LLTI
LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
KONTAKTAI      LT  /   EN     
  Tyrimai
Projektai
CPVA projektai
 

2012–2015 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute buvo vykdomas projektas:

 

LLTI saugyklų infrastruktūros ir techninės įrangos atnaujinimas, reikalingas lituanistinio paveldo išsaugojimui, tyrėjų darbo sąlygų gerinimui, informacinės visuomenės poreikių tenkinimui. Santrumpa: SVIRPLYS, projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-003

 

Projekto vadovė: dr. Austė Nakienė 

 

 

Projektą bendrai finansavo Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga.

 
ESFA projektai
 
Projektas: Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė
Projekto vadovė: doc. dr. Loreta Vilkienė, LLTI dalies koordinatorė dr. Laura Laurušaitė
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Partneriai: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas
Trukmė: 2012-2014 m.
 
LLTI veiklos projekte:
  • Tarptautinio baltistikos ir lituanistikos mokslo institucijų tinklo Baltnexus plėtra, siekiant integruoti pasaulio baltistikos ir lituanistikos tyrimų centrus į aktyviai veikiančią elektroninę sistemą.
 
  • Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkų trumpalaikiai vizitai į užsienio baltistikos centrus (Greifsvaldo, Varšuvos, Brno Masaryko, Helsinkio ir Sietlo Vašingtono) skaityti paskaitų, vesti kursų ir seminarų, konsultuoti.
 
  • Edukacinės veiklos organizavimas – du akademiniai 3 dienų seminarai „Literatūros salos: aktualieji baltistikos dėmenys“ 2012 ir 2013 m. Seminarų metu dėstytojai ir studentai skaitys mokslinius baltistinės tematikos pranešimus, vyks studentų apskritieji stalai ir diskusijos, šiuolaikinės literatūros skaitymai.
 

2012–2014 metais kartu su projekto koordinatoriais VšĮ Kauno technologijos universitetu ir kitais partneriais įgyvendinome Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Universitetinių žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“ (projekto nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007).

Projekto metu buvo sukurti 5 dviejų dienų trukmės kultūriniai-literatūriniai turizmo maršrutai:

 

·         „Po legendų Dzūkiją“ (autoriai: J. Sadauskienė ir J. Šlekonytė)

·         „Literatūrinė Suvalkija“ (autoriai: E. Žmuida ir M. Žvirgždas)

·         „Veržli dvasia“ (autoriai: dr. L. Mačianskaitė ir G. Čingaitė-Kiznienė)

·         „Kelionė po bohemiškąjį literatūros Vilnių“ (autoriai: A. Kučinskienė ir A. Šimėnienė)

·         „XIX a. pabaigos dvarelių kultūros žavesys“ (autoriai: dr. R. Bleizgienė ir dr. L. Laurušaitė)

 

Šie maršrutai yra vedami mūsų instituto darbuotojų.

 

Norinčius dalyvauti vienoje iš pasirinktų ekskursijų arba gauti daugiau informacijos apie maršrutus, kviečiame kreiptis į Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto darbuotoją dr. Ramunę Bleizgienę (el.p. r.bleizgiene@gmail.com).

Daugiau informacijos apie projektą: www.unigeb.ktu.lt

 

 
 
 
 
 
  

 
Lietuvos valstybinių institucijų remiami mokslo projektai, programos
  
Projektas: Donelaitis.300
Projekto vadovas: dr. Mikas Vaicekauskas
Proejkto partneriai: –
Projektą remia: Lietuvos mokslo taryba (sut. Nr. LIT-7-8)
Trukmė: 2013–2014 m.
 
Projektas: Teminio straipsnių rinkinio „Baltiška, tautinė, regioninė savimonė baltų literatūrose“ leidyba
Projekto vadovas: Vigmantas Butkus
Projektą remia: LMT pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą
Projekto trukmė: Nuo 2014-05-01 iki 2015-04-30
 
Projektas: Tarp nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos romanai
Projekto vadovas: Laura Laurušaitė
Projekto partneriai: -
Projektą remia: LMT
Trukmė: 2014.03.01 – 2014.12.31
 
 
Moksliniai projektai, vykdyti bendradarbiaujant su kitomis mokslo ir studijų institucijomis
 
Projektas: Sostinė kaip tapatumo simbolis: Vilnius ir Kaunas Lietuvių kultūroje (1918-1940)
Projekto vadovė: dr. Alma Lapinskienė
Projektą remia: -
Trukmė: 2012-2014 m.
  
Projektas: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas 
Projekto vadovas: Daiva Vaitkevičienė (LLTI projekto dalies vadovė)
Projekto partneriai: Lietuvių kalbos institutas (pagrindinis vykdytojas), Vilniaus universitetas, Lietuvos edukologijos universitetas
Projektas įgyvendinamas ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Trukmė: 2012-05 – 2014-10
 

 

 

 

SURASK MUS „FACEBOOK“
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva tel.: 2621943, direk@llti.lt