LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
 
 Struktūra

 Taryba

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Mokslo tarybos rinkimų reglamentas

 

 
  
 
 
 
TARYBOS NARIAI
 

Dalia Satkauskytė (pirmininkė)

Bronė Stundžienė (pavaduotoja)

Vita Ivanauskaitė-Šeibutienė (sekretorė)

Ona Aleknavičienė

Rasa Balčikonytė

Ramunė Bleizgienė

Lina Būgienė

Mintautas Čiurinskas

Gražina Daunoravičienė

Loreta Jakonytė-Kvedarienė

Darius Kuolys

Mindaugas Kvietkauskas

Jūratė Sprindytė

Ramunė Šmigelskytė-Stukienė

Gintautė Žemaitytė