LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Struktūra

 Administracija
DIREKTORIUS
 

dr. Mindaugas Kvietkauskas                  
kvietkauskas
(8 5) 262 1943
 

                   
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLO REIKALAMS
 

martisiute
(8 5) 261 6254
 

 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA AKADEMINEI VEIKLAI
 

dr. Loreta Jakonytė-Kvedarienė                  
ljakonyte
(8 5) 261 6254
 

 
ASISTENTĖ MOKSLO IR AKADEMINEI VEIKLAI                       
 
Aušra Gudavičiūtė                          
ausra.gudaviciute
         
   
   
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTĖ
 
Donata Rakauskaitė                          
vpirkimai
                                                                       
 
SEKRETORĖ-REIKALŲ VEDĖJA
 

Danutė Vilimaitė                                    
direk
(8 5) 262 1943
 

 
 
LLTI MOKSLO TARYBA
 
Bronė Stundžienė (pirmininkė)
 
Dalia Satkauskytė (pavaduotoja)
 
Giedrė Šmitienė (sekretorė)
 
 
DĖL LEIDINIŲ PLATINIMO:
 
Tel. 865592708, el. paštu: platinimas