delsiant spęsti mokslo darbuotojų atlyginimo kėlimo klausimą. Nors visuose oficialiuose Lietuvos Respublikos dokumentuose deklaruojamas lituanistikos prioritetas, tačiau šios viešos deklaracijos neįgauna jokios finansinės išraiškos.
 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas yra vienas svarbiausių lituanistinių studijų centrų pasaulyje, čia vykdomi nuoseklūs fundamentiniai lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos, senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimai, saugomas ir tiriamas modernios Lietuvos aušroje ir tarpukariu sukauptas unikalus literatūros, tautosakos archyvas. Tačiau nepaisant instituto reikšmės ir atliekamo vaidmens Lietuvos ir pasaulio humanitarinių mokslų lauke, čia dirbantys žmonės nesulaukia jų darbus atitinkančio atlygio.“
 
 
Spalio 6-ąją Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojų profesinės sąjungos atstovai susitiko su Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene ir priminė, kad LR Vyriausybė dar 2007 m., pakėlusi Lietuvos mokytojų atlyginimus, buvo parengusi mokslininkų atlygio didinimo planą ir žadėjo nedelsdama jį įgyvendinti, tačiau tuo metu užklupusi ekonominė krizė anų metų planus sužlugdė. Susitikime buvo sulaukta ministrės palaikymo ir numatytas galimas kreipimesi iškeltų problemų sprendimas.
 
Spalio 22 d. LLTI profesinės sąjungos atstovai dr. Ramunė Bleizgienė, Gytis Vaškelis, Viktorija Šeina ir dr. Lina Būgienė LR Seimo rūmuose susitiko su Seimo  Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku Raimundu Paliuku, Komiteto biuro vedėju Kęstučiu Kaminsku, Studijų, mokslo ir technologijų departamento vadovu dr. Albertu Žaliu (ŠMM), Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto pirmininke prof. Rūta Petrauskaite ir kitais atsakingais asmenimis. Susitikime pirmiausia keltas mokslininkų atlyginimo klausimas, svarstytos jo padidinimo galimybės. Taip pat diskutuota dėl humanitarinių institutų produkcijos vertinimo metodikos. Sutarta, kad reikia didesnio LMT ir mokslininkų bendruomenės bendradarbiavimo, atviros diskusijos iškylančiais klausimais. Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymas dėl mokslo darbuotojų atlyginimo kėlimo buvo svarstytas Seimo plenariniame posėdyje.
 
Kviečiame LLTI darbuotojus papildyti profesinės sąjungos narių gretas. Prašome daug nedvejoti ir siųsti prašymus mūsų organizacijos pirmininkei Viktorija Šeinai-Vasiliauskienei  adresu: llti.profsajunga@gmail.com. Primename, kad metinis nario mokestis – 15 €.
 
Mūsų sąskaitos numeris: AB SEB LT45 7044 0600 0795 5325
 
Ne tiktai profsąjungos narius, bet ir visus kolegas raginame aktyviai dalyvauti visuotiniame darbuotojų susirinkime. Tai – puiki proga pasikalbėti apie mūsų kuriamą mokslinę produkciją,  pagal kurią institutas reitinguojamas ir finansuojamas, pasiaiškinti, kaip gi susijęs mokslininko sukuriamos produkcijos kiekis ir jo atlyginimo dydis. Kiekvienų metų pabaigoje laukiame jūsų pasiūlymų, kaip paskatinti tarptautinę mokslininkų raišką, geriau suplanuoti ir suderinti knygų leidybą, pagerinti vidinę instituto darbuotojų komunikaciją ir t.t.
SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt